Ali Kolat

   Sivas Valisi

     Anadolu’nun kalbinde birçok medeniyete beşiklik yapmış olan Sivas, taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarıyla dikkat çeken önemli bir şehirdir. Geçmişten geleceğe bir miras olarak devredilen kültür varlıkları her şeyden önce kayıt altına alınmalı, tanımlanmalı, tanınmalı, korunmalı ve büyük bir özenle gelecek nesillere aktarılmalıdır. Bizim ve bizden önceki medeniyetlerin birer yadigârı olan taşınmaz kültür varlıkları aynı zamanda insanlık tarihinin önemli belgeleridir. Bu değerlerin gün yüzüne çıkarılması ve bilim dünyasıyla buluşturulması ise ayrı bir önem arz etmektedir. Sivas Kültür Envanteri kitabı bu amaçla hazırlanmış olup, hem bu alandaki boşluğu dolduracak hem de ilimizin daha yakından tanınmasına katkı sağlayacaktır.

  İlimiz Sivas, kültür varlıklarını koruma alanında yaptığı çalışmalarla örnek bir şehir olmuştur. Kent meydanının yeni bir bakış açısıyla düzenlenerek tarihi dokunun ortaya çıkarılması; Hükümet Konağı, Eski Göğüs Hastanesi, Ziya Bey Kütüphanesi, Eski Sanat Okulu binası gibi tescilli kamu yapılarının restore edilmesi; vakıf eserlerinin tamamına yakınının restorasyonunun tamamlanması, UNESCO tarafından dünya mirası listesine alman Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası’nın rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması işine başlanılmış olması ve bu eseri ilgilendiren ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik önemli çalışmalar başlatılması; Sivas sözlü kültürünü kayıt altına alma çalışmalarında önemli bir düzeye gelinmesi; şehrimizde “Selçuklular Döneminde Sivas”, “Osmanlılar Dönemin Sivas” ve “Cumhuriyet Döneminde Sivas” adlı üç ayrı sempozyum düzenlenerek ilimizin bu önemli dönemlerdeki tarihi ve kültürel zenginliklerinin ortaya çıkarılmış olması; Sivas Âşıklar Bayramı geleneğinin yeniden canlandırılarak “5. Uluslar Arası Sivas Âşıklar Bayramı” nın ilimizde kutlanılıyor olması; Sivas 1000 Temel Eser Projesi kapsamında yayınlanan ve sayısı otuzu geçmiş olan kitaplarla Sivas’ın kültürel birikiminin kayıt altına alınmış olması ve bu güzel çalışmalar zincirine Sivas Kültür Envanteri kitaplarının yayınlanarak eklenmiş olması elbette ki bir şehrin kültürünü koruma ve yaşatma adına önemli hizmetlerdir.

     Büyük bir özveriyle hazırlanan bu kitapların başta meraklıları olmak üzere kültür severler ve ilim adamlarımız tarafından ilgiyle okunacağına inanıyorum. İlimizin taşınmaz kültür varlıklarını ve sözlü kültürümüzün mühim bir bölümünü yansıtan bu önemli “Sivas Kültür Envanteri” kitabını hazırlayanlara, danışma kurulu üyelerine, kitabın hazırlanmasının her safhasında fikri düzeyde büyük katkı sağlayan ÇEKÜL Vakfına, bu kitapları kültür hayatımıza kazandıran İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze, kitapların basımına katkı sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığına ve bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone