Örtmeli Camii

SİVAS  MERKEZ  Paşabey Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 21.1.1983  TESCİL KARARI: A. 4053 

AYRINTILI TANIM:

Camii dış yapısı yığma kerpiçlerle örülmüş dört cephe ve bu duvarların üzerini örten ahşap tavan ve çatıdan ibarettir. Çatı üzeri kiremitle örtülmüştür. Duvarlar içten ve dıştan kireçle sıvanmış ve sonradan yağlıboya ile kapatılmıştır. Kuzey yönündeki küçük avlusu içinde tuvalet ve sonradan yapılan küçük bir şadırvanı bulunmaktadır.

Kuzey cephesi camekânlı doğu-batı yanları kapalı,3.35 mderinliğinde bir son cemaat yerine sahiptir. Doğu yan duvarına bitişik merdivenle asıl ibadet alanına çıkılmaktadır.1,51 maçıldığında iki ahşap kanatlı bir kapı ile asıl ibadet alanına girilmektedir.

Asıl ibadet alanı 8.00 x9,76 m. iç ölçülerindedir. Kapı ve mihrabı aynı eksen üzerindedir. Giriş üzerinde iki ahşap direk ve duvarlara oturan2,30 mderinliğinde ahşap kadınlar mahfili yer almaktadır. Asıl ibadet alanının üzeri ahşap tavanlı olup, tavan tahtaları onarımla da yenilenmiş sadece yapıldığı dönemden günümüze kadar gelebilmiş daire biçimli göbeği kalmıştır.

Ahşap göbek yaklaşık0,80 mçapında olup bitkisel motiflerle tezyin edilmiş ve üzeri yağlı boya ile kapatılmıştır.

Alt sırada sekiz, üst sırada beş pencereyle içerinin aydınlanması sağlanmıştır. Doğu, batı ve güney cephedeki alt sıra pencereler içeriden dışa doğru daralmaktadır. İçeride ortalama1,36 molan açıklık dış cephede0,60 m. ye kadar inmektedir. Alt sıra pencereler dört ana yönde de ikişer adettir. Güney yönünde, mihrabın üstündeki daire kesitli tek pencere diğer yönlerdeki üst sıra pencerelerden farklılık göstermektedir. Doğu ve batı yönündeki üst sıra pencereler; alt sıra pencerelerle aynı düzeye rastlar ve dikdörtgen çerçevelidir.

Yarım daire kesitli,0,65 mderinliğinde olan mihrap nişi kalın bir yağlıboya tabakasıyla kapatılmıştır. Mihrabın hemen sağında yer alan ahşap minbere güneybatı köşeye yakın alt sıradaki pencerelerden açılan ve iç cepheden görünmeyen merdivenle çıkılmaktadır. Minber güney duvarında asma (balkon) biçimindedir. Üç köşeli ve iki burmalı ince direkle tavana tutturulmuş önü ve yanları ahşapla kapatılmış, alt kısmı sivri koni biçimindedir.

Minberin hemen sağında yer alan ahşap vaaz kürsüsüne güneydoğu köşeye yakın alt sıra pencereden gizli bir merdivenle çıkılmaktadır. Yarım daire biçimli vaaz kürsüsü korkulukları ahşaptan olup minber gibi üzeri yağlıboya ile kapatılmıştır.

Kuzeydoğu köşede yer alan ahşap asma (balkon) minareye, kadınlar mahfilindeki bir kapıdan çıkılmaktadır. Camii sağlam ve ibadete açıktır.

 YAPILAN ONARIMLAR: Kitabesinden 1836 yılında Binbaşı Osman Ağa tarafından onarıldığı anlaşılmaktadır. 1992 ve 2005 yıllarında da onarım görmüştür. Yapılan onarımda, çatı örtüsü değiştirilmiş, duvarlar güçlendirilmiş, çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın