Ova Höyüğü

Sivas İline 42km. mesafede bulunan Kabasakal Köyünün yaklaşık olarak 1 km güneyindeki TCDD’nin (demiryolunun) yaklaşık olarak 40-50m. güneyinde yer almaktadır. Höyük, Sivas-Karayoluna yaklaşık olarak 4km. mesafe bulunmakta olup höyüğün bulunduğu alana Sivas-Kayseri Karayolunun Kabasakal Köyü yol ayrımından yaklaşık olarak 2,5km, gidilip ve sola (batıya) dönüldükten sonra TCDD yoluna paralel giden toprak yoldan yaklaşık olarak 1,5km. gidilerek ulaşılmaktadır. Höyük alanı yaklaşık olarak tapunun 107 ada, 110, 113, 115 ve 120 nolu parsellerinin bir bölümlerini kapsamaktadır. Höyük çevresindeki ovaya, tarım arazilerine hâkim noktada bulunmakta olup tarım faaliyetleri sonucunda tahrip edilmiştir.

Höyük alanı üzerinde muhtelif ebatlarda moloz taşlar görülmekte olup höyüğün bir kısmının tarım faaliyetleri sonucu düzleştirilmiş olduğu gözlemlenmiştir. Höyük üzerinde günümüz itibariyle belirgin bir mimari duvar veya yapı kalıntısı görülmemekte ancak alan üzerinde amorf ve kısmen profil verebilen (ağız, kulp, dip, gövde vs.) muhtemelen Roma ve Orta Çağ Dönemlerine tarihlendiğini düşündüğümüz seramik parçaları görülmüştür. Höyük üzerinde görülen bu seramik buluntuları doğrultusunda höyüğün Roma ve Orta Çağ Dönemlerinde iskân edilmiş olduğu anlaşılmaktadır

Ova Höyüğü

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın