YUVA TEPESİ TÜMÜLÜSLERİ 1-2

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Karalar Köyü’nün yaklaşık olarak 2/2,5km kuzeydoğusundaki Yuva Tepesi üzerinde 1427 rakımda yer almaktadır. Yuva Tepesi Yerleşiminin (Kilisetepe) yaklaşık olarak 210-250m. Güneybatısındaki 1. Tümülüs yaklaşık olarak 5m. Yüksekliğinde olup taban çapı yaklaşık olarak 30m.dir. Tümülüs üzerinde yaklaşık Okumaya devam et

TUZLAGÖZÜ KÖYÜ CAMİİ

Yapı içerisindeki ahşap sütunlardan batı sütununun bir yüzünde ”R (Rebiülevvel) 1325” (M.1907) tarihi ile diğer yüzünde ”sene 1327 Arabi” (M.1909) tarihleri okunmaktadır. Bu tarihler yapının başlangıç ve biriş tarihleri olmalıdır. Yapı 21,00X11,50m ölçülerinde olup dikdörtgen planlı, düz damlı, kırma çatılıdır. Duvarlarda moloz taş üst örtüde ahşap kullanılmıştır. Caminin kuzeyi Sonj cemaat bölümü ve odunluk olarak kullanılan Okumaya devam et

Ova Höyüğü

Sivas İline 42km. mesafede bulunan Kabasakal Köyünün yaklaşık olarak 1km. güneyindeki TCDD’nin (demiryolunun) yaklaşık olarak 40-50m. Güneyinde yer almaktadır. Höyük, Sivas-Karayoluna yaklaşık olarak 4km. mesafe bulunmakta olup höyüğün bulunduğu alana Sivas-Kayseri Karayolunun Kabasakal Köyü yol ayrımından yaklaşık olarak 2,5 km, gidilip ve sola(batıya) dönüldükten sonra TCDD yoluna parelel giden toprak yoldan yaklaşık olarak 1,5km. gidilerek ulaşılmaktadır. Höyük alanı yaklaşık olarak tapunun 107 ada 110,113,115 ve 120 nolu parsellerinin bir bölümlerini Okumaya devam et

NUMUNE HASTANESİ

Numune Hastanesi 1952 yılında yapılmıştır. Kuzeydoğu_Kuzeybatı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı binanın kuzeybatı ve kuzeydoğu cephesinde dikdörtgen çıkıntılar bulunmaktadır. Bunlardan kuzeybatıdaki daha geniş tutumlu olup basamaklarla çıkılan girişin üzerine sundurma balkon yapılmıştır. Binada bulunan başka acil girişi poliklinik girişi ve idari bölüm girişi olmak üzere üç giriş daha bulunmaktadır. Bina dört sıra kesme taş üzerine beton malzeme ile inşa edilmiş beşik çatı ile örtülmüştür. Dört katlı binanın çatı saçağı oldukça geniş tutulmuş cepheleri plastrlarla hareketlendirilmiştir. Binanın kuzeydoğu köşesine sonradan poliklinik bölümleri eklenmiş iç kısımlarda birçok değişiklik yapılmıştır.

NUMUNE HASTANESİ

KOÇHİSAR MEKTEBİ

Giriş eksenine göre simetrik olarak doğu ve batısından çıkıntı yapan U planlı olarak kesme taş malzemeden ek katlı olarak inşa edilmiş bazı kısımlar sonradan sıvanmış ve boyanmıştır. Geniş saçaklı kırma çatısı alaturka kiremitle kaplanmıştır. Güneyinde sivri kemerli iki giriş kapısı ve 9 penceresi doğu ve batısında beşer adet pencere kuzey cephede ise iki adet sonradan kapatılmış kapı açıklığı ve 5 adet penceresi mevcuttur. Cepheler; sivri kemerli yüksek ahşap kasalı pencereler ve pencere kemerlerinin etrafını Okumaya devam et

KALEYAZISI YERLEŞİMİ

Sivas Merkezine 29km. mesafedeki Eğribucak Köyünün yaklaşık olarak 750m. Güneyinde, köye ulaşım sağlayan karayolunun hemen 80m. Batısında 1480 rakımlı doğal kayalık alanın üzerinde yer almaktadır. Yerleşim alanı üzerinde üç adet kaçak kazı çukuru yer almakta olup kaçak kazı çukurlarından birincisi yklaşık olarak 1.20 Okumaya devam et

DERVİŞ AĞA HAMAMI

Moloz taş malzemeden inşa edilen hamam doğu batı uzantılıdır. Zemini toprak dolgulu olan yapı bugün oldukça harap durumdadır. Yapıya doğu kısmından tek kanatlı ahşap bir kapı ile giriş yapılır. Doğuda kare şeklinde üzerinde kaş kemerli geçişlerle kubbeye girişlerin sağlandırğı kubbe fenerli mekan hemen yanında bulunmakta sivri kemerle Okumaya devam et

ALİ ŞEKER EVİ

Güneybatı yönde geniş bir bahçesi bulunan yapının bahçe duvarları temelde taş olup üzeri briket malzeme ile örülmüştür. Zemin +1 katlı yapı ahşap karkas arası kerpiç dolgu malzeme ile inşa edilmiş olup üzeri beşik çatı ile kapatılmıştır. Çatının üzeri oluklu sac ile kapolanmıştır. Saçak altları ahşap olup geniş tutulmuştur. Yapının dış beden Okumaya devam et

AKTEPE YERLEŞİM YERİ VE TÜMÜLÜS

Kangal İlçesine bağlı Aktepe Köyü’nün yaklaşık 1.5km kuzeybatısında volkanik tüf kayalıktan oluşan yükselti şeklindedir. Yükseltinin altından kölük deresi akmaktadır. Kölük deresinin yaklaşık olarak 250-300m kuzeydoğusunda kayalık ve dik bir yamaçtan sonra düz bir alan üzerinde dolgu tepe yer almaktadır. Bu kayalık alanda yer yer insan Okumaya devam et

ZARA KALE TEPE KALESİ

Sivas İli, Zara İlçesi, Büyükköy Köyü’nün yaklaşık olarak 3km kuzeydoğusunda, Beypınarı-İkideğirmen Köyleri karayolunun  yaklaşık olarak 900kuzeybatısındaki Kale Tepe üzerinde yer almaktadır. Kale Tepenin zirvesinde muhtemelen Orta Çağ Dönemi’ne ait amorf seramik parçaları ile Kale Tepenin kuzeydoğu uç kısmında mahiyeti tam olarak anlaşılamayan düzgün olarak yapılmış duvar kalıntısı bulunmaktadır. Kale Tepe bulunduğu vadiye hakim bir konumda yer alması nedeniyle karakol tarzında yapılmış küçük bir kale mahiyetindedir. Kale Tepe üzerinde büyük Okumaya devam et