Kadir Pürlü

     Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü

     Tarihin bütün dönemlerinde stratejik önemini korumuş olan ve Anadolu’nun merkezinde yer alan Sivas, bağlı bulunduğu coğrafyanın da etkisiyle mühim bir yerleşim merkezi olma vasfını daima sürdürmüştür. Bu yüzden birçok Anadolu medeniyetine ev sahipliği yapmış, kültürün kaynadığı, harmanlanıp şekillendiği ve elden ele devredilerek günümüze ulaştığı nadir kültür merkezlerinden biri olmuştur. Kökü binlerce yıl geriye uzanan ve tecrübe imbiğinden adeta alın teri gibi damlamış olan Sivas kültürünün tanımlanması, envanterinin hazırlanması ve okuyucu hizmetine sunulması son derecede sorumluluk gerektiren önemli bir iştir.

     Yapacağımız işin ne denli zor olduğunu bilerek 2009 yılının Haziran ayında konuyla ilgili bilgileri toplamaya başladık. Arkeolojik sit alanlarını ve tescilli eserleri son haliyle görmek, fotoğraflamak ve bu şekilde tespit etmeyi planladık. Sivas’ın coğrafi yapısı ve ilçelerin bir birine olan uzaklıkları da göz önünde bulundurulursa yaklaşık bir yılımız bu çalışmalara gitti. Daha sonra tüm tescil fişlerini, fotoğrafları, haritaları ve vaziyet planlarını bir araya toplayarak mevcut bilgileri eser bazında tasnif ettik. Tescilli taşınmazlara ait bu güne kadar yapılmış olan kazı, bilimsel toplantı, bildiri, makale, gibi çalışmaları imkânlar ölçüsünde tespit ettik ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgi ve belgeleri ilgili dosyalara ilave ettik.

Bu denli önemli bir çalışmanın bir danışma kurulu marifetiyle yürütülmesi şarttı ………. tarihinde danışma kurulumuzu oluşturarak çalışmaya başladık. İki kez yapılan danışma kurulu toplantılarının sonunda çalışma takvimimizi hazırladık ve kitabımızın içeriğini belirledik.

Toplanan materyaller ve tescil fişleri önce müze uzmanlarımız, sonra da Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan danışma kurulumuz tarafından gözden geçirilerek gerekli ön düzeltmeler ve güncellemeler yapıldı. Danışma kurulumuzun isteği üzerine, tüm tescil fişlerinin tek tek elden geçirilmesi ve yeni bilgiler ilave edilmek suretiyle güncelleştirilmesi çalışması başlatılmış olmasına rağmen, bu çalışma ne yazık ki tamamlanamadı ve kitabımızın bu baskısına yetiştirilemedi. Merkez ilçedeki Arkeolojik sit alanlarının tamamı danışma kurulu üyemiz Sayın Atilla ENGİN tarafından tek tek gezilerek mahallinde görüldü ve son bilgiler ışığında bu alanlara ait tescil fişleri güncellendi. Kendisine bu özverili çalışmasından dolayı ayrıca teşekkür borçluyuz.

Danışma kurulumuzca Sivas Kültür Envanteri’nin üç ayrı kitaptan oluşması kararlaştırıldı. Bu kitapların birinci cildinde Sivas Merkez İlçe, ikinci cildinde Divriği hariç olmak üzere diğer ilçeler ve üçüncü cildinde ise Divriği ilçesi yer almıştır.
Sivas kültürü elbette ki taşınmaz kültür varlıklarından ibaret değildi. Zengin bir sözlü kültüre sahip olan Sivas’ın folklorik değerlerinin de bu kitapta yer alması gerekiyordu. Bu alanda yapılmış olan çalışmaları bir araya topladığımızda Sivas’ın ne kadar büyük bir hazineye sahip olduğunu gördük. Sayısı yüzü aşmış kitap ve binlerce makale… Bu zenginliğin birkaç cilt kitaba sığmayacak kadar kapsamlı olduğunu görünce, onlardan bazı örnekler almak ve meraklıları için her konunun sonuna bir kaynakça sunmakla yetindik. Böylece kitabımızın sonunda yer alan “sözlü kültür” bölümü ortaya çıktı.

İlimiz kültürüne önemli katkı sağlayacağına inandığım bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen birçok kişi ve kuruma teşekkür borcumuz bulunmaktadır. Taşınmazların yerinde görülmesi çalışmalarında ulaşımımızı sağlayan şoförlerimiz Adnan PERÇİN ve Ahmet DEMİR’e; tescil fişlerini bilgisayar ortamına aktaran Müdürlüğümüz memurları Şemsettin ELMAS, İbrahim KESKİN ve Şube Müdürümüz Mehmet CEBECİOĞLU’na; taşınmazların son durumlarını fotoğraflayan Müdürlüğümüz teknikeri Mustafa ASLANTÜRKOLU’na; müzemiz tarafından yürütülmesi gereken çalışmaları büyük bir titizlikle takip edip sonuçlandıran eski Müze Müdürümüz Yusuf ALTIN’a; çalışmalarımıza bilgi, birikim ve fotoğraflarıyla katkı veren Sivas KUDEB temsilcisi Erdal ÇETİNDAG’a; arkeolojik sit alanları ve anıtsal eserlere ait tescil fişlerinin birer suretini Müdürlüğümüze göndermek suretiyle katkıda bulunan Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne; birçok tescil fişinin ilk olarak düzenlenmesinde emeği geçen Sivas Müzesi, Kayseri Kurulu ve Sivas Kurulu uzmanlarına, teknik elemanlarına; vakıf eserlerinin onarımlarıyla ilgili Müdürlüğümüze bilgi gönderen Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğüne; İl Merkezindeki tescilli eserlerin vaziyet planlarını Müdürlüğümüze ulaştıran Sivas Belediye Başkanlığına; danışma kurulumuza üyeler görevlendirmek suretiyle katkıda bulunan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne; danışma kurulu üyelerimiz Sayın Doç. Dr. Galip EKEN, Yrd. Doç. Dr. Erdal ESER, Yrd. Doç. Dr. Meryem ACARA ESER, Yrd. Doç. Dr. Turgay YAZAR, Yrd. Doç. Dr. Atilla ENGİN, Yrd. Doç. Dr. Bora UYSAL ve Ar. Gör. Filiz AY ŞAFAK’a; çalışmamızı fikri boyutta destekleyerek tüm safhalarında bize yardımcı olan ÇEKÜL Vakfı Başkanı Sayın Prof. Dr. Metin SÖZEN’e; bu envanterin hazırlanmasında büyük teşvik ve destekleri bulunan Müsteşarımız Sayın İsmet YILMAZ’a; Müsteşar Yardımcımız Sayın Nihat GÜLe: çalışmalarımızda büyük desteklerini gördüğümüz Vali Yardımcımız Sayın İsmail KARADAŞ’a ve Sivas’taki tüm çalışmalarımızın yanı sıra bu kitabın yayınlanmasına da büyük katkı veren Sayın Valimiz Ali KOLAT’a en içten duygularımla teşekkür ediyorum.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone