Sivas’ta Hat Sanatı

Tarih boyunca önemli bir kültür  ve medeniyet şehri olan Sivas, özellikle Selçuklular ve Osmanlı  dönemlerinde âlim ve sanatkârların Anadolu ’daki en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Sivas özellikle Selçuklu dönemi mimari eserleriyle adeta bir açık hava müzesi konumundadır. Bizler bu eserlere bakarken onları sadece geçmişten miras değil, belki gelecek kuşaklara emaneten muhafaza ettiğimiz eserler olarak düşünüyoruz.

Bu cümleden olarak Hat Sanatı ve onun en nadide eserleri olan  levhalar, hilyeler ve el yazma kitaplar da hoyratça israf edilmeyecek kadar kıymetlidir. Şehrimiz hat sanatı bakımından Anadolu’nun zengin illerinden biridir.

İl Merkezi ve ilçelerindeki hat sanatıyla ilgili eserleri tespit edip kayıt altına almak gerekiyordu. Bu amaçla Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2004 yılında bir çalışma başlattı. Ziya Bey Kütüphanesi’nde Kütüphaneci Ömer Kuzgun ile bu çalışma içindeki ekipte yer aldık. Araştırmamızın sonunda gördük ki; ilimiz ve ilçeleri hat sanatı bakımından bir sivil müze hükmünde. Mekanlarımız Hattat Abdülkadir Efendi, Hulusi Efendi, Aziz Efendi, Mehmet Mesut Efendi, Abdi Kalfa gibi birçok sanatkârların eserleriyle süslenmiş. Bu nadide eserler bir bakıyorsunuz bir hoca efendinin evinin duvarını veya küçük bir mahalle mescidinin mihrabını veya mütevazı bir köy evinin duvarını süslüyor. Bilenler o kadar az ki… Bu vesileyle gezdiğimiz şehrimizin her köşesinde bize bir levha gülümsüyordu.

Son zamanlarda eskiye nazaran geleneksel klasik el sanatlarına ilgi ve alâka artmış durumda. Bir bakıyorsunuz gayretli bir ebruzen küçük bir mekânda üç beş kişiyi başına toplamış amatör bir ruhla onlara kurs vermekte; bir bakıyorsunuz gayretli bir hattatımız bildiklerini paylaşmak için adeta toplum arasından kabiliyetli gençleri samanlıkta iğne arar gibi aramakta; bir bakıyorsunuz kaderin buralara savurduğu bir müzehhib, imkânlarını zorlayarak gelen birkaç kişiye sanatını öğretmekte, tabir caizse iğne ile kuyu kazmayı öğretmektedir.

Konumuz İlimizde Hat sanatı  olunca hasbelkader  biz de hocalarımızdan öğrendiklerimizi  birilerine öğretmek için faaliyete geçtik. Baktık ki hat sanatına ilgi bir hayli fazla. Şehrimizdeki kültür adamlarının da katkısıyla kurslar açtık. Kültür ve Turizm Bakanlığının kurslarına destek olduk, müstakil kurslar verdik. İş yerimize gelen talebelere gereken ihtimamı gösterdik. Şu anda (2011 yılı itibariyle) şehrimizdeki icazetli hattat sayısı 10’a ulaştı. Bir bu kadar da icazet almayı bekleyen talebelerimiz var. Ayrıca tam icazet alacak iken yer değiştiren, okul için şehir dışına çıkan veya evlenip başka yerlere göçenleri de sayarsak şehrimizde Hat Sanatının hiç de azımsanamayacak bir dereceye ulaştığı görülür. Temennimiz bu sayıların gittikçe çoğalması, her münevver gencimizin en azından bir klasik sanat dalında uzmanlaşmasıdır.

Kültür mirasımızın  korunması, gelecek nesillere aktarılması  büyük bir önem taşımaktadır. Sivas İli hat sanatı envanterinin çıkarılmasında bizlere büyük destek olan değerli İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Kadir Pürlü beye ve mesai arkadaşlarına teşekkürü borç biliyoruz.

Bu kervana daha nice isimlerin katılması dileğiyle şimdilik ilimizden yetişmiş olan hattatların bir listesini şu mütevazı listesini sunmakla yetiniyoruz:

 1. Hazinedârzâde Abdülkadir Efendi (hattat ve hakkâk, 1859-1917)
 2. Mehmet Nuri Sivasî (eserlerini 1885-1935 tarihleri arasında yazmış)
 3. Eskicizâde Mahmut Hamdi Efendi (?, Abdi Kalfa’nın hocası)
 4. Abdi Kalfa (Abdi Yazan,1860-1956)
 5. Talip Mert (1953)
 6. Cafer Kelkit (1968)
 7. Erol Dönmez (1965)
 8. Mehmet Arif Vural (1969 )
 9. Mustafa Öztekin
  10. Fatmagül Saklavcı (1969)
  11. Halime Uzundal
  12. Mehmet Atıcı
  13. Mustafa Mücahit

 

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın