Koçhisar Mektebi

Giriş eksenine göre simetrik olarak doğu ve batısından çıkıntı yapan U planlı olarak kesme taş malzemeden ek katlı olarak inşa edilmiş bazı kısımlar sonradan sıvanmış ve boyanmıştır. Geniş saçaklı kırma çatısı alaturka kiremitle kaplanmıştır.

Güneyinde sivri kemerli iki giriş kapısı ve 9 penceresi doğu ve batısında beşer adet pencere kuzey cephede ise iki adet sonradan kapatılmış kapı açıklığı ve 5 adet penceresi mevcuttur. Cepheler; sivri kemerli yüksek ahşap kasalı pencereler ve pencere kemerlerinin etrafını dolaşan silmeler ve denizliklerle vurgulanmış kesme taş malzemeden yapılmış köşe taşları ve saçağın altını boydan boya dolaşan korniş şeklindeki süslemeler ile hareketlendirilmiştir.

Güney cephedeki bahçe kapısından geçilerek ulaşılan cephenin çıkıntı yapan doğu ve batı kısımlarının iç taraflarında yer alan; iki adet, simetrik, sivri kemerli, çift kanatlı ahşap kapıların üst kısmı bitkisel süslemeli cam pencere şeklinde yapılmıştır.Doğudaki kapıdan girdiğimizde uzey-güney yönünde uzanan ahşap tavanlı koridora ulaşırız; güney tarafta sınıf olarak kullanılan mekan; tek kanatlı ahşap kapısı, iç içe girmiş baklava dilimleri şeklinde hareketlendirilmiş ahşap tavanı ve alçı silmeleriyle özgün niteliktedir.

Hemen yanında da yine iç içe geçmiş dikdörtgenler şeklinde kademelendirilmiş ahşap tavanlı bir sınıf vardır. Kuzey kısmında ise koridoru geçerek tam karşıda lavabolarıü, lavaboların hemen yanında müdür odasını, koridordan batıya döndüğümüzde yapının tam merkezi olan, ahşap tavanı ve silmeleriyle özgünlüğünü koruyabilmiş, çok amaçlı salon olarak kullanılan mekan vardır.

Çok amaçlı salondan yapının batı kısmına geçildiğinde buranın da doğu kısmın simetriği şeklinde yine ahşap tavanlı ikin sınıf, öğretmenler odası ve lavabolar şeklinde düzenlendiği görülmektedir.

Koçhisar Mektebi

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın