Perihan Karakaya Evi

SİVAS MERKEZ  Akdeğirmen Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:    Osman Çaşkurlu (13 parsel) 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Bodrum + 2 kat + köşklü olarak inşa edilmiştir. Bodrum taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Doğusu ve güneyi sokak üzerinde, kuzeye kapalı, batısı ise bahçe içindedir. Girişi 25. sokaktan doğudan ve güneyden 1. sokaktan sağlanmıştır.

Batısı kerpiç duvarlı bahçe içindedir. Giriş çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmıştır.

Doğu Cephe: Zemine giriş çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmıştır. Tepe pencereli kapı üstü iki, güneyi bir, kuzeyi iki pencerelidir. Üst kat dört adet testere diş çıkmalıdır. Güneydeki iki, ikinci çıkma üç pencereli olup ortadaki yuvarlak kemerli, kuzey uçtaki iki pencerelidir. Kuzey ve yanındaki çıkmaların yan yüzleri birer pencerelidir. Köşk cephesi iki, yan yüzler birer pencerelidir.

Kuzey Cephe: Kapalıdır.

Güney Cephe: Zemin iki küçük pencereli ve ikili düzende dört pencerelidir. Üst kat çıkmalı ve üçlü düzende altı pencerelidir.

Batı Cephe: Üst kat üç adet testere diş çıkmalı, yüzler ikişer yanlar birer pencerelidir. Kuzeydeki üçüncü çıkmanın pencereleri iptal edilmiş olup köşk ön yüzü iki, yanlar birer pencerelidir.

Kırma çatılı, alaturka kiremitli, geniş saçaklı, saçak altı ahşap kaplamalıdır. Kapı ve pencere söveleri ahşap, pencereler çift kanatlı, köşeler ahşap, kat araları ahşap silmelidir.

YAPILAN ONARIMLAR :

Sıva onarımı görmüştür.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın