Cumhuriyet Döneminde Yayınlanan Gazetelerin Ömürleri ve Yayın Dönemleri

Bu gazetelerden cumhuriyetin ilanından önce yayını sürdüren 6 gazeteden 3 tanesi cumhuriyetin ilanından sonrada yayın hayatını devam ettirmiştir, diğer 3 tanesi cumhuriyetin ilanından önce kapanmıştır. Yine tespit edebildiğimiz 89 gazeteden bugün ancak 14 tanesi yayın hayatını sürdürmektedir. Kalan 75 tanesi kimi uzun ömürlü kimi ise birkaç sayı yayınlanarak kapanmıştır.

2010 yılı sonu itibariyle en uzun ömürlü gazete aynı zamanda Sivas ’ın ilk gazetesi de olan ve 1878 – 1946 yılları arasında yayın yapan Sivas gazetesidir. Zaman zaman kesintiye uğrasa da gazetenin 68 yıllık bir yayın hayatı olmuştur.

2010 yılı sonu itibariyle yayın hayatını sürdüren Sivas ’ın en eski gazetesi kesintili dönemlerine rağmen ilk yayın tarihleri esas alınmak suretiyle 61 yıl ile Hakikat gazetesi (1 Mart 1949), 57 yıl ile Anadolu gazetesi (30 Eylül 1953), 24 yıl ile Yeni Ülke (15 Mart 1986), 21 yıl ile Bizim Sivas (10 Mart 1989) ve 18 yıl ile Hürdoğan (10 Ağustos 1992) gazeteleridir. Yayınını sürdürmekte olan diğer gazetelerin ise üç dört yıllık geçmişi bulunmaktadır.

Gazetelerin yayınlanış dönemlerine göre incelediğimizde ise şöyle bir tablo ortaya çıkmaktadır: Cumhuriyetin ilanından 1950’ye kadar geçen tek parti döneminde 5 adet gazete yayınlanabilmiştir. Çok partili sisteme geçişle beraber 1950 – 60 arasında yayınlanan gazete sayısında ciddi bir artış görülmekte ve bu süre içerisinde yayınlanan gazeteye sayısı 16’ya yükselmektedir. Yine 1960 ihtilalinden 1970 yılına kadar geçen süre içerisinde (1960 – 1970) 16 adet gazetenin yayınlandığı görülmektedir. 1970 – 80 arası 13 gazete, 1980 – 1990 arası 11 gazete, 1990- 2000 arası ise 8 adet gazete yayın hayatına girmiştir. 2000- 2010 arasında ise 20 adet gazetenin yayın hayatına başladığı görülmektedir. Cumhuriyet döneminde Sivas’ta yayına başlayan gazete sayısı tespit edebildiğim kadarıyla toplam 89 adettir.

DÖNEMLER YAYINLANAN GAZETE SAYISI
Başlangıcından1950’ye kadar 5
1951- 1960 16
1961- 1970 16
1971- 1980 13
1981- 1990 11
1991- 2000 8
2001- 2010 20

 

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın