Tavşan Uçan Kale Yerleşimi

Bahse konu alan; Sivas ili, Yıldızeli ilçe merkezinin 33km batısında, Karakaya ve Yavu Köyleri arasında, Sivas-Yozgat devlet karayolunun 700m. Güneyinde yer alır.Alanın kuzey yamacında kaçak yollarla 18m. Uzunluğunda ve zemine yaklaşık 35° açıyla açılmış ve 40 basamaktan oluşan bir tünel açılmıştır. Kale kayalık bir tepe üzerinde kurulmuş olup, üzerinde duvar yıkıntılarına ait kalıntılar mevcut değildir. Kale yüzeyinde ve tahribata uğramış bölgelerinden toplanıp incelenen seramik parçalarından anlaşılacağı üzere söz konusu alanın Roma Çağı’nda yerleşim gördüğü anlaşılmıştır.

TAVŞAN UÇAN KALE YERLEŞİMİ-

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

TOMBUL TEPE TÜMÜLÜSÜ

Sivas İli, Yıldızeli İlçesine yaklaşık 46 km. mesafedeki Geynik Köyü, Tombul Tepe Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taşınmaz üzerinde yer almaktadır. Tümülüs Aşağıfırındere, Doğanlı, Geynik köyleri üçgeninde, Geynik Köyü yol ayrımının yaklaşık 100-150 m. Doğusunda, Geynik Köyünün yaklaşık 1,5 km. güneybatısında kalmaktadır. 1401 m. Rakımlı Tombul Tepe üzerindeki Tümülüs yaklaşık olarak 17 m. Çapında, 2 m. Yüksekliğindedir. Tümülüs tepe üzerindeki doğal kayalığın kenarını konumlandırılmıştır. Tümülüs üzerinde 3×1,5 ebatlarında, 50 cm. derinliğinde bir adet kaçak kazı çukuru bulunmakta olup kaçak kazı sonucunda Tümülüs kısmen tahrip edilmiştir. Tümülüs içerisinde, kaçak kazı sonucu çıkan toprak içerisinde ve çevresinde Demir Çağa ait tarihlendiğini düşünülen seramik parçaları ile bir adet kemik parçası görülmüştür. Kaçak kazı çukurlarından tümülüsün mezar odasına ulaşılmamış olduğu düşünülmektedir.

TOMBUL TEPE TÜMÜLÜSÜ-YILDIZELİ

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

TAHTA KÖPRÜ TÜMÜLÜSÜ

Sivas ili, Yıldızeli ilçesine yaklaşık 42 km mesafedeki Doğanlı Köyü, Tahta Köprü mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taşınmaz üzerinde yer almaktadır. Tümülüs yaklaşık olarak 3-4 m yüksekliğinde olup kaçak kazı sonucunda tümülüsün konisi bozulmuştur. Tümülüs üzerindeki kaçak kazı kesitlerinde tümülüsün içerisinde yöreye özgü taşlar kullanılarak basit taş dizimi yapılarak üzerinin toprak yığılmış olduğu görülmektedir. Tümülüs üzerinde eski kaçak kazı çukuru görülmekle birlikte yakın bir zamanda iş makinesi ile yapılmış olan kaçak kazıyla tahrip edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda yarma şeklinde açılmış olan kaçak kazı çukuru yaklaşık olarak 9,80m uzunluğunda, 4 m genişliğinde, 2,5-3m derinliğinde açılmıştır. Bu kaçak kazı çukurunun hemen yanındaki eski kaçak kazı çukurlarından birincisi 7m uzunluğunda, 5m genişliğinde, 3,5m derinliğinde; ikincisi ise yaklaşık olarak 2,90m uzunluğunda, 2,70m genişliğinde ve 1,30m derinliğindedir. Kaçak kazı çukurlarında tümülüsün mezar odasına ulaşılamamış olduğu düşünülmektedir. Tümülüsün doğusunda Büyüksu Deresi, hemen batısında Doğanlı-Geynik-Aşağıfırındere Köyü karayolu, doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde ise tarım arazileri bulunmaktadır.

TAHTA KÖPRÜ TÜMÜLÜSÜ(YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

DOĞANLI TÜMÜLÜSÜ

Çırçır-Aslandoğmuş Köyü yolunun 700 metre batısında, Aslandoğmuş Köyünün 2 km kadar kuzeybatısında, kayalık bir alandadır. Tümülüs ruhsat sahasından ve Çırçır-Aslandoğmuş Köyü yolundan rahatlıkla görülebilmektedir. Tümülüs kaçak kazılarla tahrip edilmiş olup kaçak kazılar sonucu tümülüsün duvar örgüsüne ait olabilecek taşlar ortaya çıkmıştır. Tümülüs üzerinde 3 adet Geç Roma ya da Erken Bizans dönemine tarihleyebileceğimiz seramik parçası ele geçmiştir.

DOĞANLI TÜMÜLÜSÜ (YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

CİZÖZÜ KÖYÜ DTEMİRYOLU MENFEZİ

Sivas (Kalın)-Samsun Demiryolu hattının Yıldızeli Cizözü Köyünde yer alan, tapunun 155 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait köprü 8 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde, 8 metre yüksekliktedir. Yuvarlak kemerli tek gözü olan menfez kesme taştan bosajlı duvar tekniğinde inşa edilmiştir. Köprünün her iki cephesinde cephe duvarına dik ve daha sonra paralel giden kanat duvarları yer alır. 1930 yılında yapılan köprü bugün oldukça sağlam ve iyi korunmuş durumdadır.

CİZÖZÜ KÖYÜ DEMİRYOLU MENFEZİ (YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yuva Tepesi Tümülüsleri 1-2

Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Karalar Köyü’nün yaklaşık olarak 2/2,5km kuzeydoğusundaki Yuva Tepesi üzerinde 1427 rakımda yer almaktadır. Yuva Tepesi Yerleşiminin (Kilisetepe) yaklaşık olarak 210-250m.

Güneybatısındaki 1. Tümülüs yaklaşık olarak 5m. Yüksekliğinde olup taban çapı yaklaşık olarak 30m.dir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone