Şükriye Özçalı Evi

SİVAS MERKEZ  Akdeğirmen Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:    Şükriye Özçalı ve müşterekleri 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851

AYRINTILI TANIM:

Bodrum + 2 kat + köşklü olarak inşa edilmiştir. Bodrum taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Güney ve batı cephesi bahçe içinde olup doğusu caddeye cephelidir. Giriş caddeden doğrudan doğruya zemin kata ve ayrıca bahçe kapısı ile sağlanmıştır. Evin hali hazırda zemin kat duvarları ayakta kalmış olup diğer kısımları yıkılmıştır.

Güneyi ve batısı bahçe içindedir .

Güney Cephe: Giriş çift kanatlı ahşap bahçe kapısı ile doğudaki caddeden sağlanmıştır. Zemine giriş ahşap kanatlı kapı ile olup, yanları birer pencerelidir. Üst kat ortası cumbalı, cumba ön yüzü iki, yanlar birer pencereli, iki yandaki bölümler bir ve iki olmak üzere üç pencerelidir.

Doğu Cephe: Giriş, ana cephe ortasından taş basamaklarla yuvarlak kemerli derin niş içinde yer alan çift ahşap kanatlı kapı ile olmaktadır. Kapı üzeri yarım daire tepe pencerelidir. Bodrum dört mazgal pencereli, zemin kat dört pencereli üst kat çıkıntılı, cephe ortası cumbalı, cumba iki yüzü yanlar birer pencereli köşkün ön yüzü iki yanları birer pencerelidir.

Kuzey Cephe: Güney cephe ile aynı düzendedir.

Batı Cephe: Bodrum dört mazgal pencereli, zemin ikili düzende altı, üst kat altı pencerelidir. Köşkün ön yüzü iki, yanları birer pencereli üst kat çıkıntılıdır.

Kırma çatılı, alaturka kiremitli, geniş saçaklı, saçak altı ahşap kaplıdır. Kapı ve pencere söveleri ahşap, pencereler çift kanatlıdır. Köşeler ahşap  kat araları ahşap silmelidir. Doğu cephedeki cumbanın altı eli böğründe diğerleri kirişleme desteklidir.

YAPILAN ONARIMLAR: Hali hazırda yıkık durumdadır

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone