HATİPOĞLU KONUK EVİ

Sivas şehir merkezinin yaklaşık 13 km güneybatısındaki Himmetfakı köyünde yer alan taşınmaz, düz bir arazi üzerinde köy merkezinde yer almaktadır. Taş temel üzerinde yığma moloz taş ve kerpiç dolgu tekniği ile inşa edilen yapı, ahşap çatkılarla sağlamlaştırılmıştır. Zaman içerisinde duvardaki sıvalarda meydana gelen dökülmeler sebebi ile dış beden duvarı yenilenmiştir. Konuk evinin haricinde kalan mekanlar, sonraki zamanlarda ihtiyaç halinde yapıya eklenmiştir. Güney cephede yer alan tek kanatlı bir ahşap kapı yardımı ile ana mekana geçiş sağlanmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen plan şemasına sahip konuk evinin güneybatı duvarı, gömme dolap olarak yüklük işlevi gören bölüme ayrılmış, batı duvarını takip eden askılıklar ise kuzey duvarının bitişinde sonlandırılmıştır. Doğu duvarında dört adet pencere açıklığı mevcuttur. Tavan merkezinde yer alan iç içe geçmiş beş adet madalyon, renk ve işçilik bakımında birbirinden ayrılmaktadır. Gül ve yaprak motiflerinin daha sık işlendiği tavan göbeği, eşkenar üçgen görünümünde köşe süslemeleri ile kare bir çerçeve içerisine alınmıştır. Tavan merkezinde yoğunlaşan bu işçilik diğer yerlerde kendisini göstermemiştir. Taşınmaz çevresinde yapılan incelemelerde yapının tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.

HATİPOĞLU KONUK EVİ (MERKEZ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ali Şeker Evi

Güneybatı yönde geniş bir bahçesi bulunan yapının bahçe duvarları temelde taş olup üzeri briket malzeme ile örülmüştür. Zemin +1 katlı yapı ahşap karkas arası kerpiç dolgu malzeme ile inşa edilmiş olup üzeri beşik çatı ile kapatılmıştır. Çatının üzeri oluklu sac ile kapolanmıştır. Saçak altları ahşap olup geniş tutulmuştur. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Abdullah Ülker Evi

Abdullah ÜLKER Evi, Güney Köyü, köy içi mevkiinde yer almaktadır. Arasına ahşap hatıllar atılmış taş örgülü duvarlı, tek katlı, beşik çatılı ve çatı sac kaplıdır. Giriş cephesi dış duvarları sıvalı olup diğer cephelerde sıva yok veya dökülmüş durumdadır. Dar cephelerde çatı aralıkları tuğla örülerek kapatılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yusuf Kuruçay Evi

Genel Tanım: 2 Katlı ahşap ev Höllüklük Caddesi ile Gönül Sokağın kesişiminde yer alır.

Ayrıntılı Tanım: Yapı zemin+1 katlı ve üst katı testere dişli çıkmalı cepheye sahiptir. Yapının çatısı sac çatı örtülü ve kırma çatılıdır. Cephede testere dişli köşelerinde ahşap Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Konut Gökmedrese Mahallesi

Genel Tanım: Sivas İli, Merkez İlçe, Gökmedrese Mahallesi’nde yer alan konut yöresel sivil mimarlık örneği olup zemin+ köşk olarak inşa edilmiştir.

Ayrıntılı Tanım: Sivas Kalesi’nin kuzey-doğu eteğinde eğimli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı zemin+ köşk şeklinde inşa edilmiştir. Yapının batı tarafında bir bahçe yer almaktadır Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kabasakal Köyü Konuk Odası

Genel Tanım: Sivas İli, Merkez İlçe, Kabasakal Köyü’nde yer alan konuk odası yöresel sivil mimarlık örneği olup, tapunun 130 ada, 9 nolu parselinde yer almaktadır.

Ayrıntılı Tanım: Kare planlı olup asıl girişi doğu taraftadır. Ancak yapının güney cephesine, giriş kapısının önüne sonradan bir hol eklenmiştir. Holün doğu ve güney duvarlarının birleştiği köşe yuvarlaklaştırılmıştır. Yapı doğu-batı yönünde kot farkı bulunan bir arazi, üzerine konumlandırılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Apa Köyü Konuk Odası

Ayrıntılı Tanım: : Yapı doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı ve tek katlı olarak inşa edilmiştir. Doğu-batı yönünde kot farkı bulunmaktadır. Moloz taştan inşa edilen yapının beden duvarları saman katkılı çamur sıva ile sıvanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Terzioğlu Konağı

SİVAS MERKEZ Gökmedrese Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Sivas Belediyesi

TESCİL TARİHİ: 27.05.2011 TESCİL KARARI: 2371

AYRINTILI TANIM:

Yapım tekniği, plan tipine ve çevre dokusunun oluşmasına bakılarak yapı, 19. yy. sonları 20. yy. başlarına tarihlendirilebilir. Anadolu’nun tipik taş temel üzeri kerpiç mimari özelliğini yansıtmaktadır. Yan bölümler sağır ve bitişik nizamlıdır.

Bodrum+ iki katlı olan evin bodrumu subasman seviyesine kadar kesme taş, zemin ve birinci katları ise ahşap karkas sistemle yapılmıştır. Beşik çatılı olan evin üst örtüsü saç kaplamadır. Caddeye ve yandaki bahçeye açılan iki girişi mevcuttur. Her iki girişte üst kata çıkılmasını sağlayan iki ahşap merdiven bulunmaktadır. Cadde girişi antreli olarak düzenlenmiştir. Bu girişe her iki yandan beşer basamaklı taş merdivenle çıkılır. Taş merdivenin altında bodrum girişi bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Fahriye Gönç Evi

SİVAS MERKEZ  Sularbaşı  Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Fahriye GÖNÇ

TESCİL TARİHİ: 28.07.2011 TESCİL KARARI: 2478

AYRINTILI TANIM:

Geleneksel tarzda, bitişik nizamda inşa edilmiştir.Ahmet  YUVACI Evi’ne güneyden bitişik olan yapı; Zemin + 1 katlı olarak, ahşap karkas taşıyıcı sistem arasına kerpiç dolgu tekniğiyle yapılarak tatlı kireç  sıvanmıştır.  Doğu cephede, birinci katta köşelerde iki çıkma yapmaktadır. Çıkma altları ahşap kaplama olup,ahşap konsollarca taşınmaktadır. Çıkma köşeleri ve kat arası ahşap  pilastrlarla vurgulanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Celal Yazıcı Konuk Odası

SİVAS MERKEZ Koyuncu Köyü

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Şükrü GÜLER

TESCİL TARİHİ: 24.03.2011 TESCİL KARARI: 2253

AYRINTILI TANIM:

Kareye yakın bir mekan ve küçük hol gibi bir girişten oluşmaktadır. Oldukça harap olmuş ve yıkılmaya terk edilmiştir. Duvarlar taş kerpiç malzeme ile inşa edilmiştir. Üst örtü düz dam ve toprak dolgudur. Girişteki hol kısmı tamamen yıkılmıştır sadece duvar izleri mevcuttur. Yine odanın duvarlarından bazıları yıkılmıştır. Ahşap aplike ortası bitkisel süslemeli ve kök boyalı yine oldukça harap olmuş bir tavanı vardır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone