Meydan Hamamı

SİVAS MERKEZ   Hal Mevkii

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 08.07.1977 TESCİL KARARI: A-646 

AYRINTILI TANIM:

Atatürk caddesinden Dikilitaş semtine giden yolun solundadır. Meydan Camii ile birlikte veya ondan bir süre önce yapılmış olması imkân dâhilindedir. 13 x35 m boyutlarında olup tamamen kesme taştan yapılmıştır.

Hamamın giriş kapısı yandadır. Giriş kapısının sol tarafında sivri kemerli bir niş ve kapısının iki yanında burmalı sütuncuklar cephenin süslenmesini meydana getirir.

“Klasik planda, yapılmış bir hamamdır. Kare planlı soyunma mahallinin eyvan şeklindeki girişi ve bunun yanındaki kemerli penceresi sütunce ve profillerle tezyin edilmiş; batı köşesi ise stalâktitli bir kavsara ile pahlanmıştır. Ortada sekiz köşeli bir havuzu vardır. Bu kısımdan önce cephede çıkıntı yapan, üzeri tonozlu kafes (havlu kurutma) mahalline, kubbe aksine isabet eden küçük bir kapı ile de ılıklık kısmına (ki bu kısımda helâlar ve tıraşlıklar yer alır) geçilir.

Sıcaklık kısmı merkezi bir kubbe etrafında aksiyal bir şekilde tertiplenmiş, dört eyvan ve köşelerde birer kubbeli halvet mevcuttur. Bu hücrelerin içinde üçer kurna vardır. Köşe hücrelerinin kapıları sıcaklık kısmına, giriş aksına rastlayan eyvanlara açılır. Orijinal kurnalar boz renkli mermerden yapılmış ve pahlı köşeleri sade bir şekilde ikişer ters lale motifiyle tezyin edilmiştir.

Sıcaklık kısmının sonunda ve hamamın kuzeybatı köşesinde tonozlu su haznesi ve altında külhan vardır. Soyunma mahallinin güney, doğu ve kuzeydoğu cepheleri kesme taş kaplama, diğer kısımları moloz taş duvardır. Kubbesi sekizgen kasnak üzerine oturtmaktadır. Beden duvarlarının üst hizasında ve kasnak üzerinde basit bir silme dolanır. Çıkıntılı kafes kısmının cephe duvarında silme hizasında bir adet çörten mevcuttur.

Etrafın toprakla dolması neticesinde hamam zemine gömülü ve 1.50 – 2 maşağıda kalmıştır. Yan ve ön cephelerine muhtelif dükkân ve binalar yaptırılmış iken 1963 yılında kaldırılmıştır.” (Denizli, Hikmet, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 145–146.)

YAPILAN ONARIMLAR:

1962 yılında yapılan onarımda etrafı temizlenmiş ve eser ortaya çıkarılmıştır. Bu onarımda yine soyunma mahalli kubbesine iki adet tepe penceresi ile iki adet zemin penceresi açılmıştır. Hamam zemini ve kurnaların bir kısmı mozaik olarak yenilenmiş, WC kısmında değişiklik yapılmıştır. Külhan kısmının bacası yıkılmış, su tesisatı kısmen değiştirilmiştir. 1991 yılında hamamda meydana gelen patlama ile soyunmalık bölümü kubbesi yıkılmış, yapılan onarım sonunda kubbe çinko ile kaplanmıştır.

2008 yılında yapılan onarımda ise duvarda derzler yenilenmiş, üst örtü değiştirilmiş, iç dekorasyon yenilenmiş ve çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın