Karapınar Köyü Camii

Ayrıntılı Tanım: Dikdörtgen planlı olan caminin üzeri düz dam iken sonradan sac malzemeli kırma ile kapatılmıştır. Caminin beden duvarları moloz taş malzemeden yapılmış olup üzerleri saman katkılı çamur sıva ile sıvanarak kireç badana yapılmıştır. Caminin minaresi bulunmamaktadır. Caminin girişi batıda yer almaktadır. Girişin önünde bir ön mekan yapılmıştır. Camiye batıda yer alan tek kantlı ahşap kapı ile giriş sağlanmıştır. Harim Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Uzuntepe Mahallesi Camii

SİVAS MERKEZ Uzuntepe Mahallesi

TESCİL TARİHİ: 23.06.2011  TESCİL KARARI: 2385

AYRINTILI TANIM:

Merkeze bağlı eski adı Kilhıdık (Çılhıdık) köy, 1960 yılında Uzuntepe köyü olarak değiştirilmiştir.Yakın zamanda ise Merkeze bağlı mahalle halini almıştır. Uzuntepe Mahallesi ismini almıştır. Camiye ait herhangi kitabe yada tarihe rastlanılmamıştır. Ancak caminin mihrab ve minberin yapım şekli göz önüne alındığında 19.yy sonu ile 20. yy başına tarihlenebileceği kanaatindeyim.Caminin duvar içinden çıkılan minberi Sivas Merkez, Aydoğan Mescidi(1868), Hoca İmam (19.yy. başı), Örtmeli (1836) camilerinde de görülmektedir.İnternet kaynaklarında, Köyün ilk kurulduğu tarih olarak 1850’li yıllar verilmektedir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Esenyurt Mahallesi Camii

SİVAS   MERKEZ  Esenyurt Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Sivas Belediyesi

TESCİL TARİHİ:  23.06.2011  TESCİL KARARI: 2386

AYRINTILI TANIM:

Mihraba paralel dikdörtgen planlı cami moloz taş malzeme ile inşa edilmiştir. Kuzey yönde yer alan  giriş kapısının önüne kapalı bir mekan sonradan eklenmiştir. Bu kısım bölümlere ayrılarak imam odası vs. olarak kullanılmaktadır. Bu kapalı mekanın en dışında ise üzeri sundurma ile örtülmüş olan son cemaat yeri bulunmaktadır. Cami  kırma çatılı ve geniş saçakları yer almaktadır. Harime giriş kapısının üzerinde mermer kitabe yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Zincirli Minare Camii

SİVAS MERKEZ  Küçükminare Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 12.3.1983  TESCİL KARARI: A.4190 

AYRINTILI TANIM:

Şeyh Hacı Muhammed Sadi tarafından Hicri 1155 (M. 1742) senesinde yaptırılmıştır. Camiinin güney duvarının bitişiğinde iki mezar bulunmaktadır. Mezarlardan birisi camiyi yaptırana ait olup etrafı demir setlerle çevrilmiştir.

Ahşap tavan ve beşik çatı ile beden duvarlarının üzeri kapatılmıştır. Caminin kuzeybatı köşesine bitişik olarak inşa edilen güdük (kısa) ve kesme taştan yapılmış bir de minaresi bulunmaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yiğitler(Fertelli) Camii Minaresi

SİVAS MERKEZ Ali Baba Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:   Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 22.07.1983  TESCİL KARARI: A 4468

AYRINTILI TANIM:

Hayır ve hasenat sahibi Hacı İbrahim tarafından H. 1209 (M.1794) yılında inşa ettirilmiştir. Bu bilgiyi kanıtlayan 0.25 x0.42 m. ölçülerindeki Osmanlı Sülüsü ile mermer üzerine yazılmış iki satırlık kitabesi minare kaidesinin kuzey yönünde bulunmaktadır. Camii yapılan onarımlarla önemli derecede asıl biçimini ve malzemesi değiştirilerek özelliğini kaybetmiştir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Yeni (Mahkeme) Camii Minaresi

SİVAS MERKEZ Mahkeme Çarşısı

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 21.1.1983 TESCİL KARARI: A. 4053 

AYRINTILI TANIM:

Eski eser özelliği olmayan bugünkü Yeni Cami’nin kuzeybatı köşesine bitişik olarak, kesme taştan inşa edilen bir minaresi bulunmaktadır. Yolun dolması nedeniyle minare kaidesi çukurda kalmıştır. Yerden1.00 m. yüksekliği olan kare kaidesinin bir kenarı 2.30 m.dir. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Uzun Hacıoğlu Camii

SİVAS MERKEZ Örtülüpınar Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 8.7.1988  TESCİL KARARI: 228

AYRINTILI TANIM:

Minare kaidesinde yer alan kitabesine göre Hicri 1222 (M. 1807) yılında Uzun Hacı zâde Ahmet Ağa tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.  Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Ulu Camii

SİVAS MERKEZ Uluanak Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:   Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 08.07.1977 TESCİL KARARI: A- 646

AYRINTILI TANIM:

“Anadolu’nun en eski camilerindendir. Camilerin mekân fikrinin gelişmesinde önemli bir basamağı teşkil etmektedir. Avlusuna üç yönden girişli ve düz damlı, dikdörtgen planlı, Kufe tipli camii sınıfına giren ender örneklerdendir. Kubbe fikrinin henüz gelişmediği bir dönemde yapılmıştır. Bazı bilim adamlarına göre Danişmendli dönemi eseri olarak da kabul edilmektedir. Danişmendliler 1085–1178 yıları arasında Sivas, Kayseri ve Malatya’ya yerleşmişlerdir… Danişmendliler 1178’de Selçuklulara bağlanmasına rağmen adlarına yapılan yapılar yüzyılın sonuna kadar uzanmaktadır. Sivas Ulu Camii’ni de Danişmendli döneminin önemli eserlerinden saymak mümkündür. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Şems Camii Minaresi

SİVAS MERKEZ  Küçük Minare Mahallesi

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  Vakıflar Genel Müdürlüğü

TESCİL TARİHİ: 21.01.1983  TESCİL KARARI: A-4053

AYRINTILI TANIM :

MİNARE: 18. yüzyıl ortaları veya sonlarında inşa edildiği izlenimi vermektedir. Şehrin gelişmesi sırasında (yolların genişlemesi ve imar durumu değişiklikleri) caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare, daha sonraları son cemaat yerinin ilavesi ile bu alan içine katılmıştır. Minareye son cemaat yerinin batısındaki bir kapı ile çıkılmaktadır. Kare kaideden gövdeye geçiş; köşeler pahlanarak sağlam pabuç kısmına sahiptir. Yarım silindir biçimli taş bilezikten sonda silindirik kalın ve kısa gövde yükselmektedir.  Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone