Korkmazoğlu Camii

SİVAS  MERKEZ  Bahtiyarbostan Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 12.3.1983  TESCİL KARARI : A- 4190 

AYRINTILI TANIM: 

Kitabesinden Hicri 1249 (M. 1833) yılında, Aşkar Paşa tarafından büyük çapta onarıldığı anlaşılmaktadır. Caminin ilk yapıldığı döneme ait elde yazılı bir kaynak bulunmamaktadır. Mimari üslubu bakımından 18. yüzyılda inşa edildiği izlenimini vermektedir.

       “Asıl ibadet mekânı tavanının tamamı ahşap çıtalarla küçük karelere bölünmüş ve üzeri yağlıboya ile kapatılmıştır. Tavan tekneleri Kur’an’dan ayetler ve bitkisel motiflerle süslenmiştir. Yazılar kartuşlar halindedir.

        Asıl ibadet mekânının; güneyde iki büyük, bir de mihrap üzerinde küçük olmak üzere üç, doğuda iki, batı yönünde üç, kuzeyde son cemaat mahfiline açılan iki pencereyle aydınlanması sağlanmıştır. Pencereler tabandan yaklaşık2,00 m. yükseklikte olup, tek sıra halindedir.  İçte geniş, dışa doğru daralan dikdörtgen ve ahşap kasalıdır. Son cemaat yerine açılan kuzey yönündeki iki pencere ahşap kepenklidir.

        Asıl ibadet alanına girişin üzerinde, doğu batı yönüne uzanan, ortada iki ahşap direk ve duvarlara oturan kadınlar mahfili yer almaktadır.

        Üç köşeli mihrap nişi beş sıraya düzenlenmiş mukarnas dolguludur. Dikdörtgen çerçeveli, dış yan köşeliklerde burmalı gövdeye sahip yarım sütunçeleri bulunan mihrap, kalın bir yağlıboya tabakasıyla kapatılmıştır.

        Mihrabın hemen sağında yer alan minberi ahşaptandır. Sekiz basamakla çıkılmakta olup, Sakal-ı Şerif’in muhafaza edildiği yer pirinç alemli ve sivri bir külahla sonuçlandırılmıştır.

        Kuzeybatı yönünde ve son cemaat yeri içerisinde inşa edilen ahşap bir minaresi bulunmaktadır. Silindirik gövdesi dışta çatı seviyesinden itibaren de devam etmektedir. Silindirik kısa gövde üzerinde dışa doğru eğimli olarak genişleyen şerefe altına sahip olup, şerefe korkulukları demirdendir. Kısa silindirik ahşap petek bölümün üzeri, koni biçimli basık bir külahla örtülüdür.

YAPILAN ONARIMLAR:  Kitabesinden anlaşıldığına göre Hicri 1243 (M. 1833) tarihinde Aşkar Paşa tarafından onarılmıştır. 1993 yılında Sivas Belediyesi ve ÖZBELSAN işbirliğiyle gerçekleştirilen onarımda, dışarıdan temel güçlendirme işi, tuvalet ve abdest alma yerleri yapılmış, minaresi onarılmış, çatısı yenilenerek, çevre düzenlemesi yapılmıştır. Camiinin 2010 yılında Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından genel onarımı yapılmıştır.

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın