Yusuf Kuruçay Evi

Genel Tanım: 2 Katlı ahşap ev Höllüklük Caddesi ile Gönül Sokağın kesişiminde yer alır.

Ayrıntılı Tanım: Yapı zemin+1 katlı ve üst katı testere dişli çıkmalı cepheye sahiptir. Yapının çatısı sac çatı örtülü ve kırma çatılıdır. Cephede testere dişli köşelerinde ahşap Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Konut Gökmedrese Mahallesi

Genel Tanım: Sivas İli, Merkez İlçe, Gökmedrese Mahallesi’nde yer alan konut yöresel sivil mimarlık örneği olup zemin+ köşk olarak inşa edilmiştir.

Ayrıntılı Tanım: Sivas Kalesi’nin kuzey-doğu eteğinde eğimli bir arazi üzerinde yer almaktadır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı zemin+ köşk şeklinde inşa edilmiştir. Yapının batı tarafında bir bahçe yer almaktadır Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kabasakal Köyü Konuk Odası

Genel Tanım: Sivas İli, Merkez İlçe, Kabasakal Köyü’nde yer alan konuk odası yöresel sivil mimarlık örneği olup, tapunun 130 ada, 9 nolu parselinde yer almaktadır.

Ayrıntılı Tanım: Kare planlı olup asıl girişi doğu taraftadır. Ancak yapının güney cephesine, giriş kapısının önüne sonradan bir hol eklenmiştir. Holün doğu ve güney duvarlarının birleştiği köşe yuvarlaklaştırılmıştır. Yapı doğu-batı yönünde kot farkı bulunan bir arazi, üzerine konumlandırılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Boğaz Köprüsü

Ayrıntılı Tanım: Sivas’a 10 kilometre uzaklıkta Kızılkavraz grup yolunda yer alan Boğaz Köprüsü kemer formuna göre Selçuklu Mimarisi özelliklerini yansımaktadır. Çeşitli dönemlerde onarım gören köprü 103.30 metre uzunluğunda, 4.95 metre genişliğindedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Apa Köyü Konuk Odası

Ayrıntılı Tanım: : Yapı doğu-batı yönünde dikdörtgen planlı ve tek katlı olarak inşa edilmiştir. Doğu-batı yönünde kot farkı bulunmaktadır. Moloz taştan inşa edilen yapının beden duvarları saman katkılı çamur sıva ile sıvanmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ulu Camii Haziresi

SİVAS MERKEZ Uluanak Mahallesi 

TESCİL TARİHİ: 18.01.1991 TESCİL KARARI: 939 

AYRINTILI TANIM :

Ulu Camii 1196 yılında yapılmış erken dönem Anadolu Türk Camilerindendir. Caminin kuzeybatı istikametinde bahçe içinde yer alan haziresinde yirmi üç adet mezar bulunmaktadır.

 Sivas Ulu Cami haziresinin  en eski mezarları caminin güney cephesinde yer alan bahçe içinde kalmıştır. Bu mezarlar hali hazırda toprak altındadır. Şimdiki hazire ise caminin kuzeybatı istikametinde bahçe içinde yer almakta olup tespit edilebildiği kadarıyla burada şu kişilerin mezarları bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Tek Mezar

SİVAS MERKEZ  Çayyurt Mahallesi Tek Mezar Mevkii 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Bilinmiyor 

TESCİL TARİHİ: 18.01.1991 TESCİL KARARI: 939 

AYRINTILI TANIM:

Sivas’ın Çayyurt Mahallesi’nde aynı adla anılan mevkilide başlıklı mezar taşlı ve kitabeli bir mezardır.

 “Tek Mezar, Çayyurt Mahallesinde pazartesi günleri kurulan mahalle pazarının bulunduğu alandadır. Mezarın etrafı Belediyenin çevre düzenleme yapmasıyla çevrilmiş ve park haline getirilmiştir. Mezarda kimin yattığı bilinmemektedir. Mezarın yarısı kırılmış ve beton ile birbirine tutturulmuş ve okunamayan bir kitabesi bulunmaktadır. Bu kitabenin, Mevlana Caddesindeki mezarının yerine apartman yapılınca Yukarı Tekke’ye mezarı taşınan Şahap Dede’nin mezarından getirildiği söylenmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Şeyh Erzurumi Türbesi

SİVAS MERKEZ  Kızılırmak Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 12.03.1983 TESCİL KARARI: A-4190 

AYRINTILI TANIM:

Kümbete kuzeydoğu köşesinde ve 0.83×1 m. açıklığı bulunan bir kapıdan girilmektedir. Kapı üstünde 0.52×0.70 m. boyutlarında Arap harfleri ile adi mermer üzerine yazılmış iki satırlık girift bir kitabesi bulunmaktadır. Doğa şartları nedeni ile okunamayacak duruma gelmiştir. Yapının mimari tarzı kullanılan malzeme plan terkibi itibariyle XVIII. yüzyılda inşa edildiği kanısını vermektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Şeyh Çoban Türbesi

SİVAS MERKEZ  Şeyh Çoban Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 28.07.1983 TESCİL KARARI: A-4053 

AYRINTILI TANIM:

Kare şeklinde, tek kubbeli kesme taştan yapılmıştır. Güneyde bulunan giriş kapısı yanında büyükçe bir kapısı vardır. Kubbe doğrudan duvarlara oturtulmuştur. Dört Köşede dört yarım kubbecik bulunur. Kubbe eteğinde dört adet yuvarlak pencere vardır.

 Türbe 6.65 x6.65 m. ölçülerinde kare planlı olup sekizgen kasnaklı tek kubbeli kesme taştan yapılmıştır. Güneyde bulunan giriş kapısı yanında büyükçe bir pencere vardır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Şemseddin-i Sivasi Türbesi

SİVAS MERKEZ Atatürk Caddesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

 TESCİL TARİHİ: 21.01.1983 TESCİL KARARI: A-4053

AYRINTILI TANIM:

Beden duvarları kesme taştan inşa edilen türbe, dıştan sekizgen bir kasnağa sahip olup üzeri tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe, üzeri yeşil sırlı, oluklu kiremitlerle kaplıdır.

 Ünlü mutasavvıf, âlim ve şair Şemseddin Sivasî ile yakınlarının yattığı türbe “1564 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Koca Hasan Paşa’nın yaptırdığı Meydan Camisi’nin kuzeybatı yönünde, cami avlusu içinde yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone