Yıldız Dağı Örenyeri

SİVAS İLÇE   MERKEZ

MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Yıldız-Yakupoğlan Beldeleri-Sarıyar ve Yusufoğlan Köyleri

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ   T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

GENEL TANIM: 2554 rakımlı tepenin doğu eteğinde (Rakım 2538) bazalt taşlardan kuru duvar tekniğinde yapılmış 3 m çapında 5 m derinliği görülebilen su sarnıcı bulunmaktadır. Sarnıçtan batıya doğru gidildiğinde zirveye ulaşırken dağın kuzey cephesinde yaklaşık 2 m yüksekliğinde 10 m uzunluğunda kuru duvar  tekniğinde yapılmış istinat duvarından sonra kale olarak adlandırabileceğimiz yaklaşık 30×30 m ölçülerinde yerleşim alanının bulunduğu harabeye ulaşılır. Harabenin en batı ucunda kuzey güney istikametinde duvarları horasan harçlı, zeminde yaklaşık 2 m genişliğinde 3 m yüksekliğinde 12 m uzunluğunda üzeri tonozlu bir koridor bulunmaktadır. Koridorun güney ucu kaçak kazılarla tahrip edilmiştir. Tonoz kısmı yıkılan koridorun güneyden girilen bölümünün doğu duvarında 1 m genişliğinde içi taş ve toprak dolgu olan kapısından doğudaki odaya girilmektedir. Odanın içinde de yoğun bir şekilde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Giriş kapısından içeriye girildiğinde kapı hizasındaki duvarda 2 adet küçük niş, karşısındaki duvarda ise 1×1 m ölçülerinde 40 cm derinliğinde bir niş daha bulunmaktadır. Güneyden kuzeye devam eden koridorun yaklaşık 8 m uzunluğunda sonra içerisi kaçak kazılar sonucu dolmuş bulunmaktadır. Bu koridorun kuzey ucuna yakın bir yerde bulunan ve doğu yöne açılan bir adet kapı ile apsidal formu görülen horasan harç duvarlı odaya giriş sağladığı yöre halkından öğrenilmiştir.

Yıldız Dağı Örenyeri

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın