Pulur (Billur) Camii

SİVAS MERKEZ Pulur Mahallesi

TESCİL TARİHİ: 12.3.1983  TESCİL KARARI: A. 4190

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

AYRINTILI TANIM:

Yapım tarihini belirleyen herhangi bir kitabe ve kaynak bulunmamaktadır. Mimari üslubuna göre 18.-19. yüzyıllarda inşa edildiği izlenimi vermektedir.

Caminin doğu yönünde yer alan tuvalet ve şadırvanların bulunduğu avluya güney ve batı yönündeki kapılardan girilmektedir.

Sonradan yapıldığı izlenimini veren doğu yönündeki yaklaşık3.00 m. derinliğindeki son cemaat yerinin kuzey yönü kesilerek bir koridor elde edilmiştir. Bu koridordan asıl ibadet alanına geçilmektedir.

0.53 x1.05 metreölçüsündeki iki satırlık taş bir kitabe bulunmaktadır. Arap harfleriyle süslü olarak Kuran’dan ayet yazılı büyük taş kitabe duvara sonradan yerleştirildiği kanısını vermektedir.

Asıl ibadet alanına kuzeydoğu köşesinde1.28 m. açıklığı bulunan bir kapıdan girilmektedir. Dikdörtgen planlı ana mekânın kuzey ve güneyinde ikişer ahşap direk ile 4.93 x4.15 m. ölçüsünde bir alan elde edilmiştir. Bu alanın üzerini ise oval bir kubbe örtmektedir. Kubbenin dışında kalan kısımlar ahşap tavanla kapatılmıştır. Kubbe; kireç moloz taş malzeme ile örülmüş, ortası daire biçimli, bitkisel motifli alçı bir göbekle süslenmiştir.

Yarım daire kesitli,0.50 m. derinliğindeki mihrap nişinin kavsarası, iki boğumlu tepede kademeli olarak daralmaktadır. Mihrabın dış yan köşelerinde yüzeysel dikdörtgen sütunçe ve bitkisel motifli sütun başlıkları alçıdan olup, üzeri yağlı boya ile kapatılmıştır. Nişin ortası; uzun zincirli, yanlarında daha kısa zincirli iki kandil motifi ve dört kıvrımlı perde motifi ile bezenmiştir.

Güneybatı köşesinde yer alan minber günümüz ağaç işçiliği ile yeniden yapılmıştır.

Asıl ibadet alanı kuzey ve güney yönündeki ikişer pencereyle aydınlatılmaktadır. Pencereler içeride basık kemerli, dıştan ahşap çıtalarla meydana getirilen basık kemerlidir.0.95 metrekalınlığındaki beden duvarlarına açılan bu pencereler ahşap kasalı olup dıştan basık kemer altına dikdörtgen çerçevelidir.

Kuzey yönündeki ahşap kadınlar mahfiline asıl ibadet alanındaki ahşap merdivenlerle çıkılmaktadır.

Caminin güneydoğu köşesinde ve son cemaat yeri bünyesinde yer alan ahşap minaresinin kaidesi taştandır. Kaide üzerinde silindirik olarak yükselen ahşap gövdenin bitiminde bitkisel motifli oyma süsleme işlenmiştir. Altı dışa doğru genişleyen şerefenin, korkuluğu ve peteği ahşaptandır. Korkuluk; basık külaha ahşap dikmeler ve bu dikmeleri birbirine bağlayan dilimli ahşap kemerlerle bağlıdır. Basık ahşap külahın üzeri kurşunla kaplıdır.

YAPILAN ONARIMLAR:  Camii Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 2006 yılında onarılmıştır. Bu onarımda duvarlarda güçlendirme yapılmış, çürüyen ahşaplar ve çatı değiştirilmiş, camiinin çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın