Tuzhisar Köyü Kilisesi

Tamamen kesme taş malzemeden inşa edilen kilisenin üzeri beşik çatı ile örtülmüş, tabanı blok kesme taşlarla kaplanmıştır. Doğu batı yönünde uzanan dikdörtgen planlı yapı; ortada geniş, yanlarda daha dar, beşik tonozlu üç sahından oluşmaktadır ve orta sahın yarım daire biçimli bir apsisle nihayetlenmektedir. Apsis bölümünde ortada bir, yanlarda iki pencere açıklı olup bunlardan güneydoğu yöndeki din adamlarının hazırlık bölümüne geçirilen kapı biççiminde tasarlanmıştır. Apsisin sağ ve solunda sivri kemerli nişler bulunmaktadır ve bu bölümün iki yan duvarında ise daire biçimli birer pencere yer almaktadır. Yapıya batı yönündeki yuvarlak kemerli ahşap çift kanatlı bir kapı ile girilmektedir. Bu cephede üstte üç adet dikdörtgen çerçeveli demir parmaklıklı pencere bulunmaktadır. Yapının içine girdiğimizde sahınları destekleyen silindirik sutunların birbirine sivri kemerlerle bağlandığını görürüz. Bu sütunlar kara kaideli olup birbirine demir gergilerle bağlanmıştır. Ayrıca dört ana yöndeki beden duvarlarında söz konusu sutunlar karşısına gelen yerlerde gömülmüş yarım silindirik biçimde sütunlarla desteklenmiştir. İçerinin aydınlığı dikdörtgen çerçeveli demir parmaklıklı mazgal biçiminde dıştan içeri doğru genişleyen, içten yuvarlak kemerli kuzey ve güney cephede sıralanan dörder adet pencere ile sağlanmıştır. Yapının kuzeydoğu köşesinde dikdörtgen planlı bir hazırlık mekanı yer almaktadır.

TUZHİSAR KÖYÜ KİLİSESİ

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın