SIYIRMALIBAŞI TEPE YERLEŞİMİ

Döllük Köyünün yaklaşık olarak 4 km doğusunda, Döllük Deresinin yaklaşık olarak 1 km kuzeyinde, Sıyırmalıbaşı Tepesinin yaklaşık 500-600 m rakımlı doğal tepe üzerinde yer almaktadır. Yerleşim, batısındaki tarım arazilerine hakim bir tepe üzerinde yer almakta olup yaklaşık 50-60 m batısında tepenin uzantısındaki alanda taş alımı yapılmıştır. Maden arama çalışması, toprak alımı ve kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiş olsa da yerleşim günümüz itibariyle korunmuş olduğu gözlemlenmiştir. Sivas Müze Müdürlüğü uzmanlarınca alanda yapılan sondaj kazı çalışmasında alanda mekan zemini, duvar kalıntısı, yapı kalıntısı, adak kabı ve M.Ö. 4. Ve 3. Bine tarihlenen seramik parçaları, kemik parçaları ile kerpiç parçaları ele geçmiştir.

SIYIRMALIBAŞI TEPE YERLEŞİMİ-ŞARKIŞLA

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın