Uzun Hacıoğlu Camii

SİVAS MERKEZ Örtülüpınar Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 8.7.1988  TESCİL KARARI: 228

AYRINTILI TANIM:

Minare kaidesinde yer alan kitabesine göre Hicri 1222 (M. 1807) yılında Uzun Hacı zâde Ahmet Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 

Caminin beden duvarları yaklaşık1 m. kalınlığında kerpiçten inşa edilmiştir. Kuzey yönünde yer alan avludan dikdörtgen planlı son cemaat yerine girilmektedir. Son cemaat yerinin ahşap tavanı çıtalarla kare bölümlere ayrılmıştır. Asıl ibadet mekânı kare planlı olup taban ve tavanı ahşaptan yapılmıştır. Tavan kısmında baklava dilimlerinden oluşan bir göbek mevcuttur. İbadet mekânının kuzey iç cephesinde ahşap korkuluklu kadınlar mahfili bulunur. Güney duvarı üzerindeki daire kesitli mihrap nişi beş sıra mukarnas ile kademeli olarak kavsarayı meydana getirmektedir. Kenarında bitkisel motifli bir su dolanmaktadır. Güney duvarına dik olarak uzanan ahşap minber boyanmış ve sade bir özellik göstermektedir.

Minare: Camiinin kuzeybatısında yer alan, tamamı kesme taş ile inşa edilen minare kare kaidelidir. Kaideden silindirik gövdeye geçişler pahlanmak suretiyle pabuç kısmı elde edilmiştir. Daire kesitli taş bilezikten sonra silindirik gövde yükselmektedir. Gövde bitiminde yine daire kesitli taş bilezikten sonra kademeli olarak genişleyen şerefe altı başlamaktadır. Demir korkuluklu şerefe üzerinde taş malzemeli petek bölümü yükselmekte ve üzeri saçla kaplı sivri külah ile son bulmaktadır. Minare kaidesinin batı yüzünde mermer üzerine yazılmış üç satırlık kitabe yer almaktadır.

YAPILAN ONARIMLAR: 1992, 2000 yıllarında onarılmıştır. 2000 yılında minaresi onarılmıştır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın