Sıyırmahtaşı Tepe Höyüğü

Döllük Köyü’nün yaklaşık olarak 4km doğusunda, Döllük Deresinin yaklaşık olarak 1km. kuzeyinde 1502m. Rakımlı doğal tepe üzerinde yer almaktadır. Höyük üzerinde günümüz itibariyle muhtelif ebatlarda 3 adet eski kaçak kazı çukuru görülmüştür. Yine höyük üzerinde toprak alımı sonrasında oluşmuş çukur bir alan görülmüştür. Höyük üzeri mevsim gereği yoğun bitki örtüsüyle kaplı olup höyük yüzeyi ve çevresinde Kalkolitik ve erken Tunç Dönemlerine tarihlenebilecek seramik parçaları görülmüştür. Höyük batısındaki tarım arazilerine hâkim bir tepe üzerinde yer almakta olup yaklaşık 50-60m. Batısında tepenin uzantısındaki alanda taş alımı yapılmıştır. Toprak alımı ve kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiş olsa da höyüğün günümüz itibariyle büyük oranda korunmuş olduğu gözlemlenmiştir. El gprs cihazı ile ölçüm neticesinde höyüğün yaklaşık olarak 4m. Yükseklikte olduğu anlaşılmıştır. Höyük çevresinde büyük ebatlı doğal kaya/taş blokları görülmüştür.

SIYIRMAHTAŞI TEPE HÖYÜĞÜ

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

İhsanlı Köyü Gar Binası ve Su Deposu

Sivas İli, Şarkışla İlçesi, İhsanlı Köyü’nde yer alan, tapunun 1580 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait gar binası ve su deposu tespit edilmiştir.

Su basman seviyesine kadar moloz taş malzemeli 2 katlı gar binası beton sıvalıdır, lentoları ve kapı söveleri silmelidir. Marsilya tipi kiremitle kaplı beşik çatı ile kaplanmıştır. Ambar binası ve idari binadan oluşan metruk istasyon binasının içine girilememiştir.

Çelik konstrüksiyon üzerinde yer alan kare platformun üzerinde sekizgen ahşap su deposu yer almaktadır.

Sivas-Merkez-İhsanlı Köyü Gar Binası ve Su deposu Tescil -BEKLEMEDE

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ÇEKEM YAMAÇ YERLEŞİMİ

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda genişleyen yükselti yer yer doğal kayalık olmasıyla birlikte mera şeklindedir. Alan üzerinde yapılan geniş çaplı yüzey incelemesinde değişik nedenlerle (su deposu yapımı, yamaçlardan toprak kayması vb.) açığa çıkan toprağın kültür toprağı niteliği göstermesiyle birlikte yine yüzeyde yapılan incelemede zayıf miktarda Eski Tunç Çağı ve Demir Çağına ait amorf seramik malzeme görülmüştür.

ÇEKEM YAMAÇ YERLEŞİMİ (ŞARKIŞLA)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

SIYIRMALIBAŞI TEPE YERLEŞİMİ

Döllük Köyü’nün yaklaşık olarak 4 km. doğusunda, Döllük Deresi’nin yaklaşık olarak 1 km. kuzeyinde, Sıyırmalıbaşı Tepesi’nin yaklaşık 500-600 m. Batısındaki 1502 m. Rakımlı doğal tepe üzerinde yer almaktadır. Yerleşim alanı üzerinde muhtelif ebatlarda 3 adet kaçak kazı çukuru bulunmaktadır. Yerleşim alanı yüzeyi ve çevresinde Kalkolitik Döneme tarihlenebilecek seramik parçaları görülmüştür. Yerleşim, batısındaki tarım arazilerine hakim bir tepe üzerinde yer almakta olup yaklaşık 50-60 m. Batısında tepenin uzantısındaki alanda taş alımı yapılmıştır. Maden arama çalışması, toprak alımı ve kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiş olsa da yerleşim günümüz itibariyle korunmuş olduğu gözlemlenmiştir. El gprs cihazı ile ölçüm neticesinde yerleşimin yaklaşık olarak 4 m. Yükseklikte kurulmuş olduğu anlaşılmıştır. Yerleşim alanı çevresinde büyük ebatlı doğal kaya/taş blokları görülmektedir.

SIYIRMALIBAŞI TEPE YERLEŞİMİ- (ŞARKIŞLA) 2

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

SIYIRMALIBAŞI TEPE YERLEŞİMİ

Döllük Köyünün yaklaşık olarak 4 km doğusunda, Döllük Deresinin yaklaşık olarak 1 km kuzeyinde, Sıyırmalıbaşı Tepesinin yaklaşık 500-600 m rakımlı doğal tepe üzerinde yer almaktadır. Yerleşim, batısındaki tarım arazilerine hakim bir tepe üzerinde yer almakta olup yaklaşık 50-60 m batısında tepenin uzantısındaki alanda taş alımı yapılmıştır. Maden arama çalışması, toprak alımı ve kaçak kazılar sonucunda kısmen tahrip edilmiş olsa da yerleşim günümüz itibariyle korunmuş olduğu gözlemlenmiştir. Sivas Müze Müdürlüğü uzmanlarınca alanda yapılan sondaj kazı çalışmasında alanda mekan zemini, duvar kalıntısı, yapı kalıntısı, adak kabı ve M.Ö. 4. Ve 3. Bine tarihlenen seramik parçaları, kemik parçaları ile kerpiç parçaları ele geçmiştir.

SIYIRMALIBAŞI TEPE YERLEŞİMİ-ŞARKIŞLA

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Baltalar Köyü Düz Yerleşimi

Şarkışla ilçesi Baltalar Köyü’nün yaklaşık 1 km kuzeyinde, D260 karayolundan Baltalar Köyüne giden yolun solunda Çift Armut Mevkiinde hafif yükselti şeklinde sürülü olup üzerinde herhangi bir dikim bulunmayan tarla üzerinde Eski Tunç Çağı, ağırlıklı Hitit olmak üzere az miktarda Roma seramiği ile birlikte yüzeyde iri olmayan moloz taş malzeme görülmüştür.

Baltalar Köyü Düz Yerleşimi (ŞARKIŞLA)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Şarkışla Sıyırmahtaşı Tepe Höyüğü

Döllük Köyü’nün yaklaşık olarak 4km doğusunda, Döllük Deresinin yaklaşık olarak 1km. kuzeyinde 1502m. Rakımlı doğal tepe üzerinde yer almaktadır. Höyük üzerinde günümüz itibariyle muhtelif ebatlarda 3 adet eski kaçak kazı çukuru görülmüştür. Yine höyük üzerinde toprak alımı sonrasında oluşmuş çukur bir alan görülmüştür. Höyük üzeri mevsim gereği yoğun bitki örtüsüyle kaplı olup höyük yüzeyi ve çevresinde Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Gündüz Mevkii Yerleşim Alanı

GENEL TANIM: Şarkışla İlçesi, Sağır Mahallesi’nin yaklaşık olarak 3,5km doğusunda, Şarkışla-Akçakışla karayolunun yaklaşık olarak 2km. batısında, Şarkışla İlçesi’ne ise yaklaşık olarak 3km. mesafede kalan Gündüz Mevkiinde yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone