Tuzlagözü Köyü Cami

Yapı içerisindeki ahşap sütunlardan batı sütununun bir yüzünde ”R (Rebiülevvel) 1325” (M.1907) tarihi ile diğer yüzünde ”sene 1327 Arabi” (M.1909) tarihleri okunmaktadır. Bu tarihler yapının başlangıç ve biriş tarihleri olmalıdır. Yapı 21,00X11,50m ölçülerinde olup dikdörtgen planlı, düz damlı, kırma çatılıdır. Duvarlarda moloz taş üst örtüde ahşap kullanılmıştır.

Caminin kuzeyi Sonj cemaat bölümü ve odunluk olarak kullanılan kısımlardan ibarettir. Son cemaat bölümüne kuzey cepheden tek kanatlı demir kapıdan girilmektedir.

Son cemaat bölümü 8,60×6,40 ölçülerinde olup, özensiz bir işçilikle yapılmış görüntüsü vermektedir. Batısında odunluk olarak kullanılan bölüme buradan açılan kapıdan girilmektedir. Son cemaat bölümünün üzeri ahşap kaplı olup, ortada bulunan ahşap sütun ve yanlarda moloz taş duvar üst örtüyü taşımaktadır. Harime son cemaat kısmının güney batı köşesine yakın yerden açılan çift kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir.

Girişin hemen sağından ahşap fevkaniye çıkılmaktadır. Harim 9,30×10,00m. ölçülerinde, kuzey güney doğrultulu üç sahınlıdır. Ahşap tavanı ortada iki ahşap sutun, kenarlarda yine duvarlara bitişik ahşap direk ve duvar taşımaktadır.

Sutunlar taş bir kaide üzerinde yükselmekte, kare bir gövdeye sahip, yastıklarla son bulan bir sistemde teşekkül edilmiştir. Sutunların üzerinde az da olsa kalem işi süslemeler görülmektedir. Harimi batıda üstte iki dikdörtgen, bir kare pencere ile altta üç dikdörtgen pencere, güneyde iki kare mazgal pencere, doğuda üstte bir altta iki kare mazgal pencere, kuzeyde bir dikdörtgen pencere aydınlatmaktadır.

Minberi ahşap olup mimari değeri vardır. Mihrabı duvar içerisine açılmış yuvarlak bir niş olupğ üstte bir boyundan sonra genişleyen basık bir kemer görüntüsündedir. Mihrabın etrafı alçı malzemeden sütunceler ve bitkisel bezemelerle hareketlendirilmiştir.

Tuzlagözü Köyü Camii

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın