Kaleyazısı Yerleşimi

Sivas Merkezine 29km. mesafedeki Eğribucak Köyünün yaklaşık olarak 750m. Güneyinde, köye ulaşım sağlayan karayolunun hemen 80m. Batısında 1480 rakımlı doğal kayalık alanın üzerinde yer almaktadır. Yerleşim alanı üzerinde üç adet kaçak kazı çukuru yer almakta olup kaçak kazı çukurlarından birincisi yklaşık olarak 1.20 Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Karahan Deresi Kaya Mezarları

Sivas İli Merkez, Arpayazı köyünün yaklaşık olarak 2km. kuzeybatısında, Eğribucak köyünün yaklaşık olarak 1km. güneydoğusunda, Eğribucak Köyü sınırları dahilinde tesbit edilen kutsal Mekânın bulunduğu kayalık alanın uzantısının kuzeye bakan yamacında, kutsal mekânın yaklaşık olarak 150-160m. Doğusunda yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Karahan Deresi Kutsal Alanı

Sivas İli, Merkez Eğribucak Köyüne kuş uçumu 950m. Mesafede, Eğribucak Köyü karayolunun yaklaşık olarak 500m. Doğusunda, Gelin kayasının hemen batısında kalan, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan 1487 rakımlı kaya bloğu üzerinde yer almaktadır. Kutsal alana Eğribucak Köyü’ne yaklaşık 1km. kala Eğribucak Köyü karayolundan sağa ayrılan toprak yoldan ulaşılmaktadır. Kutsal alan kayalık alanın üst Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Alma Deresi Yerleşim Yeri

Alma Deresi Sivas İli, Merkez İlçesi, Kızılca Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Sivas İl Merkezinin yaklaşık 20km. kuzeydoğusunda, Kızılca Köyü’nün ise 1.5km doğusunda yer almakta olup, doğal bir tepenin batı yamacında kısmen düzlüklere hakim konumda taşlık meradır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bingöl Ve Tepeönü Köyleri Kuştepesi Yerleşimi

TÜRKİYE DOĞAL ve KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
ADI KUŞTEPESİ YERLEŞİMİ

GENEL TANIM: Kuştepesi Yerleşimi; Sivas ili, Merkez İlçe, Bingöl ve Tepeönü Köyleri sınırları içerisinde bulunmaktadır. Yerleşim Sivas şehir Merkezine yaklaşık 8 km. uzaklıkta olup, Sivas Karayün asfalt yolunun hemen güney bitişiğindeki doğal kayalık tepe üzerinde ve güney eteklerinde kurulmuştur. Yerleşimin bulunduğu üzeri düz ve geniş kayalık tepenin kuzey bölümünde, kuzey sınırı bir sur duvarıymış gibi takip eden doğal kaya yükseltileri görülmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ziyarettepe ve Yassıtepe Yerleşmeleri

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Tutmaç Köyü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

TESCİL KARARI: 2995 TESCİL TARİHİ            29.03.2002 REVİZYON       10.06.2010

GENEL TANIM: Ziyarettepe, Sivas İli, Merkez İlçe, Tutmaç Köyü sınırları içerisinde, köyün kuzeybatısında yer alan, kuzeydoğu-güneybatı yönünde bir sırt şeklinde uzanan doğal bir tepe olup 39°31.476′ K 37°09.142′ D coğrafi konumdadır. Tepenin doğu ve batı yamaçları yerleşim izi göstermektedir. Sırt kısmı üzerindeki ana kayada yerleşim izi görülmemektedir. Tepenin batısından bir dere yatağı geçmektedir. Yerleşme, etrafı yüksek dağlar ve tepelerle çevrili, doğu-batı yönünde uzanan bir düzlüğe hakimdir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ziyaret Suyu Yamaç Yerleşmesi

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Akpınar Köyü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ   T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

REVİZYON  07.06.2010

GENEL TANIM: Sivas İli, Merkez ilçe Akpınar Köyünün 15 km doğusunda Ziyaret Suyu Mevkii’nde ve 39°41’17.44” K  37°24’34.04” D coğrafi konumda yer alan yerleşim alanında Helenistik Roma dönemlerine tarihlenen mimari kompleksler açığa çıkarılmıştır. Yüzeyden toplanan seramik parçalarından alanın 200×600 m lik bir yayılıma sahip olduğu tahmin edilmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yıldız Dağı Örenyeri

SİVAS İLÇE   MERKEZ

MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Yıldız-Yakupoğlan Beldeleri-Sarıyar ve Yusufoğlan Köyleri

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ   T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

GENEL TANIM: 2554 rakımlı tepenin doğu eteğinde (Rakım 2538) bazalt taşlardan kuru duvar tekniğinde yapılmış 3 m çapında 5 m derinliği görülebilen su sarnıcı bulunmaktadır. Sarnıçtan batıya doğru gidildiğinde zirveye ulaşırken dağın kuzey cephesinde yaklaşık 2 m yüksekliğinde 10 m uzunluğunda kuru duvar  tekniğinde yapılmış istinat duvarından sonra kale olarak adlandırabileceğimiz yaklaşık 30×30 m ölçülerinde yerleşim alanının bulunduğu harabeye ulaşılır. Harabenin en batı ucunda kuzey güney istikametinde duvarları horasan harçlı, zeminde yaklaşık 2 m genişliğinde 3 m yüksekliğinde 12 m uzunluğunda üzeri tonozlu bir koridor bulunmaktadır. Koridorun güney ucu kaçak kazılarla tahrip edilmiştir. Tonoz kısmı yıkılan koridorun güneyden girilen bölümünün doğu duvarında 1 m genişliğinde içi taş ve toprak dolgu olan kapısından doğudaki odaya girilmektedir. Odanın içinde de yoğun bir şekilde kaçak kazı çukurları bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yamacın Büyüktepe Höyüğü

SİVAS            İLÇE   MERKEZ       MAH.-KÖY VE MEVKİİ    Aylı Köyü

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

TESCİL KARARI: 2134 TESCİL TARİHİ            21.2.1997 REVİZYON         02.06.2010

GENEL TANIM: Sivas İli, Merkez İlçe’ye bağlı Aylı Köyü içinde, jips oluşumlu doğal bir tepe üzerinde ve 39°27.999’K  36°50.564’D coğrafi konumda yer almaktadır. Doğal tepe, güneydeki porsuk deresi ile kuzeyindeki Suyungözü deresinin oluşturduğu vadilerin ortasında yer almaktadır. Küçük boyutlu höyük, yaklaşık 60 m çapında ve 15 m yüksekliğindedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone