Yukarıkale Kalesi

Yukarı Kale, Koyulhisar İlçe Merkezinin kuş uçumu yaklaşık 3,5 km. doğusunda, kuzeye yönelen bir vadi içerisinde yer alan Yukarı Kale Mahallesi’nin kuzey-doğusunda yüksek bir doğal tepe uzantısı üzerinde bulunmaktadır. Kalenin güneyinde Kelkit Vadisi uzanmakta, vadi içerisinde Erzincan-Tokat Bölünmüş devlet Karayolu ve Kelkit çayı yer almaktadır. Kale, yüksek konumu ile Kelkit Vadisi’ne hâkim bir durumdadır. Kale-i Bala olarak da adlandırılan Yukarı Kale, Koyulhisar İlçesinde bulunan iki kale yerleşiminden biridir. Diğer kale de ilçenin kuş uçumu yaklaşık 4 km. güney-batısında, Aşağı Kale Mahallesi’nde yer alan I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli (Kale-i Zir)  Aşağı Kale’dir.

Yukarı Kale’ye Yukarı Kale Mahallesi tarafından, tepenin batı yamacından oldukça dik ve dar bir patika yolu takip edilerek çıkılmıştır. Kalenin bulunduğu tepe üzerindeki düzlük iki kademeli olup, en yüksek noktanın bulunduğu zirve kısmı (1007 m. olarak ölçülmüştür) muhtelif yapı kalıntılarının bulunduğu bir alt düzlükteki alandan yaklaşık 20-25 m. daha yüksektir. Alt yerleşim ve zirvede yer alan yerleşimin bulunduğu kısımlara araçla ulaşımı sağlayacak her hangi bir yol bulunmamakta olup, çıkış yaya olarak gerçekleştirilebilmektedir. Alt yerleşim zirve kısımdaki yerleşimden hacim olarak daha geniş ve büyüktür.

Alt yerleşim olarak alanında, ara duvarları ortak, girişleri kuzey ve güney yönden olan, horasan harçlı moloz taş örgü duvarlı iki tonozlu yapı kalıntısı görülmüştür. Kuzey-güney doğrultulu, batı kenarı muhtemelen surlara bitişik tonozlu yapıların mahiyetleri tam olarak anlaşılamamıştır. Bu alanda ayrıca sur kalıntıları, düzlüğün kuzey ucundaki yerleşim zemininden daha yüksekçe bir tepe üzerinde muhtemelen sur sistemine bağlı kapı veya burç olabilecek kare şekilli bir yapının kısmen ayakta kalan duvarları, yapı temelleri ve kaçak kazı çukurları izlenmiştir. Tepe üzerindeki sık otlar nedeniyle fazla bir seramik buluntusuna rastlanmamıştır. Az sayıdaki seramik parçası Osmanlı Dönemine tarihlendirilmiştir.

Kalenin üst yerleşim bölümünde de benzer şekilde alanın surla çevrili olduğuna dair sur kalıntıları, tonozlu yapı kalıntısı, yapı temelleri bulunmaktadır. Alanda kaçak kazılar yapıldığına dair izler mevcuttur.

Yukarıkale Kalesi

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın