Sıyırmahtaşı Tepe Höyüğü

Döllük Köyü’nün yaklaşık olarak 4km doğusunda, Döllük Deresinin yaklaşık olarak 1km. kuzeyinde 1502m. Rakımlı doğal tepe üzerinde yer almaktadır. Höyük üzerinde günümüz itibariyle muhtelif ebatlarda 3 adet eski kaçak kazı çukuru görülmüştür. Yine höyük üzerinde toprak alımı sonrasında oluşmuş çukur bir alan görülmüştür. Höyük üzeri mevsim gereği yoğun bitki örtüsüyle kaplı olup höyük yüzeyi ve çevresinde Kalkolitik ve erken Tunç Dönemlerine tarihlenebilecek seramik parçaları görülmüştür. Höyük batısındaki tarım arazilerine hâkim bir tepe üzerinde yer almakta olup yaklaşık 50-60m. Batısında tepenin uzantısındaki alanda taş alımı yapılmıştır. Toprak alımı ve kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiş olsa da höyüğün günümüz itibariyle büyük oranda korunmuş olduğu gözlemlenmiştir. El gprs cihazı ile ölçüm neticesinde höyüğün yaklaşık olarak 4m. Yükseklikte olduğu anlaşılmıştır. Höyük çevresinde büyük ebatlı doğal kaya/taş blokları görülmüştür.

SIYIRMAHTAŞI TEPE HÖYÜĞÜ

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ÇEKEM YAMAÇ YERLEŞİMİ

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda genişleyen yükselti yer yer doğal kayalık olmasıyla birlikte mera şeklindedir. Alan üzerinde yapılan geniş çaplı yüzey incelemesinde değişik nedenlerle (su deposu yapımı, yamaçlardan toprak kayması vb.) açığa çıkan toprağın kültür toprağı niteliği göstermesiyle birlikte yine yüzeyde yapılan incelemede zayıf miktarda Eski Tunç Çağı ve Demir Çağına ait amorf seramik malzeme görülmüştür.

ÇEKEM YAMAÇ YERLEŞİMİ (ŞARKIŞLA)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Şarkışla Sıyırmahtaşı Tepe Höyüğü

Döllük Köyü’nün yaklaşık olarak 4km doğusunda, Döllük Deresinin yaklaşık olarak 1km. kuzeyinde 1502m. Rakımlı doğal tepe üzerinde yer almaktadır. Höyük üzerinde günümüz itibariyle muhtelif ebatlarda 3 adet eski kaçak kazı çukuru görülmüştür. Yine höyük üzerinde toprak alımı sonrasında oluşmuş çukur bir alan görülmüştür. Höyük üzeri mevsim gereği yoğun bitki örtüsüyle kaplı olup höyük yüzeyi ve çevresinde Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Gündüz Mevkii Yerleşim Alanı

GENEL TANIM: Şarkışla İlçesi, Sağır Mahallesi’nin yaklaşık olarak 3,5km doğusunda, Şarkışla-Akçakışla karayolunun yaklaşık olarak 2km. batısında, Şarkışla İlçesi’ne ise yaklaşık olarak 3km. mesafede kalan Gündüz Mevkiinde yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone