KÖROĞLU MAĞARASI KAYA YERLEŞİMİ

Kangal İlçesine 23 km. mesafedeki Hamal Köyünde, 2457 nolu Mera vasıflı parselin kuzeybatı uç kısmındaki doğal kaya bloğunda yer almaktadır. Kaya yerleşim alanının güneyi, kuzeyi ve batısı sarp yamaçlık alan mahiyetinde olup doğusu düz alan mahiyetindedir. Kaya yerleşimi, dış yüzeyden görülebildiği kadarıyla dört veya beş bölümden oluşmaktadır. Mekânlara, eğimli güney cepheden girilmekte olup yerleşimdeki birbirine geçişleri oda mekanları içerisindeki geçişlerden sağlanmaktadır. Kayalık alanın sarp kısımlardaki alt mekânlara geçiş ise odanın iç kısmında bulunan bir insanın rahatlıkla geçebileceği geçişlerle sağlanmaktadır. Yerleşim alanındaki oda mekânlarının bazıları istiridye kabuğunun andırır şekilde, mazıları oval, dikdörtgen, kare planlı, üzerleri düz ve hafif tonuzlu şekilde yapılmıştır. Oda mekânlarının iç kısımlarında nişler, kaya sarnıcı veya alt bölmelerindeki oda mekânlarının havalandırması olduğu düşünülen kuyular bulunmaktadır. Ana kayanın kuzeyine bakan arka kısımda nişi andırır orta boyutlu iki adet kaya mekânı bulunmaktadır. Kaya mekânlarının bazı bölümlerinin iç kısımları toprak ile dolu olduğu ve oda mekânlarının iç ve dış kısımda nişi andırır orta boylu iki adet kaya mekânı bulunmaktadır. Kaya mekânlarının bazı bölümlerinin iç kısımları toprak ile dolu olduğu ve oda mekânlarının iç ve dış kısımda çok sayıda kaçak kazı yapılmıştır. Yerleşim alanı çevresinde, kaya mekânları içerisinde ve kaçak kazı çukuru çevresinde Bizans Dönemine tarihlenen seramik parçaları, bir adet korozyona uğramış metal obje ile iki adet kırık cam parçası görülmüştür. Kaya yerleşim alanı, Sivas sınırları dahilinde özellikle Kızılırmak havzası ve çevresinde görülen Erken Hristiyanlık Dönemi kaya yerleşimlerini andırmaktadır. Kaya yerleşiminin bulunduğu doğal kaya bloğunun ön kısmının muhtelif yerlerinde zaman içerisinde kopmaların olmuş olduğu, doğal süreç içerisinde aşınmaların meydana gelmiş olduğu ve kaçak kazılar neticesinde de kaya bloğuna zarar verilmiş olduğu gözlenmiştir.

KÖROĞLU MAĞARASI KAYA YERLEŞİMİ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın