GÖKÇEKENT YAMAÇ YERLEŞİMİ

Gökçekent Köyünün 300 m kadar kuzeybatısında, Gökçekent Kalesi’nin yaklaşık olarak 100-150 m güneyinde bulunmaktadır. Kayalık küçük bir tepeden başlayan yerleşim güney ve güneybatı yamaçlara doğru genişlemektedir. Yerleşimin üst bölümlerinde kaçak kazı çukuru bulunmakta olup çok sayıda Roma-Bizans ve Osmanlı dönemine tarihlenen seramik bulunmaktadır. Ayrıca kiremit parçası ve horasan harçta alan üzerinde görülmüştür. Kale ve Yerleşimde ele geçen seramiklerden anlaşıldığı üzere Yerleşim ve Kale aynı dönemlerde kullanılmış olmalıdır.

GÖKÇEKENT YAMAÇ YERLEŞİMİ (SUŞEHRİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Suşehri Belediye Hamamı

Ayrıntılı Tanım: Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının ana taşıyıcı malzemeleri kesme taş olup, taşıyıcıların arasındaki  duvarlar moloz taş ile inşa edilmiştir. Yapının ılıklık, sıcaklık ve halvet giriş kapıları ile yuvarlak pencereler kesme taştan inşa edilmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone