Şirinoğlu Hamamı

SİVAS MERKEZ  Akdeğirmen 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Nusret  AKÇA 

TESCİL TARİHİ: 20.101990 TESCİL KARARI: 851 

AYRINTILI TANIM:

Batı-doğu doğrultusunda dikdörtgen planlı, soyunmalık üzeri ve kubbesi kırma çatı+pramidal külahlı olup, çinko kaplı, geniş kaçaklı, saçak altı ahşap kaplamalı, ılıklık ve sıcaklık kısımlarının beden duvarları yığma taş olup, sıcaklık kubbeli, kubbe çevresi toprak ile örtülüdür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Soğuk Çermik Kitabeli Havuz

SİVAS MERKEZ Beypınarı-Soğuk Çermik Kaplıcası 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Sivas Belediyesi 

TESCİL TARİHİ: 12.01.1996 TESCİL KARARI: 1991 

AYRINTILI TANIM:

Yapı kare planlı olup, taş örgülü, beton sıvalı ve kireç badanalıdır. Giriş kuzey yönden kemerli, kenarları düzgün kesme taşlarla çevrili bir kapı ile sağlanır.  İçerideki kapı üzerinde H. 1322 (M. 1904) tarihli Osmanlıca bir kitabe vardır. Bu kitabede şunlar yazılıdır:

“Bu mevkî-i sıhhatî ve hayr-ı câr-î asr-ı Güzîn-i Abdülhamid Han-ı Sânîde, Sivas Vâlisi Vezîr Reşîd Akif Paşa Hazretlerinin himem-i mahsûsalariyle vücûd-pezîr olmuşdur.1322 (1904)” (Denizli, Hikmet, Sivas Tarihi ve Anıtları, Sivas 1998, s. 177–178.)

Kitabesinden binanın Sivas Valisi Reşid Akif Paşa tarafından 1904 yılında yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Pirkinik (Çayboyu) Hamamı

SİVAS MERKEZ Çayboyu (Pirkinik) Mahallesi 

TESCİL TARİHİ: 02.12.2009 TESCİL KARARI: 1496 

AYRINTILI TANIM:

Hamam, Sivas’ın kuzeyinde, eski adı Pirkinik olan Çayboyu Mahallesi’nde yer almaktadır. Sivas Caddesi ile 10. sokağın kesiştiği köşede yer alan Hamam, doğu-batı yönde dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiş bir yapıdır. Kesme taş ve harç kullanılarak yapılmıştır.

Giriş güney cephesinin doğu ucundan sağlanmaktadır. Güney cephede, cephenin orta kısmından itibaren batı uca doğru yapı içe girinti yapmak suretiyle daralarak devam etmektedir. Hamamın üzeri iki kubbeli ve toprak örtülüdür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Meydan Hamamı

SİVAS MERKEZ   Hal Mevkii

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 08.07.1977 TESCİL KARARI: A-646 

AYRINTILI TANIM:

Atatürk caddesinden Dikilitaş semtine giden yolun solundadır. Meydan Camii ile birlikte veya ondan bir süre önce yapılmış olması imkân dâhilindedir. 13 x35 m boyutlarında olup tamamen kesme taştan yapılmıştır.

Hamamın giriş kapısı yandadır. Giriş kapısının sol tarafında sivri kemerli bir niş ve kapısının iki yanında burmalı sütuncuklar cephenin süslenmesini meydana getirir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Mehmet Ali Hamamı

SİVAS MERKEZ Akdeğirmen Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 08.07.1977 TESCİL KARARI: A-646 

AYRINTILI TANIM:

“Sivas. Merkez, Akdeğirmen Mahallesi’ndedir. Hamamın yapım kitabesi yoktur. 14 x32 mdış ölçülerinde, dikdörtgen planlı kesme taştan inşa edilen hamamı bu özelliklerine göre XVII. Yüzyıla tarihlemek mümkündür.

Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri ile klasik Osmanlı hamamlarının temel özelliklerine sahiptir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kurşunlu Hamam

SİVAS MERKEZ  Kepçeli

BUGÜNKÜ SAHİBİ:    Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 08.07.1977 TESCİL KARARI: A-646

AYRINTILI TANIM:

“Erkek bölümüne girişin doğusundaki pencere içinde mermer üzerine yazılmış üç satırlık 984 tarihli kitabesi ve anlamı şöyledir:

Bu hamam Selim Han’ın oğlu Sultan Murad’ın zamanında Allah’ın rahmetine muhtaç Rum Eyaleti emirler emiri Abdullah oğlu Behram Paşa tarafından yaptırılmıştır 984 (1576)” Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Hamamcıoğlu Hamamı

SİVAS MERKEZ Örtülüpınar Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Recep DEMİRKOL ve varisleri 

TESCİL TARİHİ: 22.06.1990 TESCİL KARARI: 770 

AYRINTILI TANIM:

Hamamcıoğlu Hamamı, giriş (soyunma bölümü), soğukluk, sıcaklık ve külhan kısımlarından oluşmaktadır.

Giriş kısmı 1959 yılında yapılmış olup, diğer camekânlı soyunma odaları dört yanda yer alır. Ortada bir havuz bulunur. Soğukluk kısmı dikdörtgen şeklindedir. Dört sivri kemerle taşınan üç kubbe ile örtülüdür. Işıklandırma kubbelerden sağlanmıştır. Burada tuvalet ve temizlenme yerleri de bulunur. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Hamam Kalıntısı

SİVAS MERKEZ   Eskikale Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Bölge Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 10.06.1977 TESCİL KARARI: A-616

AYRINTILI TANIM:

Hamam kalıntısı, bu gün Buruciye Medresesi Kale Camii, Darüşşifa ve Çifte Minareli Medreseler arasındadır. 1961–1963 yılları arasında bu alanda bu eserlerle iç içe olan okullar, evler ve imalathaneler yıkılmış, yapılan hafriyatlar ve yıkım esnasında bu hamam kalıntısı ortaya çıkmıştır.

Sivas Şehri adlı kitapta bu hamamla ilgili şu bilgilere yer verilmiştir: Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ev Hamamı

SİVAS MERKEZ  Eskikale Mah. Sarayyolu Sokak 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 11.04.1980 TESCİL KARARI: A.2134

 AYRINTILI TANIM :

Eskikale Mahallesi Sarayyolu Sokak’ta, “Ulu Cami’nin kuzeybatısında camiye yaklaşık 200 muzaklıktadır. Numan Efendi vakıflarından olması ihtimal dâhilindedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ev Hamamı Kalıntısı

EV HAMAMI KALINTISI 

SİVAS MERKEZ Uluanak Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Mustafa GÜRLEYÜK

TESCİL TARİHİ: 16.09.1996  TESCİL KARARI: 2079 

AYRINTILI TANIM:

Sivas, Merkez ilçe, Uluanak Mahallesi, 2037 ada, 1 nolu parseldeki yeni yapılanma amacıyla yapılan çalışma sırasında ortaya çıkan ve amaca yönelik çalışmanın durdurulması sonrası Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı ve temizlik çalışması yapılarak ortaya çıkarılan yapının ev hamamı olduğu anlaşılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone