Serçeli Camii

SİVAS MERKEZ Üçlerbey Mahallesi

TESCİL TARİHİ: 30.11.2007 TESCİL KARARI: 690 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

AYRINILI TANIM:

Avlu duvarının dış cephesinde giriş kapısının hemen yanında yer alan Osmanlıca kitabesinden H.1250 (M.1834) yılında yapılmış olabileceği tahmin edilmektedir.

Kare planlı cami temel seviyesinde iki sıra kesme taş beden duvarında kiklop örgü (mozaik) tekniği ile örülmüş kırma çatılı ve üzeri saç ile kaplanmıştır. 1962 yılında yenilendiği anlaşılan caminin iki gözlü bir son cemaat yeri vardır. Son cemaat yeri sonradan kapatılmıştır. Son cemaat yerinin üzeri mertekli, caminin ibadet mekânının tavanı ise beton tavan şeklindedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Sait (Seyit) Paşa Camii

SİVAS  MERKEZ  Sait Paşa Caddesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 21.1.1983  TESCİL KARARI: A-4053

AYRINTILI TANIM:

İbadet mekânının1.04 m. kalınlığındaki beden duvarları (çarpık) kerpiçle örülmüş, üzeri ahşap tavan ve saçla kaplı çatı ile örtülmüştür. Son cemaat yerinin doğusu odunluk haline getirilmiş ve bu mekâna ahşap bir merdiven eklenerek asıl ibadet alanındaki kadınlar mahfiline çıkış sağlanmıştır.1.00 m. genişliğindeki bir kapı ile ibadet mekânına girilmektedir. İbadet mekânı 9.53 x10.85 m. iç ölçülerinde ahşap tabanlı ve tavanlıdır. Tavanın ortası ahşap kare çerçeveye alınarak ince çıtalarla küçük karelere bölünmüştür. Çıtalı tavanın ortasında onikigen bir göbeği olup üzerinde oniki köşeli iç içe geçmeli yıldız bulunur ve araları bitkisel motiflerle bezenmiştir. Tavan ve göbeği ahşap yağlıboya ile kapatılmıştır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Pulur (Billur) Camii

SİVAS MERKEZ Pulur Mahallesi

TESCİL TARİHİ: 12.3.1983  TESCİL KARARI: A. 4190

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

AYRINTILI TANIM:

Yapım tarihini belirleyen herhangi bir kitabe ve kaynak bulunmamaktadır. Mimari üslubuna göre 18.-19. yüzyıllarda inşa edildiği izlenimi vermektedir.

Caminin doğu yönünde yer alan tuvalet ve şadırvanların bulunduğu avluya güney ve batı yönündeki kapılardan girilmektedir.

Sonradan yapıldığı izlenimini veren doğu yönündeki yaklaşık3.00 m. derinliğindeki son cemaat yerinin kuzey yönü kesilerek bir koridor elde edilmiştir. Bu koridordan asıl ibadet alanına geçilmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Örtmeli Camii

SİVAS  MERKEZ  Paşabey Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 21.1.1983  TESCİL KARARI: A. 4053 

AYRINTILI TANIM:

Camii dış yapısı yığma kerpiçlerle örülmüş dört cephe ve bu duvarların üzerini örten ahşap tavan ve çatıdan ibarettir. Çatı üzeri kiremitle örtülmüştür. Duvarlar içten ve dıştan kireçle sıvanmış ve sonradan yağlıboya ile kapatılmıştır. Kuzey yönündeki küçük avlusu içinde tuvalet ve sonradan yapılan küçük bir şadırvanı bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Osmanpaşa Camii Minaresi

SİVAS  MERKEZ  Uluanak Mahallesi

TESCİL TARİHİ: 20.10.1990  TESCİL KARARI: 851

GENEL TANIM:

 İlk olarak şimdilik hakkında fazla bilgi olmayan Osman Paşa tarafından Hicri 1000 (Miladi 1591) yılında yaptırılan camii, minaresi korunmak suretiyle 1958 yılında yıktırılmış ve yerine şimdiki camii inşa edilmiştir. Minaresi özgün olup, kürsü ve pabuç kısmı kesme taş, gövde kısmı tuğladan tek şerefeli camiinin batısı cephesindeki duvara bitişiktir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Meydan Camii

SİVAS  MERKEZ  Dikilitaş

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 8.7.1977  TESCİL KARARI: A-646

AYRINTILI TANIM:

Ana mekana girerken,  doğu ve batıdaki sivri kemerli demir şebekeli pencerelerin yanında iki küçük mihrap nişi vardır. Ana mekânda görülen büyük özellik ahşap kaplı dört büyük payedir. Paye başlıkları ağaç işlemelidir.

Camii pencereleri güney duvarında altlı üstlü dörttür. Dıştan sivri kemeri demir şebekeli olan pencereler içerden kemersizdir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Mehmet Paşa Camii

SİVAS  MERKEZ   Mehmet Paşa Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:   Vakıflar Genel Müdürlüğü  (Sarızade Mehmet Paşa Vakfı)

TESCİL TARİHİ: 30.05.2006  TESCİL KARARI: 77

AYRINTILI TANIM:

Tek katlı, kerpiç dolgu duvarlı, tatlı kireç sıvalı ve badanalıdır. Güney yönünde; mihrabın sağında ve solunda birer pencere, doğu ve batı yönlerde ana mekânı aydınlatan üçer pencere vardır. Aynı yönlerde fevkaniyi aydınlatan üstte birer küçük pencere bulunur. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Korkmazoğlu Camii

SİVAS  MERKEZ  Bahtiyarbostan Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 12.3.1983  TESCİL KARARI : A- 4190 

AYRINTILI TANIM: 

Kitabesinden Hicri 1249 (M. 1833) yılında, Aşkar Paşa tarafından büyük çapta onarıldığı anlaşılmaktadır. Caminin ilk yapıldığı döneme ait elde yazılı bir kaynak bulunmamaktadır. Mimari üslubu bakımından 18. yüzyılda inşa edildiği izlenimini vermektedir.

       “Asıl ibadet mekânı tavanının tamamı ahşap çıtalarla küçük karelere bölünmüş ve üzeri yağlıboya ile kapatılmıştır. Tavan tekneleri Kur’an’dan ayetler ve bitkisel motiflerle süslenmiştir. Yazılar kartuşlar halindedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kerim Çavuş Camii

SİVAS MERKEZ  Kaleardı Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:    Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 24.05.2007  TESCİL KARARI: 474

AYRINTILI TANIM:

Osmanlılar döneminde mahalle mescidi tarzında yapılan cami kare planlı kırma çatılı üzeri Marsilya tipi kiremit ile örtülmüştür. Eğimli bir alan üzerine inşa edilen camiinin kuzey ve güney cephesi arasında eğimden dolayı kot farkı meydana gelmiştir. Temelde yontulmuş taş, beden duvarlarında moloz taş kullanılarak inşa edilmiştir.  Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kale Camii

SİVAS  MERKEZ  Eskikale Mahallesi 

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü 

TESCİL TARİHİ: 8.7.1977  TESCİL KARARI: A.646 

AYRINTILI TANIM:

Padişah III. Murad zamanı vezirlerinden Sivas Beylerbeyi Murad Paşa tarafından 1580 yılında yaptırılan camii 18.75 x16.70 m. boyutlarında olup kareye yakın dikdörtgen plana sahiptir. Tamamen kesme taştan yapılmıştır. Girişin sağında tuğla minare yer alır. Minare şerefesinin alt kısmı mukarnaslıdır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone