BOZARMUT 1. MENFEZ

Yapı kesme taştan horasan harçla kuzey-güney doğrultuda inşa edilmiş olup yuvarlak basık kemerli ve tek gözlüdür. Menfezin memba yönünde dışa hafif taşkın korniş kısmından menfezin tabanına kadar beş sıra kesme taş dizisi görülmektedir. Memba yönünün doğusunda kuzey-güney doğrultulu uzanan ve menfezi dik kesen ancak bir bölümü günümüze ulaşmamış bulunan duvar kalıntısı görülmüştür. Menfez, mansap yönünde menfezin tabanına kadar altı sıra kesme taştan yapılmıştır. Menfezin kemer açıklığı 3.00 m, kemer yüksekliği 68 cm, toplam uzunluğu 9.00 m, memba ile mansap arası 8.00 m’dir.
Menfezin memba yönünde korniş kısmında yer yer dökülmeler olup kemerin ayak kısmı zamanla toprak altında kalmıştır. Menfezin mansap yönünün doğusunda moloz taştan duvar görülmektedir.

BOZARMUT 1. MENFEZ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

BOĞAZÖREN NEKROPOLÜ

Boğazören Kalesinin yaklaşık olarak 250-300 m. Kuzeydoğusunda yer almaktadır. Güneye bakan alanın üzerinde muhtemelen tek mezar olarak kullanılmış olabileceğini düşündüğümüz küçük boyutlu iki mezar (Tümülüs?) ile hemen doğusunda ise mezarlık alan bulunmaktadır. Söz konusu küçük boyutlu mezarlar kaçak kazılar sonucunda büyük oranda tahrip edilmiştir. Kaçak kazı sonucunda açığa çıkarılmış toprak içerisinde mezarda kullanılmış olabileceği düşünülen boyutlu düz/kapak taşlar ile bir adet seramik parçası yer almaktadır. Alanda herhangi bir kemik parçası görülmemiştir. Küçük boyutlu mezarlar olabileceği düşünülen mezarlardaki hafif yükseltiden dolayı konisi bozulmuş küçük bir Tümülüs olabileceği kanaatindeyiz. Alanın doğusundaki mezarlık alan kaçak kazılar sonucunda büyük oranda tahrip edilmiştir. Alan yüzeyinde kaçak kazılar sonucunda çıkarılmış ve mezar yapısına ait olabileceği düşündüğümüz büyük boyutlu düz/kapak taşlar ile biri boyalı olmak üzere birkaç adet seramik parçası görülmüştür. Görülen seramik parçaları Boğazören Kalesi üzerinde görülen seramik parçaları ile aynı döneme ait oldukları anlaşılmaktadır. Kaçak kazılar neticesinde büyük oranda tahrip edilmiş olan alanın yüzeyinde her ne kadar kemik parçaları görülmese de kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış olan taşlardan yakınındaki yerleşimin mezarlık alanı olabileceği kanaatindeyiz.

BOĞAZÖREN NEKROPOLÜ (KANGAL)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

ARPALI KONUK ODASI

Eğimli bir arazi üzerinde yer alan, ahşap hatıllarla desteklenmiş, moloz taş malzemeden yapılan konuk odasına girişin sağlandığı cephesine bakan üç adet ahşap çerçeveli mazgal penceresi mevcuttur. Çatısı düz dam şeklinde, mim sekisi bulunan, tek kanatlı özgün ahşap kapılı konuk odasına girişin sağında ahşap yüklük, solunda odayı aydınlatan üç adet pencere tam karşıda içi kazılmış durumda özgün ocak mevcuttur. Sekiler birbirinden özgün ahşaplı kemerli sütunlarla ayrılmışlar olup duvarlar boydan boya ahşap askılık kuşağı ile çevrelenmiştir. Yapı zemininin büyük bir kısmı kazılmış, tavan kısmı çökmüştür. Günümüze sadece mim sekinin bulunduğu kısmın tavanı ulaşabilmiştir. Bu kısmın ahşap özgün baklava dilimli tavan göbeği iki yanındaki kısmı ise biri baklava dilimli diğeri bitkisel motiflerle bezeli olarak tasarlanmıştır.

ARPALI KONUK ODASI (Kangal)

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Aktepe Yerleşim Yeri ve Tümülüs

Kangal İlçesine bağlı Aktepe Köyü’nün yaklaşık 1.5km kuzeybatısında volkanik tüf kayalıktan oluşan yükselti şeklindedir. Yükseltinin altından kölük deresi akmaktadır. Kölük deresinin yaklaşık olarak 250-300m kuzeydoğusunda kayalık ve dik bir yamaçtan sonra düz bir alan üzerinde dolgu tepe yer almaktadır. Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone

Bektaş Köyü Camii

Genel Tanım: Camii Sivas İli, Kangal İlçesinin güneydoğu yönünde 54 km uzaklıktaki Bektaş Köyünde ve sit alanı dışındadır.

Ayrıntılı Tanım: Camii mihraba paralel dikdörtgen planlı olup 14.30×12.20 metre ölçülerindedir. Duvarlar moloz ve kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. Duvar Okumaya devam et

Paylaşım :Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInShare on TumblrTweet about this on TwitterShare on VKEmail this to someone