Tavşan Uçan Kale Yerleşimi

Bahse konu alan; Sivas ili, Yıldızeli ilçe merkezinin 33km batısında, Karakaya ve Yavu Köyleri arasında, Sivas-Yozgat devlet karayolunun 700m. Güneyinde yer alır.Alanın kuzey yamacında kaçak yollarla 18m. Uzunluğunda ve zemine yaklaşık 35° açıyla açılmış ve 40 basamaktan oluşan bir tünel açılmıştır. Kale kayalık bir tepe üzerinde kurulmuş olup, üzerinde duvar yıkıntılarına ait kalıntılar mevcut değildir. Kale yüzeyinde ve tahribata uğramış bölgelerinden toplanıp incelenen seramik parçalarından anlaşılacağı üzere söz konusu alanın Roma Çağı’nda yerleşim gördüğü anlaşılmıştır.

TAVŞAN UÇAN KALE YERLEŞİMİ-

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın