Uzunarkaç Yerleşmesi

GENEL TANIM: Ulaş İlçesine 12km. uzaklıktaki Akkaya Köyü’nün yaklaşık olarak 2-2,5km kuzeybatısında bulunmaktadır. Yerleşimin üzerinde bulunduğu Uzunarkaç Tepeleri kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmakta olup tepeler 1/25.000 ölçekli haritada Uzunarkaç Sırtı olarak geçmektedir. Uzunarkaç sırtının kuzeybatı uç kısmındaki 1362 rakımda bulunan alanında muhtelif ebatlarda açılmış kaçak kazı çukurları vardır. Alan üzerinde Geç Roma veya Bizans Dönemlerine ait seramik parçaları görülmüştür. Alan yüzeyinde belirgin bir mimari unsur görülmemektedir. Alanın batı yamacında doğal kaya blokları görülmektedir. Yerleşim alanının hemen güneydoğusunda doğalgaz boru hattı geçmiştir. Uzunarkaç sırtının hemen önünden, tarım arazilerinin içerisinde geçen küçük bir su yatağı vardır. Yüzeydeki buluntular ışığında çevresindeki tarım arazilerine hâkim konumda olan doğal tepenin Geç Roma veya Bizans Dönemlerinde iskân edilmiş olduğu anlaşılmıştır.

Uzunarkaç Yerleşmesi

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın