Kazım TOPRAK Konuk Odası

Genel Tanım: Konuk odası doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı, duvarları moloz taştan inşa edilmiş; duvarlar çamur sıvalı olup, sıvaların çoğunluğu dökülmüş; yapının iç sıvaları horosan harçtan yapılmış, güney cephe duvarı ise iki yerden yıkılmıştır. Orijinalde üst örtü düz dam iken sonradan sac malzeme kullanılarak beşik çatı ile örtülmüştür.

Gözlemler:   Konuk odasının duvarlarında yıkılma, tavanında çökme, ahşaplarında çürüme, bezemelerinde aşınmalar görülmektedir.

Ayrıntılı Tanım: Yapıya giriş güney cephede yer alan tek kanatlı, ahşap bir kapı ile hole; Holün batı cephesinde(odanın doğu cephesi) yer alan tek kanatlı ahşap bir kapı ile odaya girilmektedir. Yapının içi 4,10×6,50 m genişliğinde olup; batı ve kuzey duvarına bitişik 30×115 cm ölçülerinde seki bulunmaktadır. Giriş kapısının kuzeyinde bir yüklük; güneyinde ise sonradan yapılan bir yıkanma yeri bulunmaktadır. Doğu cephede giriş kapısının kuzey ve güney tarafında mimari yapı resimleri; yapının kuzey cephesinde bir ahşap gömme dolap ve 86×130 cm ölçülerinde ahşap kasetler içine alınmış; bitkisel, mimari resimlerin yer aldığı beş rozet ve yüklük kısmında tekke eşyalarının(çift başlı ve tek başlı teber, çift ağızlı kılıç, iki alem) resimlerinin yer aldığı bir rozet bulunmaktadır. Batı cephenin orta bölümünde alçı bir niş ve nişin kuzeyinde bir gömme dolap, dolabın kuzey ve güneyinde birer kaset; nişin güneyinde ise iki kaset ve bu kasetler içinde bitkisel ve mimari resimli rozetler, dolap kapağı üzerinde de bitkisel bezemeler yapılmıştır. Güney cephede iki adet içeriye doğru genişleyen mazgal pencere ve pencerelerin ortasında alçı kabartma ile yapılmış iki sütun ve sütunları birleştiren kemer; kemer içinde mumluk, onun üstünde boya ile yapılmış bir şamdan;  kemerin çevresinde arapça yazı ve bitkisel bezemeler bulunmaktadır. Pencerelerin iç alınlıklarında, pencerelerin sağında ve solunda bitkisel ve mimari yapıların resimleri yer almaktadır. Yapının tavanı ahşap ters tavan olup; doğu-batı doğrultusunda testere dişi şeklinde çıtalarla 13 bölüme ayrılmış ve bu bölümlerin içleri boş bırakılmış olup; tavanın ortasında üzerinde bitkisel ve geometrik bezemelerin yer aldığı bir göbek bulunmaktadır..Konuk odası duvar ve ahşap bezemelerinde kök boyalar kullanılmıştır. Bezemelerde ve ahşap malzemelerde yoğun bir tahribat görülmektedir. Yapının güney duvarı iki yerden yıkılmıştır. Konuk odasının doğu cephesine bitişik, günümüzde yapılan yapı birimleri bulunmaktadır.

Kazım Toprak Konuk Odası

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bir cevap yazın