Suşehri Belediye Hamamı

Ayrıntılı Tanım: Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının ana taşıyıcı malzemeleri kesme taş olup, taşıyıcıların arasındaki  duvarlar moloz taş ile inşa edilmiştir. Yapının ılıklık, sıcaklık ve halvet giriş kapıları ile yuvarlak pencereler kesme taştan inşa edilmiştir. Yapı cephelerini yaklaşık iki metre yükseklikten dolanan taş kornişler ve saçak kısımlarında kullanılan sal taşları yapıya hareketlilik kazandırmıştır. Yapıya kuzey cepheye bitişik muhdes soğukluk kısmından girilmektedir. Muhdes kısmın tavanı plastik malzeme ile kaplı ters tavan şeklinde olup, üzeri sac malzemeli çatı kaplıdır. Muhdes soğukluk kısmı yine plastik malzemeyle bölünmek suretiyle soyunma odaları oluşturulmuştur. Soğukluk kısmından güney yönünde yuvarlak kemerli kapı ile ılıklık kısmına girilir. Ilıklık kısmı dikdörtgen planlı olup ortada çapraz tonoz yanlar beşik tonozlarla kapatılmıştır. Ilıklığın batısından yuvarlak pencere ile içerisi aydınlatılmaktadır. Ilıklığın batı kısmında plastik malzeme ile tuvalet ve traşlık kısımları oluşturulmuştur. Ilıklığın doğusundan açılan bir kapı ile muhdes havuz kısmına girilmektedir. Ilıklığın güneyinden açılan yuvarlak kemerli kapı ile sıcaklık kısmına girilmektedir. Sıcaklık kare planlı, dört eyvanlı köşe halvetli plan tipindedir. Orta kısmın ve halvetlerin üzeri kubbe, eyvanların üzeri beşik tonoz kaplıdır. Sıcaklığı güney, batı ve doğu eyvanlarında tonoz kısmında birer yuvarlak pencere ile kubbelerdeki ışık gözleri ile aydınlatılmaktadır. Sıcaklığın güneyinde külhan kısmı bulunmaktadır. Külhana hamamın güney kısmına zeminden fazla yüksek olmayan kömürlük olarak kullanılan muhdes betonarme kısımdan girilir. Muhdes kısmın girişi batı kısmından açılmıştır.

Suşehri Belediye HamamıHAMAM 2

Suşehri Belediye Hamamı

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın