Yusuf Kuruçay Evi

SİVAS MERKEZ Gökçebostan Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  ŞAHIS 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Zemin+bir kat olarak inşa edilmiş olup ahşap karkas arası taş dolguludur. Güneyi Gökçebostan’a, batısı 25. sokağa cepheli olup doğusu kerpiç duvarlı bahçe içinde ve giriş bahçe kapısı ile Gökçebostan’dan sağlanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Şükrü Güler Evi (Konuk Odası, Tatlıcak Köyü)

SİVAS MERKEZ  Tatlıcak Köyü 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Şükrü GÜLER 

TESCİL TARİHİ: 02.10.1992 TESCİL KARARI: 1337 

AYRINTILI TANIM:

Sivas ili,  Merkez ilçe, Tatlıcak Köyü’nde Köy içinde yer alır. Taş temel üzerine ahşap ve kerpiç örgüden yapılmıştır. Dış duvarlar çamur, iç duvarlar tatlı kireç ile sıvalıdır.  Çatı düz toprak damlı iken onarım sonucu kırma çatılı hale getirilerek üzeri saçla kaplanmıştır.

Konuk odasının taş ve ahşap ile oluşturulan taşıyıcı duvarları dış cephede çamur ile sıvanmıştır. Tavanı ahşap hatıllar üzerine işlemeli ortası göbekli tavana sahiptir. Tavan fazla miktarda tahribata uğramıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Şükriye Özçalı Evi

SİVAS MERKEZ  Akdeğirmen Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:    Şükriye Özçalı ve müşterekleri 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851

AYRINTILI TANIM:

Bodrum + 2 kat + köşklü olarak inşa edilmiştir. Bodrum taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Güney ve batı cephesi bahçe içinde olup doğusu caddeye cephelidir. Giriş caddeden doğrudan doğruya zemin kata ve ayrıca bahçe kapısı ile sağlanmıştır. Evin hali hazırda zemin kat duvarları ayakta kalmış olup diğer kısımları yıkılmıştır.

Güneyi ve batısı bahçe içindedir . Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sait Alpan-Ömer Hitay Evi

SİVAS MERKEZ  Akdeğirmen Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Sait ALPAN-Ömer HİTAY 

TESCİL TARİHİ: 01.11.2009 TESCİL KARARI: 1468 

AYRINTILI TANIM:

Yapı, bodrum üzeri zemin+köşkten oluşmaktadır.  Bodrum taş, diğer katlar ahşap çatkı arası kerpiç dolguludur. Dış cephe beton sıvayla kaplanmış olup üzeri beşik saç kaplamadır. Saçaklar, profilli olup geniş tutulmuştur.

Doğu ve güney cepheden bahçeyle çevrilidir. Akdeğirmen Caddesi tarafından bahçeye girilmektedir. Eve, Şakirpaşa Caddesi tarafından (güney), üçü S profilli, dört basamaklı taş merdivenle çıkılarak, çift kanatlı ahşap bir kapıdan giriş sağlanmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Rüştü Atak Evi

SİVAS MERKEZ  Bahçe Bostan Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Rüştü ATAK 

TESCL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Zemin + 1 kat + çatı olarak inşa edilmiştir. Subasman seviyesi taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Güneybatısı sokağa cepheli, bahçe içinde, giriş bahçe kapısından ve sokaktan sağlanmıştır. Beşik çatılı olup çatı üzeri etermit ile kaplanmıştır.

Güneybatısı sokağa cepheli olup, bahçeli, bahçe duvarı taş + briket, giriş kapısı çift kanatlı ve ahşap, WC müştemilatı mevcut, zemin beton kaplamadır. Subasman seviyesi yığma taş + diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Perihan Karakaya Evi

SİVAS MERKEZ  Akdeğirmen Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:    Osman Çaşkurlu (13 parsel) 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Bodrum + 2 kat + köşklü olarak inşa edilmiştir. Bodrum taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Doğusu ve güneyi sokak üzerinde, kuzeye kapalı, batısı ise bahçe içindedir. Girişi 25. sokaktan doğudan ve güneyden 1. sokaktan sağlanmıştır.

Batısı kerpiç duvarlı bahçe içindedir. Giriş çift kanatlı ahşap kapı ile sağlanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ömer Faruk Günay ve Müşterekleri Evi

SİVAS MERKEZ Bezirci Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Ömer Faruk Günay- Turan Günay 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Zemin + 1 kat olarak inşa edilmiştir. Subasman seviyesi taş, diğer katlar ahşap, karkas arası kerpiç dolguludur. Batısı 2. sokağa, kuzeyi 6. sokağa cephelidir. Taş duvarlı bir bahçe içindedir. Girişler her iki sokaktan sağlanmış olup zemin beton kaplama + topraktır.

Beşik çatılı alaturka kiremitli geniş saçaklı saçak altı profilli ahşap kaplamalıdır. Kapı ve pencere söveleri ahşap, Batı cephe zemin pencereleri çift, dış pencereler çift kanatlı diğer pencereler ise giyotin tiplidir. Köşeler ahşap, kat araları ahşap silmeli, çıkıntı köşeleri sütunceli, üst kat cumbası aslında iki ahşap sütuna oturmakta iken sonradan giriş eklentisi yapılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Osman Ağa Konağı

SİVAS MERKEZ  Bahtiyar Bostan Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Kömür Tevzii A.Ş. 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Zemin+1 katlı olan yapının köşkü de mevcuttur. Temeli kesme taş örgülü olup diğer kısımlar ahşap arası kerpiç dolgulu ve tatlı kireç sıvalıdır. Batısı sokağa cepheli, güneyi bahçeli, batıdaki sokaktan bahçe kapısı ile giriş sağlanmıştır.  Halen Sivas Hizmet Vakfı Genel Merkezi olarak hizmet vermektedir.

Güneyi bahçeli, taş+kerpiç duvarlı, çift ahşap kanatlı kapı ile girişini sokaktan alır. Subasman yığma taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Nejat Yasak Evi

 SİVAS MERKEZ  Bahçebostan Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Nejat YASAK 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Bodrum + 2 kat olarak inşa edilmiştir. Bodrum yığma taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Kuzeydoğusu sokağa cepheli ve giriş sokaktan sağlanmıştır.

Bodrum yığma taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Güneybatı cephe bahçe içinde olup bahçe duvarı kerpiçtir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Necla Taşseten Evi

SİVAS MERKEZ  Bahçebostan Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:    H. Mehmet Yıldız 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM: Zemin + 1 Kat olarak inşa edilmiştir. Subasman seviyesi taş, diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Kuzeydoğusu sokağa cepheli ve girişi sokaktan sağlanmıştır.

 Subasman seviyesi yığma taş + diğer katlar ahşap karkas arası kerpiç dolguludur. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone