SIRADUR HÖYÜK VE NEKROPOLÜ

Suşehri ilçesine bağlı Kayadelen köyünün yaklaşık 1.5 km güneyinde, Kılıçkaya Barajı su tutma alanı içerisinde, kuzey platoya yakın Suşehri düzlüğünde, Endires çayının güney kıyısında yer almaktadır. Irmağın daha küçük olan bir kolu ise yerleşmenin kuzey eteklerinden geçmektedir. Höyük su altında kalmadan önce, üzerinde modern Kayadelen (eski Sıradur) köyünün bulunduğu ve baraj gölünün yapımı nedeniyle köy yerleşmesinin taşındığı anlaşılmıştır. Höyüğün yaklaşık 100 m çapında, 2 m yüksekliğinde ve yaklaşık 50 m çapında, 1 m yüksekliğinde 2 bmölümden oluştuğu tespit edilmiştir. 1. Kısım höyük yerleşmesi, 2. Kısmın ise nekropol alanı olduğu anlaşılmıştır. Höyüğün yamaçları yüzeyinde yoğun olarak Geç Kalkolitik, Erken Tunç Çağı, Demir çağı ve Ortaçağa ait buluntulara rastlanılmaktadır. Höyüğün güneybatısında yer alan ve üzeri büyük ölçüde eski köy evlerine ait taşlarla kaplı olan yaklaşık 50 m çapında, 1 m yüksekliğindeki tepenin de yüzeye çıkan buluntular ışığında Eski Tunç Çağında kullanılan bir mezarlık alanı olduğu tespit edilmiştir.

SIRADUR HÖYÜK VE NEKROPOLÜ (SUŞEHRİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın