Numune Hastanesi

Numune Hastanesi 1952 yılında yapılmıştır. Kuzeydoğu_Kuzeybatı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı binanın kuzeybatı ve kuzeydoğu cephesinde dikdörtgen çıkıntılar bulunmaktadır.

Bunlardan kuzeybatıdaki daha geniş tutumlu olup basamaklarla çıkılan girişin üzerine sundurma balkon yapılmıştır. Binada bulunan başka acil girişi poliklinik girişi ve idari bölüm girişi olmak üzere üç giriş daha bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ziyabey Kütüphanesi

SİVAS MERKEZ  Çarşıbaşı Mahallesi, Dörtyol Mevkii 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Kültür ve Turizm Bakanlığı 

TESCİL TARİHİ: 08.12.1978 TESCİL KARARI: A-1440 

AYRINTILI TANIM :

Ziya Bey Kütüphanesi binası 1908 yılında yapılmış ve aynı yıl kitaplık olarak hizmete girmiştir. Kuruluşundan 1943 yılına kadar yani kurucusu Yusuf Ziya Başara’nın ölümüne kadar tüm giderleri merhumca karşılanmıştır. Ziya Bey’den sonra çocukları kendi imkânları ile kütüphaneyi yaşatmışlardır. 1978 yılında bina Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

1981 yılında tamiri yapılan Ziya Bey Kütüphanesi’nin üst katı yeniden kütüphane, alt katta bulunan dükkânların yeri de Güzel Sanatlar Gaherisi Müdürlüğü, daha sonra kütüphane ve kitap satış yeri olarak düzenlenmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yarı Açık Ceza Evi

SİVAS MERKEZ  Yüceyurt Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Adalet Bakanlığı 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM: 

Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından 1902 yılında Sanayi Mektebi olarak yaptırılan ve günümüzde Açık Cezaevi olarak kullanılan bina bodrum+zemin kat olup yığma taş duvarlıdır. Bahçe içinde, kuzeybatısı caddeye cepheli, giriş bahçe kapısıyla caddeden sağlanmıştır. Yapının kuzeybatı-güneydoğu ve kuzey doğusunda müştemilatı bulunmaktadır. 

Bina yığma taş duvarlı bahçe içinde olup, giriş kapısı demir kanatlıdır. Giriş caddeden sağlanmıştır. Zemin beton kaplı+topraktır. Yapının kuzeybatı, güneydoğu ve kuzeydoğusunda müştemilatı bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

TCDD Hastanesi (Sivas Devlet Hastanesi)

SİVAS MERKEZ  Halil Rıfat Paşa Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Sağlık Bakanlığı 

TESCİL TARİHİ: 05.02.2008 TESCİL KARARI: 737 

AYRINTILI TANIM:

Bodrum üzerinde iki kat ve ayrıca çatı katından oluşan hastane binası kesme taş malzeme ile inşa edilmiş olup dikdörtgen planlı bir görünüme sahiptir.

İç mekân koridor etrafında sıralanan çeşitli birimlerden oluşmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sivas PTT Binası

SİVAS MERKEZ Sularbaşı Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Posta İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 05.05.2008 TESCİL KARARI: 831 

AYRINTILI TANIM:

Atatürk Caddesi’nde bulunan, bodrum + 3 katlı olan yapı günümüzde birçok tadilat ve tamirden geçirilmiş olup, oldukça bakımlı durumdadır.

Subasman katına kadar düzgün kesme taş kaplı olup, betonarme yapıdır. Yapının merdivenleri ve döşemeleri de betonarmedir. Bina içindeki kapılar ahşap doğramadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sivas Gar Binası

SİVAS MERKEZ Kadıburhanettin Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  TCDD Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 23.08.2007 TESCİL KARARI: 574 

AYRINTILI TANIM:

Tren Garı Binası, Sivas’ın merkezinde şehrin güneybatısında halk arasında İstasyon Caddesi olarak bilinen İnönü Bulvarı sonundadır.

TCDD Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre; 1930 yılında Sivas’a tren hattının gelmesiyle birlikte yapımına başlandığı ve 1934 yılında tamamlandığı belirtilmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Paşa Fabrikasındaki Elektrik Santrali Binası

SİVAS MERKEZ Akdeğirmen Mahallesi  

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Sivas Belediyesi 

TESCİL TARİHİ: 30.01.2009 TESCİL KARARI: 1153 

AYRINTILI TANIM:

Moloz taş malzemeyle inşa edilmiş olan elektrik binasının köşe taşları, kapı ve pencerelerinin söve ve lentoları kesme taş malzemeyle örülmüştür.

Üzeri beşik çatılı ve saç ile kapatılmıştır. Santralin 11.03.1934 yılında elektrik üretmeye başladığı kaynaklarda (Hayat Ağacı Dergisi, Sayı: 7, Kış 2007, Sivas, s. 16) yazılıdır. Dolayısıyla binanın 1933’lerde yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. İki mekândan oluşan santral binasının giriş kapısı kuzey taraftadır. İçerde iki mekânı birbirinden elektrik üretilen tribün kısmı ayırmaktadır. Giriş kapısının olduğu mekânın duvarları diğer bölüme göre daha yüksek tutulmuştur. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Meslek Yüksek Okulu(Eski Öğretmen Okulu)

SİVAS MERKEZ Çavuşbaşı 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Milli Eğitim Bakanlığı 

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Sivas Valisi Muammer Bey tarafından 1915 yılında Darülmuallimin  (öğretmen okulu) olarak yaptırılmıştır.

“Kitabesi olamayan yapı “U” planlıdır ve genel olarak simetrik yapılmıştır. Yapı plan itibariyle Sanat Okulu ve Demircilik Atölyesi Binalarına benzemektedir. Yapının doğu ve batı cepheleri yaklaşık56,30 m. kuzey güney cepheleri ise33,70 m. ölçülerindedir. Batı cephesinde9,50 m. ölçülerindeki iki kol ile kuzey güney cephelerinin ortalarında yaklaşık 7,50 m. ölçülerindeki birer kol dışarı taşırılmıştır. Yapının doğu cephesinde ise orta bölüm dışarı taşırılmış, kenarlara da birer poligonal çıkmalar yapılmıştır. Tamamen kesme taştan yapılan yapı kırma çatı ile örtülmüştür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kongre Binası

SİVAS MERKEZ İsmet Paşa Bulvarı 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  TBMM 

TESCİL TARİHİ: 22.07.1983 TESCİL KARARI: A-4468 

AYRINTILI TANIM:

Sivas Valisi Mehmet Memduh Bey tarafından 1892 yılında Sivas İdadisi olarak yaptırılan bina Osmanlı Döneminde önce idadi sonra da uzun yıllar sultani olarak hizmet vermiştir.

Milli Mücadele Döneminde 4 Eylül Sivas Kongresi bu binada toplanmış, Cumhuriyetimizin temelleri burada atılmış, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve arkadaşları 2 Eylül–18 Aralık 1919 tarihleri arasında tam 108 gün burada konuk olmuşlar ve bina milletimizin en zor günlerinde “Milli Mücadele Karargâhı” olarak hizmet vermiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Jandarma Binası

SİVAS MERKEZ  Hükümet Meydanı 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Jandarma Genel Komutanlığı 

TESCİL TARİHİ: 22.07.1983 TESCİL KARARI: A-4468 

AYRINTILI TANIM:

Sivas İl Merkezi, Hükümet Meydanı’nda İl Jandarma Dairesi Binası olarak işlevini sürdürmektedir.

Batı ve kuzey yönünde uzanan yapılının planı L biçimindedir. Her iki kolun birleştiği köşe, yapının ağırlık noktasını teşkil etmektedir. Bu köşede yapı üç katlı bir biçimde düzenlenmiş kademeli olarak; üçüncü  katta tek mekan, ikinci katta bu tek mekanın yanlarında ikişer mekan eklenmiş; zemin katta ise kollar tek katlı ve çok mekanlı olarak uzanmıştır. Yapı köşeden kademeli olarak yükselmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone