Terzioğlu Konağı

SİVAS MERKEZ Gökmedrese Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Sivas Belediyesi

TESCİL TARİHİ: 27.05.2011 TESCİL KARARI: 2371

AYRINTILI TANIM:

Yapım tekniği, plan tipine ve çevre dokusunun oluşmasına bakılarak yapı, 19. yy. sonları 20. yy. başlarına tarihlendirilebilir. Anadolu’nun tipik taş temel üzeri kerpiç mimari özelliğini yansıtmaktadır. Yan bölümler sağır ve bitişik nizamlıdır.

Bodrum+ iki katlı olan evin bodrumu subasman seviyesine kadar kesme taş, zemin ve birinci katları ise ahşap karkas sistemle yapılmıştır. Beşik çatılı olan evin üst örtüsü saç kaplamadır. Caddeye ve yandaki bahçeye açılan iki girişi mevcuttur. Her iki girişte üst kata çıkılmasını sağlayan iki ahşap merdiven bulunmaktadır. Cadde girişi antreli olarak düzenlenmiştir. Bu girişe her iki yandan beşer basamaklı taş merdivenle çıkılır. Taş merdivenin altında bodrum girişi bulunmaktadır.

Üst kat iki yanda çıkmalı olup 3-2-2 pencere düzenine sahiptir. Yanlarda ise kim geldi pencereleri yer almaktadır. Alt ve üst bölümleri ayrı ayrı açılan kanatlı pencerelere ½ oranında dikey dörtgen formludur. Zemin kat pencereleri lokma demir parmaklıdır. Çıkmalar kirişleme destekli olup kat araları ve köşebentler ahşap silmedir. Geniş saçaklı olan evin saç kaplama çatısına kar tutması için demir korkuluk yapılmıştır.

 İç sofalı plan tipi gösteren evde sofa haremlik ve selamlık esasına göre ikiye bölünmüştür. Alt ve üst katlarda sofaya açılan ikişer oda bulunur. Kapı ve pencere doğramaları, merdivenler ve korkuluklar, tavan ve taban döşemeleri ahşap olan evde dolapların bazıları mutfak dolabı, yüklük veya gusülhane (cağlık) olarak düzenlenmiştir. Bu dolapları iç tabanları beton sıvalıdır. Süsleme olarak çıtalı ters tavanlar, ahşap dolaplar, S profili bitkisel bezemeli alçı mumluk ve girişin solunda yer alan boş odadaki kenger motifi şerbetlik göze çarpar.

Eve sonradan muhdes olarak betonarme banyo ve tuvalet eklenmiştir. Uzunyol Caddesine cepheli evin arkasında büyük bir bahçesi bulunmaktadır.

YAPILAN ONARIMLAR:

Ev yakın zamanda onarım görmüş, iyi durumdadır. Ev orijinalliğini korumakla birlikte Evin bahçe tarafındaki boş kısmına sonradan iki kata betonarme banyo ve tuvalet eklenmiştir.

Terzioğlu Konağı

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın