Kaya Mağaraları Arkeolojik Sit Alanı

Zara İlçesi Ekinli Köyü, Aşağı Ekinli Mahallesi’nin kuzeyinde yer alan ve jips (tuztaşı) oluşumlu doğal kayalık alanda kayaların oyularak mekanlar oluşturulduğu görülmüştür. Doğu-batı yönünde uzanan kayalıklarda, köyün hemen arkasındaki kısımda yan yana üç ayrı kaya kütlesinde kademeli olarak yer alan bu mekanların birinin önü taş duvarla çevrilmiş, içi kireçle sıvanmıştır. Bu mekânlardan üst kısımları istiridye kabuğu şekilli ve paralel kazıma çizgilerle bezeli olanlar vardır. En doğudaki kaya bloğunda yer alan kaya mağarasının ön cephesinde kaya üzerine oyulmuş küçük nişler vardır. Kaya Mağaralarının Karstik yapısı nedeniyle ilimizde özellikle Hafik (Yarhisar, Durulmuş Köyü, Kalemköy) ve Zara İlçelerinde Kızılırmak Vadisi boyunca yer alan birçok örneği bulunmaktadır. Bunlardan Zara ilçe merkezinde ve Demiryurt Köyü’nde benzer örnekleri bulunan alanlar Arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmişlerdir. Bu kaya mağaralarının Hristiyanlığın ilk yayılma yıllarında Romalıların saldırılarından kaçmak isteyen yerel halk tarafından saklanmak amacıyla yapılıp kullanıldıkları düşünülmektedir.Kaçak kazı çukurundan çıkarılan hafriyat toprağı içerisinde az sayıda Roma dönemine iat amorf seramik parçasına rastlanmıştır

KAYA MAĞARALARI ARKEOLOJİK SİT ALANI-yüklendi

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Tuzlagözü Köyü Cami

Yapı içerisindeki ahşap sütunlardan batı sütununun bir yüzünde ”R (Rebiülevvel) 1325” (M.1907) tarihi ile diğer yüzünde ”sene 1327 Arabi” (M.1909) tarihleri okunmaktadır. Bu tarihler yapının başlangıç ve biriş tarihleri olmalıdır. Yapı 21,00X11,50m ölçülerinde olup dikdörtgen planlı, düz damlı, kırma çatılıdır. Duvarlarda moloz taş üst örtüde ahşap kullanılmıştır.

Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kale Tepe Kalesi

Sivas İli, Zara İlçesi, Büyükköy Köyü’nün yaklaşık olarak 3km kuzeydoğusunda, Beypınarı-İkideğirmen Köyleri karayolunun  yaklaşık olarak 900kuzeybatısındaki Kale Tepe üzerinde yer almaktadır. Kale Tepenin zirvesinde muhtemelen Orta Çağ Dönemi’ne ait amorf seramik parçaları ile Kale Tepenin kuzeydoğu uç kısmında mahiyeti tam olarak anlaşılamayan düzgün olarak yapılmış duvar kalıntısı bulunmaktadır. Kale Tepe bulunduğu vadiye hakim bir konumda yer alması nedeniyle karakol tarzında yapılmış küçük bir kale mahiyetindedir. Kale Tepe üzerinde büyük Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kaya Mağaraları – 2

Zara İlçesi Ekinli Köyü, Aşağı Ekinli Mahallesi’nin kuzeyinde yer alan ve jips (tuztaşı) oluşumlu doğal kayalık alanda kayaların oyularak mekanlar oluşturulduğu görülmüştür. Doğu-batı yönünde uzanan kayalıklarda, köyün hemen arkasındaki kısımda yan yana üç ayrı kaya kütlesinde kademeli olarak yer alan bu mekanların birinin önü taş duvarla çevrilmiş, içi kireçle sıvanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yayıközü Köyü Camii

Ayrıntılı Tanım:Yapının ana taşıyıcısı olan duvarlar 90-92cm. kalınlığındadır. Duvarlar dıştan iki sıra ahşap hatıllı yığma moloz taş ile örülmüş içerden alçı sıvayla kaplanmıştır. Giriş kısmının hemen üzerinde bugün mevcut olmayan ahşap fevkani izleri bulunmaktadır.  Harim fevkaniden sonra kuzey-güney yönünde üç sahına Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone