Tavşan Uçan Kale Yerleşimi

Bahse konu alan; Sivas ili, Yıldızeli ilçe merkezinin 33km batısında, Karakaya ve Yavu Köyleri arasında, Sivas-Yozgat devlet karayolunun 700m. Güneyinde yer alır.Alanın kuzey yamacında kaçak yollarla 18m. Uzunluğunda ve zemine yaklaşık 35° açıyla açılmış ve 40 basamaktan oluşan bir tünel açılmıştır. Kale kayalık bir tepe üzerinde kurulmuş olup, üzerinde duvar yıkıntılarına ait kalıntılar mevcut değildir. Kale yüzeyinde ve tahribata uğramış bölgelerinden toplanıp incelenen seramik parçalarından anlaşılacağı üzere söz konusu alanın Roma Çağı’nda yerleşim gördüğü anlaşılmıştır.

TAVŞAN UÇAN KALE YERLEŞİMİ-

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

TOMBUL TEPE TÜMÜLÜSÜ

Sivas İli, Yıldızeli İlçesine yaklaşık 46 km. mesafedeki Geynik Köyü, Tombul Tepe Mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taşınmaz üzerinde yer almaktadır. Tümülüs Aşağıfırındere, Doğanlı, Geynik köyleri üçgeninde, Geynik Köyü yol ayrımının yaklaşık 100-150 m. Doğusunda, Geynik Köyünün yaklaşık 1,5 km. güneybatısında kalmaktadır. 1401 m. Rakımlı Tombul Tepe üzerindeki Tümülüs yaklaşık olarak 17 m. Çapında, 2 m. Yüksekliğindedir. Tümülüs tepe üzerindeki doğal kayalığın kenarını konumlandırılmıştır. Tümülüs üzerinde 3×1,5 ebatlarında, 50 cm. derinliğinde bir adet kaçak kazı çukuru bulunmakta olup kaçak kazı sonucunda Tümülüs kısmen tahrip edilmiştir. Tümülüs içerisinde, kaçak kazı sonucu çıkan toprak içerisinde ve çevresinde Demir Çağa ait tarihlendiğini düşünülen seramik parçaları ile bir adet kemik parçası görülmüştür. Kaçak kazı çukurlarından tümülüsün mezar odasına ulaşılmamış olduğu düşünülmektedir.

TOMBUL TEPE TÜMÜLÜSÜ-YILDIZELİ

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

TAHTA KÖPRÜ TÜMÜLÜSÜ

Sivas ili, Yıldızeli ilçesine yaklaşık 42 km mesafedeki Doğanlı Köyü, Tahta Köprü mevkiinde mülkiyeti Maliye Hazinesine ait ham toprak vasıflı taşınmaz üzerinde yer almaktadır. Tümülüs yaklaşık olarak 3-4 m yüksekliğinde olup kaçak kazı sonucunda tümülüsün konisi bozulmuştur. Tümülüs üzerindeki kaçak kazı kesitlerinde tümülüsün içerisinde yöreye özgü taşlar kullanılarak basit taş dizimi yapılarak üzerinin toprak yığılmış olduğu görülmektedir. Tümülüs üzerinde eski kaçak kazı çukuru görülmekle birlikte yakın bir zamanda iş makinesi ile yapılmış olan kaçak kazıyla tahrip edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda yarma şeklinde açılmış olan kaçak kazı çukuru yaklaşık olarak 9,80m uzunluğunda, 4 m genişliğinde, 2,5-3m derinliğinde açılmıştır. Bu kaçak kazı çukurunun hemen yanındaki eski kaçak kazı çukurlarından birincisi 7m uzunluğunda, 5m genişliğinde, 3,5m derinliğinde; ikincisi ise yaklaşık olarak 2,90m uzunluğunda, 2,70m genişliğinde ve 1,30m derinliğindedir. Kaçak kazı çukurlarında tümülüsün mezar odasına ulaşılamamış olduğu düşünülmektedir. Tümülüsün doğusunda Büyüksu Deresi, hemen batısında Doğanlı-Geynik-Aşağıfırındere Köyü karayolu, doğusunda, kuzeyinde ve güneyinde ise tarım arazileri bulunmaktadır.

TAHTA KÖPRÜ TÜMÜLÜSÜ(YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

MALKAYASI TÜMÜLÜSÜ

Aslandoğmuş Köyü’nün 1 km kadar kuzeybatısında, vadinin güneyinde bulunan kayalık yüksek tepenin üzerindedirler. Doğu-batı doğrultuda olan tepenin üzerinde bulunan Tümülüsler arasında yaklaşık olarak 30 metre kadar mesafe bulunmaktadır. Malkayası Tümülüsü I ve II kaçak kazılar ile elli ölçüde tahrip edilmiş, Malkayası Tümülüsü I ve II’de bir adet kemik ve seramik görülmüştür. Ayrıca Malkayası Tümülüsü I’de mezar odasına ait olabilecek taşların dağıtıldığı tespit edilmiş olup Malkayası Tümülüsü II’de ise mezar odasına ait taşlar kaçak kazı sonucu ortaya çıkan çukurda bulunan kesitte görülmektedir.

MALKAYASI TÜMÜLÜSÜ (YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

DOĞANLI TÜMÜLÜSÜ

Çırçır-Aslandoğmuş Köyü yolunun 700 metre batısında, Aslandoğmuş Köyünün 2 km kadar kuzeybatısında, kayalık bir alandadır. Tümülüs ruhsat sahasından ve Çırçır-Aslandoğmuş Köyü yolundan rahatlıkla görülebilmektedir. Tümülüs kaçak kazılarla tahrip edilmiş olup kaçak kazılar sonucu tümülüsün duvar örgüsüne ait olabilecek taşlar ortaya çıkmıştır. Tümülüs üzerinde 3 adet Geç Roma ya da Erken Bizans dönemine tarihleyebileceğimiz seramik parçası ele geçmiştir.

DOĞANLI TÜMÜLÜSÜ (YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

CİZÖZÜ KÖYÜ DTEMİRYOLU MENFEZİ

Sivas (Kalın)-Samsun Demiryolu hattının Yıldızeli Cizözü Köyünde yer alan, tapunun 155 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı mülkiyeti TCDD Genel Müdürlüğüne ait köprü 8 metre uzunluğunda, 4 metre genişliğinde, 8 metre yüksekliktedir. Yuvarlak kemerli tek gözü olan menfez kesme taştan bosajlı duvar tekniğinde inşa edilmiştir. Köprünün her iki cephesinde cephe duvarına dik ve daha sonra paralel giden kanat duvarları yer alır. 1930 yılında yapılan köprü bugün oldukça sağlam ve iyi korunmuş durumdadır.

CİZÖZÜ KÖYÜ DEMİRYOLU MENFEZİ (YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

SARIYAR TÜMÜLÜSÜ

Sarıyar Köyü’nün 150 m. kadar güneydoğusunda, Yıldız Dağı’nın batısında yüksek bir alanda bulunmaktadır. Tümülüsün kuzeyinden ir yol, güneyinden ise dere yatağı geçmekte olup, üzerinden Sarıyar Köyü rahatlıkla görülebilmektedir. 20×20 ölçülerinde geniş bir alana yayılan Tümülüsün üzerinde açılan kaçak kazı çukurunda ve batısında yapılan düzleştirme çalışması sırasında ortaya çıkan kesitlerde çok sayıda seramik ve kemik parçası ortaya çıkmıştır. Eşitlerde rahatlıkla yığma toprak görülebilmektedir. Tümülüsün mezar odasına ait olabilecek çok sayıda büyük ve küçük boyutlu taş hem yüzeyde hem kesitlerde tespit edilmiştir. Ele geçen seramik parçaları Ortaçağa tarihlenmektedir.

SARIYAR TÜMÜLÜSÜ (YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

SALİHİYE NEKROPOLÜ

Yıldızeli ilçesinin yaklaşık kuş uçumu 4 km güneybatısında, Kavaklığın deresi ve Kanlı Deresinin birleşim noktasının yaklaşık 150 metre güneyinde yer almaktadır. Mera vasfında yükselti yeklinde olan taşınmazın üzerinde çok sayıda ve değişik ölçülerde hem insan eliyle hem de iş makinesi kepçeyle açılmış kaçak kazı çukurları tespit edilmiştir. Çukurlardan birinin içerisinde yaklaşık 50-6/ cm derinlikte etrafı moloz taş ile çevrelenmiş toprağa gömülü pithos (küp) mezar olarak tanımlanan mezar açığa çıkarılmış, diğer bir çukur içinde ise iki adet pithosun yan yana olduğu tespit edilmiştir. Bu iki çukurda da görülen küp mezarların ağız ve gövde kısımları yapılan kaçak kazı eylemi sırasında kırılmış kırık parçalar çukurların etrafında görülmektedir. Kaçak kazı çukurunun içinden çıkan ve kenarına yığılan toprağın içinden Roma dönemine tarihlenebilecek bir lahite ait bol miktarda büyük parçalar bulunmuştur.

SALİHİYE NEKROPOLÜ (YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

KALE DAĞI KALESİ

Sivas ili, Yıldızeli ilçesine 35 km. mesafedeki Yavu Köyü’nün (eski Yavu Beldesi) yaklaşık olarak 800-900 m. Güneyinde, Sivas-Ankara karayolunun yaklaşık olarak 1,5 km. güneyindeki Kale Dağı’nın üzerinde yer almaktadır. Kaleye, Kale Dağı’nın doğu/güneydoğusunda açılmış olan toprak bir yoldan ulaşım sağlanmaktadır. Kale Dağı’nın üst kısmı hafif yamaç şeklinde olup yamaçları orman örtüsü ile kaplıdır. Üst noktasında bir adet bayrak direği bulunmaktadır. Kale Dağı üzerindeki hafif eğitimli alanın doğu-batı ve güney çevresinin hafif eğimli alanın doğu-batı ve güney çevresinin hafif yükselti şeklinde olduğu, bu yükseltilerin güneyinde kaçak kazı çukurlarının açılmış olduğu, yüzeyinde ve çevresinde Orta Çağ Dönemine tarihlenen amorf ve kısmen profil verebilen seramik parçaları ile kiremit parçalarının olduğu görülmektedir. Kale Dağı’nın güney bölümde yapılmış olan kaçak kazılar sonucunda duvar kalıntıları çıkmış olup ortaya çıkan kalıntılardan söz konusu duvarın ilki tuğla ve horasan harçla, ikincisinde ise yöreye özgü taşlardan yapılmış olduğu görülmüştür. Alanın doğu bölümünde yine bir kaçak kazı çukuru bulunmakta olup açılan kaçak kazı çukurunda yöreye özgü taş malzemelerden kabaca yapılmış olduğu görülen yarım daire şeklinde, kale yapısının burç kalıntısı olabilecek mahiyette bir duvar kalıntısı ortaya çıkmış olduğu görülmüştür. Kale Dağı’nın üç tarafını saran bu yükseltinin bir sur duvarı mahiyetinde olduğu anlaşılmaktadır. Çevresindeki alana hakim bir konumda olan Kale Dağı’nın yerleşime ve savunmaya elverişli bir durumda olması ve alan yüzeyinde görülebilen kalıntılardan Kale Dağı’nın Orta Çağ Dönemine tarihlenen bir kale olduğu anlaşılmaktadır.

KALE DAĞI KALESİ- YILDIZELİ

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

AŞAĞI NAVRUZ KALE YERLEŞMESİ VE HÖYÜĞÜ

İlimiz, Yıldızeli İlçesi, Aşağı Navruz Köyü, Mermer Ocakları mevkiinde, köyün yaklaşık olarak 500 m güneydoğusunda, Kalın Çayının batısında, Çevik Mermer Ocağının devamında tepe üzerinde yer almaktadır Kaçak kazı sonucu açığa çıkarılan kesitler üzerinde kültür katmanları net olarak görülmekte olup kazı sonucunda ortaya çıkarılan toprak içinde ve kazı yapılan alanın yakın çevresinde yapılan incelemede; yoğun şekilde seramik parçasına rastlanmıştır. Seramikler üzerinde yapılan incelemede, bu alanın Eski Tunç Çağından başlamak üzere M.Ö. II. Bin ve Roma döneminde iskan gördüğü anlaşılmıştır. Alan ilk iskan gördüğü Eski Tunç Çağında küçük bir yerleşme iken daha sonraki dönemlerde ise yerleşmenin tepenin etrafına ve eteklerine doğru genişlediği tespit edilmiştir.

AŞAĞI NAVRUZ KALE YERLEŞMESİ VE HÖYÜĞÜ (YILDIZELİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone