SIRADUR HÖYÜK VE NEKROPOLÜ

Suşehri ilçesine bağlı Kayadelen köyünün yaklaşık 1.5 km güneyinde, Kılıçkaya Barajı su tutma alanı içerisinde, kuzey platoya yakın Suşehri düzlüğünde, Endires çayının güney kıyısında yer almaktadır. Irmağın daha küçük olan bir kolu ise yerleşmenin kuzey eteklerinden geçmektedir. Höyük su altında kalmadan önce, üzerinde modern Kayadelen (eski Sıradur) köyünün bulunduğu ve baraj gölünün yapımı nedeniyle köy yerleşmesinin taşındığı anlaşılmıştır. Höyüğün yaklaşık 100 m çapında, 2 m yüksekliğinde ve yaklaşık 50 m çapında, 1 m yüksekliğinde 2 bmölümden oluştuğu tespit edilmiştir. 1. Kısım höyük yerleşmesi, 2. Kısmın ise nekropol alanı olduğu anlaşılmıştır. Höyüğün yamaçları yüzeyinde yoğun olarak Geç Kalkolitik, Erken Tunç Çağı, Demir çağı ve Ortaçağa ait buluntulara rastlanılmaktadır. Höyüğün güneybatısında yer alan ve üzeri büyük ölçüde eski köy evlerine ait taşlarla kaplı olan yaklaşık 50 m çapında, 1 m yüksekliğindeki tepenin de yüzeye çıkan buluntular ışığında Eski Tunç Çağında kullanılan bir mezarlık alanı olduğu tespit edilmiştir.

SIRADUR HÖYÜK VE NEKROPOLÜ (SUŞEHRİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

GÖKÇEKENT YAMAÇ YERLEŞİMİ

Gökçekent Köyünün 300 m kadar kuzeybatısında, Gökçekent Kalesi’nin yaklaşık olarak 100-150 m güneyinde bulunmaktadır. Kayalık küçük bir tepeden başlayan yerleşim güney ve güneybatı yamaçlara doğru genişlemektedir. Yerleşimin üst bölümlerinde kaçak kazı çukuru bulunmakta olup çok sayıda Roma-Bizans ve Osmanlı dönemine tarihlenen seramik bulunmaktadır. Ayrıca kiremit parçası ve horasan harçta alan üzerinde görülmüştür. Kale ve Yerleşimde ele geçen seramiklerden anlaşıldığı üzere Yerleşim ve Kale aynı dönemlerde kullanılmış olmalıdır.

GÖKÇEKENT YAMAÇ YERLEŞİMİ (SUŞEHRİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

GÖKÇEKENT KALESİ

Sivas ili, Suşehri İlçesi, Gökçekent Köyü, Kaledibi mevkiinde, Gökçekent Köyü’nün 500 m. kadar kuzeybatısında, çevresine hakim yüksek bir kayalıkta, köyün içerisinde de rahatlıkla görülebilen bir alandadır. Konum olarak kale olarak kullanılmaya elverişli olan alanın kuzeyinde düzensiz taşlardan örülmüş yuvarlak planlı tamamıyla toprağın içinde gömülü bir su sarnıcı, güneybatı yamacında açılan kaçak kazı sonucunda ortaya çıkan çukurda yekpare kayaya oyulmuş büyük bir ezme haznesi, alan üzerinde az da olsa seramik vardır. Gökçekent Kalesi büyük ihtimalle söz konusu proje kapsamında kalenin güneyinde tespit ettiğimiz Gökçekent Yamaç Yerleşiminin Kalesi pozisyonunda olmalıdır.

GÖKÇEKENT KALESİ (SUŞEHRİ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yarık Tepesi Höyüğü

GENEL TANIM: Suşehri İlçesi, Gökçekaş Köyü, Çukur Mevkiinde, Suşehri-Erzincan karayolunun yaklaşık olarak 170-180m. güneyinde, Aşağısarıca Köyünün yaklaşık olarak 1km kuzeybatısında, kuzey-güney doğrultusunda uzanan Yarık tepesi üzerinde yer almaktadır. Höyük kuzeyindeki tarım arazilerine hâkim bir konumda bulunmakta olup hemen doğu eteğinde küçük bir dere yatağı vardır. Höyük yüzeyinde çok sayıda amorf ve kısmen profil verebilen Ortaçağ Dönemine ait seramik parçaları görülmüştür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Suşehri Belediye Hamamı

Ayrıntılı Tanım: Yapı kuzey güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Yapının ana taşıyıcı malzemeleri kesme taş olup, taşıyıcıların arasındaki  duvarlar moloz taş ile inşa edilmiştir. Yapının ılıklık, sıcaklık ve halvet giriş kapıları ile yuvarlak pencereler kesme taştan inşa edilmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone