KOKULU ÇEŞME YAPI KALINTISI

Sivas ili, Ulaş ilçesine 25 km. mesafedeki Yazıcık Köyü’nün yaklaşık olarak 2,5 km. güneybatısında yöre halkı tarafından Kokulu Çeşme olarak bilinen su kaynağının yaklaşık olarak 600 m. Güneybatısında, çevresindeki alana hakim küçük bir tepecik üzerinde yer almaktadır. Tepecik üzerinde yapı kesin atlarıyla görülmemekle birlikte alan yüzeyinde çok sayıda küçük ve büyük boyutlu mimari taşlar bulunmaktadır. Yüzeyden yapı kalıntısının çevresinin bir duvar ile çevrelenmekte olduğu kısmen görülebilmektedir. Ayrıca alan yüzeyi çevresinde amorf ve kısmen profil verebilen Bizans Dönemine ait seramik parçaları bulunmaktadır. Kaçak kazılar sonucunda alanın büyük oranda tahrip edilmiş olduğu gözlemlenmiştir.

Kokulu Çeşme Yapı Kalıntısı-ULAŞ

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

KANBERGİLİN KONUK ODASI

Düz bir arazi üzerinde yer alan, ahşap hatıllarla desteklenmiş, moloz taş malzemeden tek katlı olarak inşa edilen yapının üzeri toprak damdır. Odanın doğu cephesi sağır, güney cephesinde ise üç adet dikdörtgen formlu ahşap kasalı ve demir korkuluklu penceresi mevcuttur. Batı kısmındaki pencere kapıdan dönüştürüldüğü anlaşılmış olup üzerinde küçük aydınlık penceresi bulunmaktadır. Konuk odasına tek kanatlı ahşap kapıdan ulaşıldığında sol cenahında ahşap yüklüğü, tam karşıda ise yaşmaklı bir ocak ve ocağın güney kısmında ve yüklüğün doğusunda ahşap işlemeli birer dolap görülmektedir. Kare formlu konuk odası yüklükten başlayan ve güneyde mim sekiyi oluşturan, birbirine Bursa Kemeri ile bağlanan ahşap direkler ile bölünmüştür. Yuvarlak formlu ahşap direklerin başlıkları işlemelidir ve bir tanesinin üzerine Osmanlı rakamıyla H.1286 (M.1870) tarihi kazınmıştır. Odanın tavanı kirişleme tekniğiyle oluşturulmuş, duvarlarında ise üzeri raf şeklinde düzenlenmiş askılık kuşakları yer almaktadır. Yapının dahil olduğu ev ve oda kullanılmadığı için oldukça hasarlı durumdadır.

KANBERGİLİN KONUK ODASI (Ulaş)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kapukaya Köyü Mezarı

Kaya mezarı, Şenyurt ve Kapukaya Köyleri arasında, Şenyurt Köyü’nün 4 km kuzey-doğusunda, Kapukaya Köyü’nün ise kuş uçumu yaklaşık 6km. güney-batısında, Kapukaya Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kazım TOPRAK Konuk Odası

Genel Tanım: Konuk odası doğu-batı doğrultusunda, dikdörtgen planlı, duvarları moloz taştan inşa edilmiş; duvarlar çamur sıvalı olup, sıvaların çoğunluğu dökülmüş; yapının iç sıvaları horosan harçtan yapılmış, güney cephe duvarı ise iki yerden yıkılmıştır. Orijinalde üst örtü düz dam iken sonradan sac malzeme kullanılarak beşik çatı ile örtülmüştür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Uzunarkaç Yerleşmesi

GENEL TANIM: Ulaş İlçesine 12km. uzaklıktaki Akkaya Köyü’nün yaklaşık olarak 2-2,5km kuzeybatısında bulunmaktadır. Yerleşimin üzerinde bulunduğu Uzunarkaç Tepeleri kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmakta olup tepeler 1/25.000 ölçekli haritada Uzunarkaç Sırtı olarak geçmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Derdiyar Sultan Yaylasında Bulunan Derdiyar Sultan’a Ait Mezar

Sivas İli, ulaş İlçesine bağlı Ovacık Köyü ile Demircili Köyü arasında, Tecer Dağının kuzey eteklerinde 1800m Rakımlı yerleşmeye uygun bir plato olan Derdiyar Yaylası Demircili Köyü ile Ovacık Köyü yolunun orta kesiminde bulunan Bentbaşı Deresinin 1,5 km kuzeyindedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone