Tödürge Köyü Eski Camii

Genel Tanım: Camii, Sivas İli, Zara İlçesinin batısında, Sivas-Erzincan karayolu üzerinde, Zara İlçesine   13 km. mesafede Kızılırmak’ın iki yakası üzerine kurulmuş olan, eski ismi Tödürge yeni ismi Demiryurt olan köyde bulunmaktadır.

Gözlemler: Camii iyi durumda ve halen kullanılmaktadır.

Ayrıntılı Tanım: Camii mihraba dikey dikdörtgen planlı 7.50×10.00 metre iç ölçülerine sahip olup, duvar kalınlığı yaklaşık 1.10 metredir.  Camii dışı çimento içerikli harç ile sıvanmıştır. Orijinal minaresi ahşap olup, 2014 yılında yıkılarak betonarme minare yapılmıştır. Caminin doğusunda muhdes bir sundurmanın altından, yine doğu cephenin kuzey köşesine yakın tek kanatlı ahşap kapıdan girilmektedir. Kapı, ön yüzünde altta ve üstte iki sıra metal kabaranın olduğu iki parça tahtadan imal edilmiş orijinal bir kapıdır. Harim giriş kapısının solundan ahşap merdivenlerle fevkaniye çıkılır. Fevkani harimin yaklaşık 1/3 ünü kaplamaktadır. Harim kısmı kuzey güney doğrultulu üç sahından müteşekkil olup dikdörtgen planlıdır. Tavan ahşap olup, mihraba yatay ahşap tomruklar ve araları ahşap tahtalarla kapatılmıştır. Ortadaki sahının üzeri yüksek tutulmuş yan sahınlar alçak tutularak tavana hareketlilik kazandırılmıştır. Ahşap tavanı, ortada dörder, batı ve doğuda duvar içlerinde beşer, toplam on sekiz ahşap sütun taşımaktadır. Tavan kirişleri ahşap yastıklarla sütunlara oturtulmuştur. Sütun başlarında ve yastıklarda çeşitli süsleme öğeleri ile inşasına ait yazılar bulunmaktadır. Minberi ve vaaz kürsüsü ahşap olup özgündür. Mihrabı fayans kaplı olup onunda üzerine ahşap malzemeyle giydirme yapılmıştır.

Tödürge Köyü Eski Camii

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın