HATİPOĞLU KONUK EVİ

Sivas şehir merkezinin yaklaşık 13 km güneybatısındaki Himmetfakı köyünde yer alan taşınmaz, düz bir arazi üzerinde köy merkezinde yer almaktadır. Taş temel üzerinde yığma moloz taş ve kerpiç dolgu tekniği ile inşa edilen yapı, ahşap çatkılarla sağlamlaştırılmıştır. Zaman içerisinde duvardaki sıvalarda meydana gelen dökülmeler sebebi ile dış beden duvarı yenilenmiştir. Konuk evinin haricinde kalan mekanlar, sonraki zamanlarda ihtiyaç halinde yapıya eklenmiştir. Güney cephede yer alan tek kanatlı bir ahşap kapı yardımı ile ana mekana geçiş sağlanmaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzunlamasına dikdörtgen plan şemasına sahip konuk evinin güneybatı duvarı, gömme dolap olarak yüklük işlevi gören bölüme ayrılmış, batı duvarını takip eden askılıklar ise kuzey duvarının bitişinde sonlandırılmıştır. Doğu duvarında dört adet pencere açıklığı mevcuttur. Tavan merkezinde yer alan iç içe geçmiş beş adet madalyon, renk ve işçilik bakımında birbirinden ayrılmaktadır. Gül ve yaprak motiflerinin daha sık işlendiği tavan göbeği, eşkenar üçgen görünümünde köşe süslemeleri ile kare bir çerçeve içerisine alınmıştır. Tavan merkezinde yoğunlaşan bu işçilik diğer yerlerde kendisini göstermemiştir. Taşınmaz çevresinde yapılan incelemelerde yapının tarihi hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır.

HATİPOĞLU KONUK EVİ (MERKEZ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

KIRK KIZLAR TÜRBESİ

Kırkkızlar Türbesi tescilli Abdulvahabi Gazi Türbesinin kuzeydoğusunda kalmaktadır. Türbe doğu-batı yönünde eğimli bir arazi üzerinde konumlanmış olup kuzey yönde beden duvarı toprak dolgu altında kalmıştır.
Kare planlı türbe sal taşından yığma teknikle inşa edilmiştir. Türbenin üzeri toprak dolgulu düz damdır. Türbenin girişi doğudan metal bir kapı ile sağlanmıştır. Doğu yönde ayrıca dikey dikdörtgen formlu iki adet mazgal pencere mevcuttur. Yapı içerde tonozlu olup dikdörtgen formludur.
Türbenin içerisinde bir adet mezar bulunmakta olup baş ve ayak taşında Osmanlıca yazılar mevcuttur. Mezarın üzeri beton harç ile doldurulmuştur. Türbenin temini taş kaplamadır. Yapının beden duvarlarında derin çatlaklar olup beton harçlı sıva ile doldurulmuştur. Türbenin zemini taş kaplamadır. Yapının beden duvarlarında ve üst örtüde müdahaleler görülmüştür. Harap durumdaki yapının acil onarıma ihtiyacı vardır.

KIRK KIZLAR TÜRBESİ (MERKEZ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ÇAYGÖREN TÜMÜLÜSÜ 1-2 VE YERLEŞİMİ

Çaygören Köyünün yaklaşık 1,5 km kuzeydoğusunda, Emre Köyünün 6 km güneyinde, doğusunda Eşek Pınarı, batısında Karaarpa Deresi bulunan yerleşimde sürülü tarla içerisinde, toprak rengi ve yükseltisiyle Tümülüs izlenimi veren kalıntı görülmektedir. Yapılan kaçak kazılarla moloz taş malzemenin açığa çıkarıldığı görülmüş olup yaklaşık çapı 8 metre olan tümülüsün mezar odasına da ulaşılamadığı düşünülmektedir. Tümülüsün hemen 8 metre kuzeybatısında yine çapı yaklaşık 13 metre olan çok önceki yıllarda kazılarak yok edildiği düşünülen ve şu anda çukur halinde bulunan kalıntı izi görülmektedir.
İkinci Tümülüs ilk tümülüsün 20 metre kuzeyinde yer almaktadır. Tümülüs üzerinde açılan kaçak kazı çukuru içerisinde ve çukurdan çıkarılan hafriyatta moloz taş malzeme ile birlikte XOsmanlı Dönemlerine tarihlenen profil vermeyen seramik malzeme bulunmuştur.
Yaklaşık 700 m2 alan üzerinde yaptığımız incelemede, Geç Osmanlı Dönemine tarihlenebilecek su sistemine ait künk parçaları, az miktarda Eski Tunç Çağı ile Hitit ve Osmanlı Dönemi özelliği gösteren amorf seramik parçalarına ve yapı malzemesi olarak kullanıldığı düşünülen traverten mermer taşlara rastlanılmıştır.

ÇAYGÖREN TÜMÜLÜSÜ 1-2 VE YERLEŞİMİ (merkez)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 5. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar altı sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfez, mansap yönünde menfezin tabanına kadar altı sıra, taban kısmından toprak zemine kadar ise üç sıra kesme taştan yapılmıştır.
Menfezin toplam yüksekliği 3.75 m. Yüksekliğinde olup memba ile mansap arası 8.70 m.dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında yer yer dökülmeler olup yuvarlak kemerin ayak kısmı toprak altında kalmıştır. Menfezin mansap yönünün doğusunda kesme taş dizisinin ikinci sırasında bir adet kesme taş dökülmüş olup menfezin taban kısmını oluşturan kesme taşlarda dökülerek etrafa saçılmıştır.

YAYLACIK 5. MENFEZ-(KANGAL)

 

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 4. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar dört sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Memba kısmının 10 m güneyinde su tahliyesini sağlamak amacıyla günümüzde betondan yapılmış iki gözlü açıklık bulunmaktadır. Menfez, mansap yönünde menfezin tabanına kadar on sıra kesme taştan yapılmıştır. Menfezin kemer açıklığı 195 cm, kemer yüksekliği 165 cm.dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında ve kesme taş dizisinde yer yer dökülmeler olup yuvarlak kemerin ayak kısmı toprak altında kalmıştır. Menfezin mansap yönünde taban kısmının altında beton bir zemin görülmektedir.

YAYLACIK 4. MENFEZ-(KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 3. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönü günümüzde çalılıklarla kapanmış olup sadece yuvarlak kemeri görülmektedir. Menfezin mansap yönünde korniş kısmı yıkılmış olup menfezin tabanına kadar dört sıra, menfezin tabanından toprak zemine kadar da dört sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfezin kemer açıklığı yaklaşık 60 cm, kemer yüksekliği 96 cm’dir.
Menfezin mansap yönünde korniş kısmıyla birlikte batı yönde kesme taş dizisinin bir sırası yıkılmış olup kemer taşlarında da oynamalar görülmektedir.
Mansap yönünde menfezin doğusu ile batısında doğu-batı doğrultuda uzanan kesme taştan duvar görülmektedir.

YAYLACIK 3. MENFEZ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

YAYLACIK 2. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar iki sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Menfez, mansap yönünde korniş kısmından menfezin tabanına kadar dört sıra kesme taş dizisinden, menfezin tabanından toprak zemine kadar ise dört sıra kesme taş dizisinden yapılmıştır. Menfezin kemer açıklığı 60 cm, kemer yüksekliği 96 cm, toplam yüksekliği ise yaklaşık 2.30 m’dir.
Memba yönünde yuvarlak kemerin ayak kısmı zamanla toprak altında kalmıştır. Mansap yönünde menfezin doğusu ile batısında doğu-batı doğrultuda uzanan kesme taştan duvar görülmektedir.

YAYLACIK 2. MENFEZ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

TAŞLIDERE TÜMÜLÜSÜ

Sivas ilinin 10 km güneyinde, Mescitli Köyünün de yaklaşık 1 km kadar güney istikametinde, Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki Taşlıdere Mevkiinde yer alan yığma tepeciktir. Doğal olmayan tepenin üst noktasında kaçak kazının yapıldığı taşınmazın taban çapı yaklaşık 3 m civarındadır. Taşınmaz üzerinde 5 m genişliğinde, 3.50 m boyunda ve 4 m derinliğinde çukur açıldığı görülmüş olup; açılan bu çukurda ana kayanın üzerindeki taşların kesilerek şekillendirildiği tespit edilmiştir. Kaçak kazı neticesinde çıkan hafriyat toprağı, etraftaki arazi toprağıyla kıyaslandığında daha açık renkli ve yumuşak dokuda olması nedeniyle başka yerden taşınarak getirildiği anlaşılmakla birlikte dolgu toprağı niteliği göstermektedir. Taşınmaz Roma Dönemine ait Tümülüs mezar özelliği göstermektedir.

TAŞLIDERE TÜMÜLÜSÜ (MERKEZ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

MURAT TEMEL KONUK ODASI

Kuzey-güney yönünde eğimli bir arazi üzerinde yer almakta olup batı cephesinde tek katlı bir yapı ile bitişik olarak yapılmıştır. Dıştan moloz taş, içten kerpiç tuğla malzeme ile tek katlı olarak inşa edilmiştir. Yapının çatısı düz toprak dam iken sonradan sac malzemeden sundurma bir çatı ilave edilmiştir. Konuk odasının kuzeyde yer alan arka cephesi sağırdır, doğu cephesinde iki adet tek
Kanatlı ahşap penceresi vardır. Güney cephesinde yer alan ilave kısma giriş yapılır. Buradan yine tek kanatlı ahşap bir kapı ile konuk odasına girilir. Mim sekili oda, güney ve batı yönünde orijinal ahşap sütunlar ile L biçiminde çevrelenmiştir. Bu işlemeli ahşap sütunlar birbirine bursa kemeri ile bağlanmıştır. Odanın kuzey duvarında başlayan ve batı duvarı boyunca devam eden ahşap askılık kuşağı, güneybatı duvarında ahşap kapakları olan dolap ve sağ tarafında ise yüklük bulunur. Güney duvarında yer alan iki adet mazgal pencere ile yapının içerisi aydınlatılmıştır. Ahşap mertekli tavanında rutubet izleri görülmekte olup zemini topraktır. Birçok yerde duvar sıvalarının döküldüğü gözlemlenen yapı oldukça bakımsız durumdadır.

MURAT TEMEL KONUK ODASI (merkez)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Kolluca Yazı Kaya Yerleşimi

Bahsi geçen alan; İlimiz Merkez ilçesi, 4 Eylül Barajı’nın 500 m kuzeydoğusu, Kolluca Köyü’nün ise yaklaşık olarak 500 m kuzeybatısından başlayıp batıdan kuzeye doğru hafif bir kavis yaparak ortalama 2 km boyunca uzamaktadır. Bahse konu alanda yapılan incelemelerde; konumu oluşuran kayalıkların ağırlıklı olarak kolayca şekillendirilebilinen kalker benzeri malzemeden olduğu görülmüştür. Kayalık alanın batıya bakan bir hat boyunca uzanan yamaçlarında birbirinden bağımsız irili ufaklı insan eliyle şekillendirildiği anlaşılan mağaraların olduğu görülmüştür. Alanda yüzeye çıkmış bazı lahit parçalarına rastlanılmıştır. Açığa çıkan bu lahit parçaların üzerinde ve alanda ele geçen az sayıdaki seramik parçaları üzerinde yapılan incelemelerde söz konusu alanın Geç Roma-Erken Bizans Dönemlerinde kısa süreliğine yerleşim gören Kaya yYerleşmesi olduğu anlaşılmıştır.

Kolluca Yazı Kaya Yerleşimi (MERKEZ)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone