Rüştü Atak Evi

SİVAS MERKEZ  Bahçe Bostan Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Rüştü ATAK 

TESCL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Zemin + 1 kat + çatı olarak inşa edilmiştir. Subasman seviyesi taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Güneybatısı sokağa cepheli, bahçe içinde, giriş bahçe kapısından ve sokaktan sağlanmıştır. Beşik çatılı olup çatı üzeri etermit ile kaplanmıştır.

Güneybatısı sokağa cepheli olup, bahçeli, bahçe duvarı taş + briket, giriş kapısı çift kanatlı ve ahşap, WC müştemilatı mevcut, zemin beton kaplamadır. Subasman seviyesi yığma taş + diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur.

Güneybatı Cephe: Kuzeydeki bölümü, zemin 2, üst kat 2, çatı arası 2, pencereli olup, zemin kattan itibaren çıkıntılıdır. Güneydoğu bölümü, köşe çıkıntılı, üst kat 2, çatı arası 1 pencerelidir. Bu bölümün kuzeybatı yüzü kuzeydoğu köşesi, çift kanatlı ahşap kapı ile zemine giriş sağlanmıştır. Kuzeybatısı 1, güneybatısı 3 pencereli, üst kat 2 pencereli, çatı arası 1 mazgal pencerelidir. Bölümün güneybatı cephesi, zemin 2 mazgal, üst çıkıntılı ve 2 pencerelidir.

Güneydoğu Cephe: Yukarıya kadar kapalı olup, üst kat 1 pencerelidir.

Kuzeydoğu Cephe: Briket duvarlı bahçe içinde olup zemin topraktır. Zemin kat 2 mazgal, 1 normal, üst kat 1 mazgal, 3 normal pencerelidir. Güneydoğuda depo müştemilatı mevcuttur.

Kapı ve pencere söveleri ahşap, pencereler kanatlı tip, köşeler ahşap, kat araları ahşap silmeli, çıkıntı altları elibelinde ve kirişleme desteklidir.

YAPILAN ONARIMLAR :  Sıva ve çatı onarımı görmüştür.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın