KIZILCA TÜMÜLÜSÜ

Bahsi geçen alan; Sivas İli, Merkez İlçesi, Kızılca Köyü hudutları içerisinde, Kızılca Köyü’nün yaklaşık olarak 1500 m kuzeydoğusunda, Kızılca-Onbaşılar köy yolunun 700 m kuzeyinde yer almaktadır. Alan üzerinde belirtilen tarihte tarafımızca yapılan incelemelerde; alanın kuzey yamacında ve tepe noktasında küçük çapta ve derinliği fazla olmayan bazı kaçak kazı çukurlarına rastlanılmıştır. Özellikle tepe noktasındaki kaçak kazı sonucunda kısmen olarak yüzeye çıkmış bazı taşların doğal olmaktan uzak, insan eliyle kısmen şekillendirildiği görülmüştür. Alanın çevreye hakim bir noktada olması, çevresindeki düzlüklere nazaran yığma bir tepeden oluşuyor olması, kısmen de olsa yüzeye çıkmış taşların doğallıktan uzak, şekillendirilmiş olması söz konusu alandaki yığma tepenin; Roma Dönemine ait bir Tümülüs yapısı olduğu anlaşılmıştır.

KIZILCA TÜMÜLÜSÜ (merkez)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

KARTALCA NEKROPOLÜ

Kartalca Köyü’nün 200 m kadar güneydoğusunda, Tokat-Kayseri karayolunun yaklaşık 200 m batısında, yüksek bir kayalık bir tepe üzerinde, tarım arazilerine ve geçiş yollarına hakim konumdadır. Kartalca Köyü ile Kartalca Nekropolü arasında Üsgülüç Çayı, nekropolün üzerinde kültür varlığı özelliği göstermeyen günümüze ait tek mezar bulunmaktadır. Nekropol yüksek kayalık tepenin hemen hemen tamamını kaplamakta olup Nekropolün btı ucunda Tümülüs bulunmaktadır. Alanda yapılan kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan çukurlarda mezar yapısına ait olabilecek kalıntılardan, kiremit parçaları ve kemiklerden alanın Nekropol olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kalıntılar düzgün blok taşlardan oluşmakta olup ayrıca alan üzerinde yapının parçası olabilecek bir bölümü çukur, anahtar şeklinde bir taş bulunmaktadır. Nekropolün batı ucunda bulunan Tümülüs kaçak kazılarla tahrip edilmiş ve mezar odası ortaya çıkarılmıştır. Mezar odası büyük blok taşlardan oluşmakta olup taş bloklar Nekropol alanındaki diğer yapı kalıntılarıyla büyük oranda benzerlik göstermektedir. Nekropolün Roma-Bizans döneminde kullanıldığı ele geçen seramiklerden anlaşılmaktadır. Ayrıca alanın Nekropol olarak kullanılmadan önce Kalkolitik çağda yerleşim gördüğü alanda ele geçen seramiklerden anlaşılmaktadır.

KARTALCA NEKROPOLÜ (MERKEZ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

HAYRANLI TÜMÜLÜSÜ

Kumyurt Köyü’nün yaklaşık 2 km batısında, Hayranlı Köyü’nün ise yaklaşık 6 km güneyinde yer almaktadır. Tümülüs ovaya hakim olan yükseltinin Kızırırmak’a bakan yamacında Kızırlırmak’ın kuzeyindedir. Taban çapı yaklaşık 15 m olan Tümülüs üzerinde herhangi bir fiziki müdahale görülmemiştir.

HAYRANLI TÜMÜLÜSÜ (Merkez)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ESKİAPARDI YERLEŞİM ALANI

Merkez Apardı Köyü’nün yaklaşık 2 km güneydoğusunda Yeniapardı Köyünün ise yaklaşık 3 km güneybatısındadır. Taşınmaz ova seviyesinden itibaren güneyde yaklaşık 18-20 m yüksekliğindedir, doğusu sarp kayalık yamaç şeklinde olup bu yönde ayrıca ova tabanında kurumuş bir dere bulunmaktadır. Mera vasfı taşıyan yükseltinin kuzeye doğru devam eden kısmında rakım yükselmekte, batı tarafı ise ana kaya şeklindedir. Yine batı ve güneydoğu tarafında tabanda (ova seviyesinde) sürülü tarlalar bulunmaktadır.
Taşınmaz üzerinde yapılan incelemede güney, güneybatı ve güneydoğu tarafta yüzeyde zayıf miktarda Geç Kalkolitik, Eski Tunç ve Hitit Dönemlerine tarihlenebilecek amorf seramik parçaları ile daha yoğun bir şekilde Demir Devri, Osmanlı Dönemlerine tarihlenen amorf seramik parçalarına rastlanılmıştır.

ESKİAPARDI YERLEŞİM ALANI (Merkez)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Numune Hastanesi

Numune Hastanesi 1952 yılında yapılmıştır. Kuzeydoğu_Kuzeybatı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı binanın kuzeybatı ve kuzeydoğu cephesinde dikdörtgen çıkıntılar bulunmaktadır.

Bunlardan kuzeybatıdaki daha geniş tutumlu olup basamaklarla çıkılan girişin üzerine sundurma balkon yapılmıştır. Binada bulunan başka acil girişi poliklinik girişi ve idari bölüm girişi olmak üzere üç giriş daha bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kaleyazısı Yerleşimi

Sivas Merkezine 29km. mesafedeki Eğribucak Köyünün yaklaşık olarak 750m. Güneyinde, köye ulaşım sağlayan karayolunun hemen 80m. Batısında 1480 rakımlı doğal kayalık alanın üzerinde yer almaktadır. Yerleşim alanı üzerinde üç adet kaçak kazı çukuru yer almakta olup kaçak kazı çukurlarından birincisi yklaşık olarak 1.20 Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ali Şeker Evi

Güneybatı yönde geniş bir bahçesi bulunan yapının bahçe duvarları temelde taş olup üzeri briket malzeme ile örülmüştür. Zemin +1 katlı yapı ahşap karkas arası kerpiç dolgu malzeme ile inşa edilmiş olup üzeri beşik çatı ile kapatılmıştır. Çatının üzeri oluklu sac ile kapolanmıştır. Saçak altları ahşap olup geniş tutulmuştur. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Karahan Deresi Kaya Mezarları

Sivas İli Merkez, Arpayazı köyünün yaklaşık olarak 2km. kuzeybatısında, Eğribucak köyünün yaklaşık olarak 1km. güneydoğusunda, Eğribucak Köyü sınırları dahilinde tesbit edilen kutsal Mekânın bulunduğu kayalık alanın uzantısının kuzeye bakan yamacında, kutsal mekânın yaklaşık olarak 150-160m. Doğusunda yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Karahan Deresi Kutsal Alanı

Sivas İli, Merkez Eğribucak Köyüne kuş uçumu 950m. Mesafede, Eğribucak Köyü karayolunun yaklaşık olarak 500m. Doğusunda, Gelin kayasının hemen batısında kalan, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan 1487 rakımlı kaya bloğu üzerinde yer almaktadır. Kutsal alana Eğribucak Köyü’ne yaklaşık 1km. kala Eğribucak Köyü karayolundan sağa ayrılan toprak yoldan ulaşılmaktadır. Kutsal alan kayalık alanın üst Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Alma Deresi Yerleşim Yeri

Alma Deresi Sivas İli, Merkez İlçesi, Kızılca Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Sivas İl Merkezinin yaklaşık 20km. kuzeydoğusunda, Kızılca Köyü’nün ise 1.5km doğusunda yer almakta olup, doğal bir tepenin batı yamacında kısmen düzlüklere hakim konumda taşlık meradır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone