Soğuk Çermik Kitabeli Havuz

SİVAS MERKEZ Beypınarı-Soğuk Çermik Kaplıcası 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Sivas Belediyesi 

TESCİL TARİHİ: 12.01.1996 TESCİL KARARI: 1991 

AYRINTILI TANIM:

Yapı kare planlı olup, taş örgülü, beton sıvalı ve kireç badanalıdır. Giriş kuzey yönden kemerli, kenarları düzgün kesme taşlarla çevrili bir kapı ile sağlanır.  İçerideki kapı üzerinde H. 1322 (M. 1904) tarihli Osmanlıca bir kitabe vardır. Bu kitabede şunlar yazılıdır:

“Bu mevkî-i sıhhatî ve hayr-ı câr-î asr-ı Güzîn-i Abdülhamid Han-ı Sânîde, Sivas Vâlisi Vezîr Reşîd Akif Paşa Hazretlerinin himem-i mahsûsalariyle vücûd-pezîr olmuşdur.1322 (1904)” (Denizli, Hikmet, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 177–178.)

Kitabesinden binanın Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından 1904 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır.

Kuzey yönde kemerli, ancak daha dar bir kapı ile girilen tuvalet bölümü vardır. Tuvalet bölümünde iç kısımdaki yapım ve malzemeler modern (lavabo, fayans, kapılar vs.) unsurları içerir.

Havuzda kare plana uymakta, kuzey ve güney yönlerde havuza inişi sağlayan merdivenler bulunmaktadır. Bu kısımlarda havuz kenarı dışarıya çıkıntı yapmaktadır. Havuzun dört yanını dolanan bir tahliye kanalı ile taşan su tuvalet kapısı önünden kanalizasyona tahliye edilmektedir. Bu kanal ile havuz arasındaki30 cm.lik set üzerinde simetrik olarak yer alan alt tarafı86 cm. yüksekliğinde betonla kaplı 12 adet ahşap direk üzerinde yine ahşaplara bindirilmiş asma-kırma çatı yer alır.

Üst örtü saç ile kaplıdır. Havuzun üzerini, örten çatı, kenarlara göre daha yüksek olup aradaki dik çıkan kısım üzerinde havuzun gün ışığıyla aydınlatılmasını sağlayan pencereler yerleştirilmiştir.

İçte duvarlar2 m. yüksekliğe kadar beton mozaik olup yukarısı beton sıvalı ve badanalıdır. Havuz kenarında dört yönde110 cm. genişliğinde beton sekiler mevcuttur.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın