Metin Sözen

     Çekül Vakıf Başkanı

    Her toplumun, her kentin sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk, taşıdığı tarih ve kültür derinliğiyle boyutlanır, ileriye dönük hedefleri belirlemede temel oluşturur. Böylesi bir sağlam temeli oluşturmak için, geçmişi çok yönlü irdelemek, ayrıntılara inerek araştırmak, ardından günün koşullarına uygun kavranır-yaşanır kılmak, her kentin varlık nedeninin kaçınılmaz “öncelikli gündemi” olmalıdır.

   Sivas gibi geçmişin büyük birikimiyle yüklü kentlerde ise, bu tür bir sorumluluğun geleneğe dönüşmesi doğaldır. Çünkü hızla her şeyin değiştiği, köklü değerlerin olumlu-olumsuz sonuçlara yöneldiği günümüzde “geç kalma”, sayısız inceliklerin-büyüklüklerin kaybolmasına neden olabilir. Bu da birikimli bir toplum ve kent için, bellek yitirme noktasına kadar ulaşabilir.

     Ülkemizde eğer geçmişin büyük birikiminin ağırlığını taşıyan kentleri yakından izlersek, “olumlu bir telaş” içinde, sağlıklı-irdelenmiş yöntemlerle, özgün özellikli kimliklerini günışığına çıkarmak, artık onlar için öncelikli görev olarak görülmektedir. Bunların başında da somut- somut olmayan kültürel miraslarını ayrıntılı saptama çalışmalarıyla, örnek kent niteliğine büründürmek gelmektedir.

     Sivas, bu örnek nitelikte kentler içinde farklı bir yaklaşımı sergileyenlerin arasında yer almaktadır. Yıllar önce merkezden başlayarak tüm yerleşme noktalarını içeren bir “yol haritasını” gündeme getirmiş, zaman yitirmeden doğal-tarihsel-kültürel değerleri çok boyutlu değerlendirmeye çalışmıştır. Bu nedenle, “doğa-kültür envanterine” gereksinim duyan kentlerin başında gelmiş, çok yüklü mirasın sahibi olarak çalışmalara öncelik tanımıştır. Merkez ve ilçeleri içerecek bu girişimde, somut olmayan mirası da gündeme getirerek, büyük birikimi bütüncül bir yaklaşımla, değişik kesimlerin yararlanmasına ortam hazırlayan öncü bir kimlik kazanmıştır.

     Ayrıca Sivas’taki gelişmeleri yakından izleyenlerin bilecekleri gibi, daha önce belirlenen yol haritasının hemen ardından, öncelikleri saptamak için hızlı bir tarama yapılmış, tüm kültürel mirasın araştırılması-yayınlanması temel hedef edinilmiştir. Bugüne kadar yapılan yayınlar, birbirini izleyen uygulamalar, örnek bir çalışmanın ürünüdür. Böyle bir deneyim, hiç kuşkusuz envantere büyük katkı sağlamıştır. Yıllar içinde güncellenerek ülkemiz gündemine taşınması, hepimiz için bilgi yüklü bir armağandır.

     En küçük yerleşme birimine kadar uzanan bu tarama ve araştırma çalışmaları, belirli aralıklarla yayınlandığı zaman görülecektir ki Sivas, ülkemizin kültür tarihinin her evresinde, üretken bir kaynak rolünü kesintisiz yaşatmasını bilen kent olacaktır.

     Bu kalıcı hedefte özveriyle çalışan herkesi içtenlikle kutlamak, hepimizin ortak görevi olmalıdır…

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone