Konut Gökmedrese Mahallesi

Genel Tanım: Sivas İli, Merkez İlçe, Gökmedrese Mahallesi’nde yer alan konut yöresel sivil mimarlık örneği olup zemin+ köşk olarak inşa edilmiştir.

Ayrıntılı Tanım: Sivas Kalesi’nin kuzey-doğu eteğinde eğimli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı zemin+ köşk şeklinde inşa edilmiştir. Yapının batı tarafında bir bahçe yer almaktadır. Bahçeye çift kanatlı demir kapıdan giriş sağlanmıştır. Bahçe duvarına batı yönde bitişik bir yapıya ait duvar kalıntısı mevcuttur. Bahse konu taşınmaz ahşap karkas arası kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. Subasman seviyesine kadar beton serpme harç diğer kısımlar ise saman katkılı çamur sıva ile sıvanmıştır. Yapının köşk kısmı mevcut olup köşkü kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Köşk kısmının üzerinde kare formlu bir adet pencere bulunmaktadır. Köşkün üzeri beşik çatı ile kapatılmıştır. Yapının diğer kısımları sundurma çatı ile kapatılmış ve üzeri galvanizli sac ile örtülmüştür. Yapıya ana giriş batı cephede yer alan çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmıştır. Kapının üzerinde bir adet yatay dikdörtgen pencere, sağında ve solunda ise dikey dikdörtgen formlu birer pencere daha yer almaktadır. Güney cephede de tek kanatlı ahşap bir kapı daha yer almaktadır. Bu kapı üzerinde de bir adet aydınlatma penceresine yer verilmiştir. Yapının kuzey ve doğu cephesinde üç adet pencere mevcuttur. Doğuda yer alan pencerenin bir tanesi sonradan kapatılmıştır.

Konut Gökmedrese Mahallesi

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın